promocja projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na usługę promocji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"  (EZP MN.271.65.2014) wpłynęły wymienione i poniżej oferty:

1.  DOTTHE.IT Sp. z o.o., ul. Rewolucji 1905 r. , 90-223 Łódź       42 011,42 zł brutto
2.  PIOTROWSKI PR, ul. Chopina 1/3, 80-268 Gdańsk                    94 857,60 zł brutto
3. TARRAYA S.A., ul. Głogowska 108/6, 60-263 Poznań                32 275,20 zł brutto


Wszystkie oferty wpłynęły we wskazanym w ogłoszeniach i SIWZ terminie.
W trakcie oceny ofert zgodnie z art. 87 ust.1 ustawy PZP wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1 i nr. 2 poproszono o uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu ponieważ przedmiotowe dokumenty nie zostały złożone wraz z ofertą. Firma Piotrowski PR złożyła uzupełniające dokumenty we wskazanym terminie. Natomiast Sp. z o.o. DOTTHE.IT nie złożyła brakujących dokumentów. Wobec powyższego na podstawie art. 89 pkt 2 PZP oferta nr 1 została odrzucona.
Wskazanym w SIWZ i ogłoszeniach kryterium wyboru ofert była najniższa cena. Najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia zaproponowała firma TARRAYA S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 108/6. Planowany termin podpisania umowy to 30 września 2014 r.

stopka e-usługi

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 23.09.2014
Data udostępnienia informacji: 24.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.09.2014 11:19 Korekta Ewa Niedziałkowska
24.09.2014 11:14 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska
24.09.2014 11:12 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska