1.Budowa oświetlenia przejścia pod torami PKP ul. św. Mikołaja 2. Uzupełnienie oświetlenia przejścia dla pieszych il. Płk. Dąbka-Sikorskiego

ZAWIADOMIENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 Euro na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadań pn.:

1.      „Budowa oświetlenia przejścia pod torami PKP w rejonie ul. Św. Mikołaja
w
Gdyni Chyloni”,

2.       „Uzupełnienie oświetlenia przejścia dla pieszych na wysokości krzyżówki
Płk. Dąbka - Sikorskiego w Gdyni Pogórze Górne”.

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16183/14/VI/U z dnia 16.09.2014 r. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 Euro na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadań pn.:

1.      „Budowa oświetlenia przejścia pod torami PKP w rejonie ul. Św. Mikołaja
w Gdyni Chyloni”,

2.      „Uzupełnienie oświetlenia przejścia dla pieszych na wysokości krzyżówki
Płk. Dąbka - Sikorskiego w Gdyni Pogórze Górne”,

dla którego otwarcie ofert odbyło się w dniu 26.08.2014 r., ponieważ złożono tylko jedną ofertę z ceną, która przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Zgodnie z art. 93. ust.1. pkt 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Alina Liwerska
Ostatnio zmodyfikował: Alina Liwerska
Data wytworzenia informacji: 19.09.2014
Data udostępnienia informacji: 19.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.09.2014 10:50 Dodanie informacji Alina Liwerska