XLVI Sesja Rady Miasta Gdyni z dn. 24 września 2014 r.

  

PORZĄDEK OBRAD

XLVI SESJI RADY MIASTA GDYNI

24 września 2014 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

 

 

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miasta,
  4. Projekty uchwał w sprawach:

 

4.1  określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni, zobacz projekt,

4.2  ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, zobacz projekt,

4.3  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni, zobacz projekt,

4.4  ustalenia stawek podatku od środków transportowych;zobacz projekt,

4.5  utworzenia na obszarze miasta Gdyni odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz prezydenta Miasta, zobacz projekt,

4.6  zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania; zobacz projekt,

4.7  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, rejonu ulic Źródło Marii, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej i Nowodworcowej, zobacz projekt,

4.8  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda, zobacz projekt,

4.9  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Witomino - Radiostacja i Witomino - Leśniczówka w Gdyni, rejon schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo”, zobacz projekt,

4.10                     uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i Waszyngtona, zobacz projekt,

4.11                     wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnienia, złożonego przez Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, dotyczącego uchwały nr XLIV/908/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej; zobacz projekt,

4.12                     przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu „Nadmorska Trasa Rowerowa R-10” – odcinek 2 (Gdynia-Sopot-Gdańsk)współfinansowanego ze środków RPO EFRR, zobacz projekt,

4.13                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jałowcowej, zobacz projekt,

4.14                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul. Kuśnierska 37A, zobacz projekt,

4.15                     wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Źródło Marii, zobacz projekt,

4.16                     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Tadeusza Wendy, zobacz projekt,

4.17                     ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1620G ciągu ulic Podjazd - 10 Lutego – Skweru Kościuszki - Alei Jana Pawła II w Gdyni, zobacz projekt,

4.18                     ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Bursztynowej i ulicy Zielnej w Gdyni; zobacz projekt,

4.19                     powołania Rady Muzeum Miasta Gdyni kadencji 2014-2018. zobacz projekt,

4.20                     nadania nazwy węzłowi na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 (Obwodnica Trójmiasta) i ul. Morskiej w Gdyni, zobacz projektzobacz załącznik,

4.21                     wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Gdyni, zobacz projekt,

 

6.                           Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa,

7.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Oksywie.

8.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.

9.                           Interpelacje.

10.                        Informacje.

11.                        Wolne wnioski.

12.                        Ustalenie terminu następnej sesji.

13.                        Zakończenie obrad. 

 

Aneks do porządku obrad

XLVI sesji Rady Miasta Gdyni

24 września 2014 r.

 

 

 

Projekty uchwał w sprawach:

 

 

 

1.         zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia budżetu miasta Gdyni na rok 2014, zobacz tekst

2.         zmiany uchwały Rady miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033, zobacz tekst

 

3.         wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul. Migdałowa-Bazyliowa, zobacz tekst

 

PROTOKÓŁ NR 46/14

XLVI SESJI

RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 24 września 2014 r.

 

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miasta,
  4. Projekty uchwał w sprawach:

4.1. przystąpienia wspólnie z Gminą Miasta Sopotu do przygotowania przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest stworzenie transportowego węzła integracyjnego Gdynia Karwiny oraz zapewnienie jego prawidłowej dostępności komunikacyjnej z terenów Miast – Gdyni i Sopotu;

4.2. współpracy z Gminą Miejską Rumia, Gminą Miasta Redy i Gminą Miasta Wejherowa dotyczącej realizacji projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim”’

4.3.określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni,

4.4. ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym,

4.5.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni,

4.6.ustalenia stawek podatku od środków transportowych;

4.7.utworzenia na obszarze miasta Gdyni odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz prezydenta Miasta,

4.8. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania;

4.9.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, rejonu ulic Źródło Marii, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej i Nowodworcowej,

4.10 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda,

4.11uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Witomino – Radiostacja i Witomino – Leśniczówka w Gdyni, rejon schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo”,

4.12 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i Waszyngtona,

4.13 wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnienia, złożonego przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, dotyczącego uchwały nr XLIV/908/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej;

4.14 przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu „Nadmorska Trasa Rowerowa R-10” – odcinek 2 (Gdynia-Sopot-Gdańsk)współfinansowanego ze środków RPO EFRR,

4.15 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jałowcowej,

4.16 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul. Kuśnierska 37A,

4.17 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Źródło Marii,

4.18 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Tadeusza Wendy,

4.19 ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1620G ciągu ulic Podjazd – 10 Lutego – Skweru Kościuszki – Alei Jana Pawła II w Gdyni,

4.20 ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Bursztynowej i ulicy Zielnej w Gdyni;

4.21 powołania Rady Muzeum Miasta Gdyni kadencji 2014-2018.

