Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na usługę mycia okien w lokalach użytkowanych przez UMG w 2014

  Prezydent Miasta Gdyni unieważnił wybór oferenta i postępowanie o zamówienie publiczne   o nr MN.271.13.2014 przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego do 207000€ na usługę mycia okien w lokalach użytkowanych przez Urząd Miasta Gdyni w 2014r zatwierdzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 14086 z uwagi na odstąpienie od podpisania umowy przez wykonawcę (Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 14428/14/VI/S z dnia 08.04.2014)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 08.04.2014
Data udostępnienia informacji: 10.04.2014
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.04.2014 14:43 Dodanie informacji Andrzej Ciupalski