Ogłoszenie o wyniku postęp. o udzielenie zam. publicznego MN.271.143.2013 na usługę Ubezpieczenie mienia , OC i NNW Gminy Miasta Gdyni

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA  EZP  MN.271.143.2013
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907  z późniejszymi zmianami)  uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 14081/13/VI/S z dnia 2014-03-11 zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 2014-02-28 w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207.000€ na usługę Ubezpieczenie mienia , OC i NNW Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych
 
 
W postępowaniu złożono 6 ofert:
  1.  Allianz S.A.  - Oferta na Część I zamówienia na kwotę                443.879,26 zł
  2.  Compensa S.A. - Oferta na Część IV zamówienia na kwotę           29.864,00 zł
  3.  Pool Koasekuracyjny: PZU S.A., Warta SA - Oferta na Części I, II, III zamówienia
Część I na kwotę                    806.471,81 zł
Część II na kwotę                   578.600,00 zł
Część III na kwotę                 138.600,00 zł
Koasekurant wiodący - PZU SA
  1. Pool Koasekuracyjny: Generali TU S.A. , AXA TUiR SA -
Oferta na Część I zamówienia na kwotę                     999.014,10 zł
Koasekurant wiodący - Generali TU SA
  1.  STU Ergo Hestia S.A. - Oferta na Część I zamówienia na kwotę 619.603,58 zł
  2.  InterRisk S.A. - Oferta na Części I i IV zamówienia
      Część I na kwotę                        352.751,43 zł
      Część IV na kwotę                       34.400,00 zł
 
 
Zamówienie zostało udzielone firmom:
1.      Część I - z firmą InterRisk TU  SA Vienna Insurance Group Oddział Gdańsk, 80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 13; 
cena na 24 miesiące -   352.751,43 zł
2.      Część II - z firmą : Koasekurant Wiodący PZU SA
PZU SA , 00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 24 ,
TUiR WARTA SA , 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87,
cena na 24 miesiące - 578.600,00 zł
3.      Część III - z firmą : Koasekurant Wiodący PZU SA
PZU SA , 00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 24 ,
TUiR WARTA SA , 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87,
cena na 24 miesiące - 138.600,00 zł
4.      Część IV - z firmą Compensa TU SA Vienna Insurance Group Oddział Gdańsk, 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 33; 
cena na 24 miesiące -   29.864,00 zł
 
Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte w terminie określonym przez Zamawiającego, tj. 25.03.2014r., zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Ireneusz Dankowski
Ostatnio zmodyfikował: Ireneusz Dankowski
Data wytworzenia informacji: 12.03.2014
Data udostępnienia informacji: 12.03.2014
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.03.2014 12:03 Dodanie informacji Ireneusz Dankowski