Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni-Oksywie - etap II - budowa drogi doj. do przyst. ryb. wraz z infrastrukturą techniczną-nadzór inwestorskilogoOGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni-Oksywie - etap II - budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej wraz z infrastrukturą techniczną".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.10.2014 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 22.10.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni-Oksywie - etap II - budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej wraz z infrastrukturą techniczną" i wybór oferty nr 1 złożonej przez Ryszarda Gada, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą R.G. Nadzory, Usługi Budowlane R. Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 28 900,00 zł.

Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert.

Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16258/14/VI/U z dnia 23.09.2014 r: cena oferty brutto 100 %:

Oferta nr 1 - Ryszard Gad, R.G. NADZORY, Usługi budowlane R.Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia:
cena brutto: 28 900,00 zł

Oferta nr 2 - Tomasz Hrynkiewicz, Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKUB Tomasz Hrynkiewicz, ul. Kajki 4, 82-440 Dzierzgoń:
cena brutto: 31 795,50 zł

Oferta nr 3 - TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk:
cena brutto: 39 360,00 zł

Oferta nr 4 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PRYZMAT Nadzory Inwestorskie, ul.Benisławskiego 13, 81-173 Gdynia:
Cena brutto: 54 120,00 zł

Oferta nr 5 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia:
cena brutto: 58 794,00 zł


Oferta nr 6 - Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk:
cena brutto: 57 000,00 zł

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Ryszarda Gada, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą R.G. Nadzory, Usługi Budowlane R. Gad, który zaoferował najniższa cenę.


Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 30.10.2014
Data udostępnienia informacji: 30.10.2014
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2016 15:42 link do ogłoszenia Dominika Wojtunik
30.10.2014 11:46 Dodanie informacji Anna Stankiewicz