Usługa opracowania projektów dokumentów strategicznych i operacyjnych dla dwóch obszarów funkcjonalnych w pn – wsch. części woj. pomorskiego


OGŁOSZENIE O WYNIKU

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro na usługę opracowania projektów dokumentów strategicznych i operacyjnych dla dwóch obszarów funkcjonalnych w północno – wschodniej części województwa pomorskiego oraz przeprowadzenia warsztatów związanych tematycznie z opracowywanymi dokumentami w ramach projektu pn.: „NORDA – Północny Biegun Wzrostu”., EZP nr MN.271.41.2014   

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 15195/14/VI/R z dnia 12.06.2014r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę opracowania projektów dokumentów strategicznych i operacyjnych dla dwóch obszarów funkcjonalnych w północno – wschodniej części województwa pomorskiego oraz przeprowadzenia warsztatów związanych tematycznie z opracowywanymi dokumentami w ramach projektu pn.: „NORDA – Północny Biegun Wzrostu”. W ramach przedmiotowego postępowania ofertę złożyło 5 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Agencja Rozwoju Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98. Oferty oceniono wg kryterium przyjętego w pkt 18.1 SIWZ tj.: cena brutto – 52 %, metodologia pracy – 36 % oraz koncepcja uspołecznienia procesu przygotowania strategii i programów operacyjnych – 12%. Przyznaną punktację przedstawia poniższa tabela:  

Nr Nazwa (firma) i adres wykonawcyCena brutto oferty w PLNLiczba punktów za kryterium "Cena brutto" - 52 %Liczba punktów za kryterium "Metodologia pracy" - 36%Liczba punktów za kryterium "Koncepcja uspołecznienia procesu przygotowania strategii i programów operacyjnych" - 12%Liczba punktów łącznie
P1P2P3P = P1 + P2 + P3
IEcorys Polska Sp. z o.o., ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa453 513,3044,7224,009,0077,72
IIInstytut Badawczy IPC Sp. z o.o.,
ul. A. Ostrowskiego 30, 52-238 Wrocław – Lider Konsorcjum, ResPublic Sp. z o.o., ul. Podmiejska 5, 01-498 Warszawa – Partner Konsorcjum
389 999,7952,0020,006,0078,00
III”EU – CONSULT” Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1, 80-555 Gdańsk580 000,0034,9730,509,5074,97
IVAgencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.,
Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
489 540,0041,4334,5011,0086,93
VKonsorcjum DORADCA Consultants Ltd Sp. z o.o. Gdynia wraz z DS. Consulting Sp. z o.o. Gdańsk, siedziba lidera: ul. Wolności 18 a, 21-327 Gdynia513 525,0039,4928,0010,0077,49
 
EOG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Agnieszka Kazimierska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 13.06.2014
Data udostępnienia informacji: 13.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.06.2014 13:39 Korekta Agnieszka Kazimierska
13.06.2014 13:34 Korekta Agnieszka Kazimierska
13.06.2014 13:33 Korekta Agnieszka Kazimierska
13.06.2014 13:29 Korekta Agnieszka Kazimierska
13.06.2014 13:25 Korekta Agnieszka Kazimierska
13.06.2014 13:15 Korekta Agnieszka Kazimierska
13.06.2014 13:12 Dodanie informacji Agnieszka Kazimierska