Dostawa regałów archiwalnych, szaf metalowych i mebli biurowych dla UMG w 2014 r

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
PONIŻEJ 207.000 EURO NA DOSTAWĘ REGAŁÓW ARCHIWALNYCH,
SZAF METALOWYCH i MEBLI BIUROWYCH
DLA URZĘDU MIASTA GDYNI w 2014 r.

EZP.MN.271.11.2014
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 14855/2014/VI/S z dnia 13.05.2014r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 22.04.2013 w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 euro na dostawę regałów archiwalnych, szaf metalowych i mebli biurowych dla Urzędu Miasta Gdyni.

Wykonawcy, których oferty zostały wybrane:
Część nr 1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ROL-MOT" Sp. z o.o., ul. Czachowskiego 29,
27-310 Ciepielów
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlegała odrzuceniu oraz zaoferował najniższą cenę - 31 082, 10 zł brutto.
Część nr 2
Meblomet Spółdzielnia Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Jagiełły 23,
83-200 Starogard Gdański, która zaoferowała najniższą cenę
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlegała odrzuceniu oraz zaoferował najniższą cenę - 10 559, 55 zł brutto.
Część nr 3
DRZEWIARZ BIS Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno,
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlegała odrzuceniu oraz zaoferował najniższą cenę - 18 806, 70 zł brutto.

Kryteria oceny ofert:
Część nr 1 - kryterium: cena oferty brutto - waga 100%,
Część nr 2 - kryterium: cena oferty brutto - waga 100%,
Część nr 3 - kryterium: cena oferty brutto - waga 100%.
Zgodnie z SIWZ za najkorzystniejsze zostały uznane oferty z najniższą ceną dla części nr 1,
z najniższą ceną dla części nr 2, z najniższą ceną dla części nr 3.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) umowy z wybranymi wykonawcami zostaną podpisane w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP.

Wykonawcy, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu i ich oferty nie podlegały odrzuceniu:
Część nr 1
1. Zakład Produkcyjno-Usługowy „MET-LAK" Jerzy Suchomski,
83-250 Skarszewy, ul. Kościerska 7, cena: 34 294, 86 zł brutto,
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL-MOT" Sp. z o. o., 27-310 Ciepielów,
ul. Czachowskiego 29, cena: 31 082, 10 zł brutto,
3. Silesia Meble Sp. z o. o., ul. Ornontowicka 4,
44-230 Czerwionka-Leszczyny, cena: 39 981, 80 zł brutto,
4. Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Grójecka 128 p.51 02-383 Warszawa, cena: 53 628 zł brutto,
5. Budmax Sp. z o.o., 80-175 Gdańsk, ul. A. Gabrysiak 4, cena: 39 613, 38 zł brutto,
6. Remora Wiesława Górska,
ul. Jaśkowa Dolina 75/24, 80-286 Gdańsk, cena: 35 362, 50 zł brutto,
7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SKRAWMET" W. Olejniczak, S. Solka
i J. Stachurski S.J., ul. Wróblewskiego 2, 09-200 Sierpc, cena: 32 729, 40 zł brutto.
Część nr 2
1. Zakład Produkcyjno-Usługowy „MET-LAK" Jerzy Suchomski,
83-250 Skarszewy, ul. Kościerska 7, cena: 13 197, 90 zł brutto,
2. Centrum Sedno Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin, cena: 43 296 zł brutto,
3. Meblomet Spółdzielnia Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Jagiełły 23, 83-200 Starogard Gdański, cena: 10 559,55 zł brutto,
4. PPHU "MET-POL" Ryszard Ossowski, ul. Leśna 8, 83-212 Bobowo, cena: 12 934, 68 zł brutto,
Część nr 3
1. Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe „Karstol" Stanisław Karbowski
ul. Starzyńskiego 9 83-200 Starogard Gdański, cena: 24 367, 46 zł brutto,
2. STALDREW M. Czwarnok, G.Woźniak-Głażewska Sp. J.
Ostrów -Kania 21A, 05-311 Dębe Wielkie, cena: 28 592, 19 zł brutto,
3. DRZEWIARZ BIS Sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a
87-600 Lipno, cena: 18 806, 70 zł brutto,
4. JARD Sp. z o.o., ul. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa, cena: 29 540, 91 zł brutto,
5. Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, cena: 61 410, 21 zł brutto,
6. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "JAWOR" Zbigniew Świadek,
Linowiec 22, 83-200 Starogard Gdański, cena: 38 732, 70 zł brutto,
7. HEBA Tomasz Heba ul. Bydgoska 46/, 85-790 Bydgoszcz, cena: 24 310, 95 zł brutto,
8. ANADECO Anna Grubba, ul. Podgórna 2 84-230 Rumia, cena: 37 418, 37 zł brutto,
9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Cortex Edmund Kortas ul. Kalinowskiego 38, 83-200 Starogard Gdański, cena: 29 021, 85 zł brutto,
10. Meblomet Spółdzielnia Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Jagiełły 23, 83-200 Starogard Gdański, cena: 34 018, 11 zł brutto,
11. PHU "GRANT" Jerzy Kaczanowski,
ul. Czerwony Dwór 1, 80-383 Gdańsk, cena: 35 411 zł brutto
12. ZPHU WB-Duet Waldemar Boczkowski,
ul. Drogowców 20, 83-400 Kościerzyna, cena: 34 162, 02 zł brutto.

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania i których oferty zostały odrzucone:
Część nr 3 - Centrum Sedno Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin, •
cena: 45 141 zł brutto
Uzasadnienie faktyczne wykluczenia wykonawcy z postępowania:
Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia opisanego
w pkt. 8.1.1. c SIWZ nie dostarczając Zamawiającemu oświadczenia w postaci wykazu głównych dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów
na rzecz, których dostawy mebli biurowych, w tym krzeseł zostały wykonane - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4C do SIWZ oraz dokumentów potwierdzających, czy dostawy te zostały wykonane należycie (pkt. 9.1.4 SIWZ). Wykonawca nie uzupełnił oferty na część nr 3 w terminie przewidzianym w dostarczonym wezwaniu.
Uzasadnienie prawne wykluczenia z postępowania: art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty: art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Lompert
Data wytworzenia informacji: 13.05.2014
Data udostępnienia informacji: 15.05.2014
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.05.2014 10:33 Dodanie informacji Joanna Lompert