4.22 nadania nazwy węzłowi na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 (Obwodnica Trójmiasta) i ul. Morskiej w Gdyni,

4.23 wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Gdyni,

4.24     zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia budżetu miasta Gdyni na rok 2014, 

4.25  zmiany uchwały Rady miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033, 

4.26    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul. Migdałowa-Bazyliowa

 

 

6.                           Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa,

7.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Oksywie.

8.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.

9.                           Interpelacje.

10.                       Informacje.

11.                       Wolne wnioski.

12.                       Ustalenie terminu następnej sesji.

13.                       Zakończenie obrad.

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.

Pełna treść opinii komisji – patrz biuletyn rady stanowiący załącznik.

Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”; głosy „przeciw”; głosy „wstrzymujące się”.

Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą

 

 

Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

Przewodniczący powitał goszczących na obradach Prezydenta Sopotu, p. Jacka Karnowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Sopotu, p. Wiaczesława Augustyniaka, Wiceprezydenta Sopotu Bartosza Piotrusiewicza i Przewodniczącego Komisji Inżynierii, p. Tomasza Lipińskiego.

- Obecność naszych gości – informował p. St. Szwabski- uzasadniona jest projektem uchwały, który chcielibyśmy wprowadzić do porządku obrad w trybie nadzwyczajnym.

 

Ad 2.

Wniosek do porządku obrad zgłosił Wiceprezydent Michał Guć: - Wnioskuję o wprowadzenie do porządku 2. projektów uchwał – w spr. przystąpienie z Gminą Miasta Sopotu do przygotowania przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest stworzenie węzła integracyjnego Gdynia Karwiny (pełny tytuł w podjętej uchwale – patrz pkt 4.1) oraz w spr. współpracy z Gminą Miejską Rumia, Gminą Miasta Reda i Gminą Miasta Wejherowo, dot. realizacji projektu dot. ochrony wód Zatoki Gdańskiej (pełny tytuł – patrz pkt 4.2.).

- Oba projekty – informował Wiceprezydent – dotyczą wspólnych przedsięwzięć, potencjalnie finansowanych ze środków UE. Powodem nadzwyczajnego trybu wprowadzenia projektów  jest dynamika przygotowywania wniosków. W przypadku projektu dot. Gdyni i Sopotu jest to konieczność awansowania prac mających na celu pozyskiwanie środków, zaś w przypadku drugiego projektu możliwość uzyskania ostatnich środków w związku z kończącym się okresem programowania.

 

Powyższy wniosek przyjęto jednogłośnie: 25 gł. za

 

Zmodyfikowany w wyniku wprowadzonych zmian i uzupełniony o aneks porządek obrad uzyskał jednogłośne poparcie: 25 gł. za

 

Ad 4.1.

Wiceprezydent M. Guć- realizacja wspólnych projektów metropolitarnych ma już długą tradycję. Od wielu lat realizujemy wspólnie z gminami ościennymi różne przedsięwzięcia, które mają na celu zaspakajanie nie tylko lokalnych potrzeb samorządowych, ale które docelowo poprawiają komfort życia w obrębie całej metropolii. Przykładów jest wiele -  systemowa współpraca w ramach czy to Związku Komunalnego, czy Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego. Są też przykłady konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Przypomnę, że wspólnie z Sopotem przygotowywaliśmy projekt dotyczący rozwoju sieci trolejbusowej, realizujemy projekt TriStar, który obejmie 3 miasta Trójmiasta, realizujemy wspólną sieć dróg rowerowych, która docelowo ma spowodować, że komunikacja rowerowa będzie się odbywała płynnie w obrębie całego Trójmiasta.

Obecnie realizujemy przygotowania do kolejnego okresu programowania. Pojawiło się nowe narzędzie związane z integracyjnymi inwestycjami terytorialnymi, w postaci środków na realizację przedsięwzięć metropolitarnych.

W przypadku naszej metropolii przygotowano wstępnie szereg projektów. Jednym z nich jest budowa węzłów integracyjnych. Dotyczy to m. in. kolei metropolitarnej, która ma stanowić dodatkową nitkę łączącą, na dzisiaj, Gdynię i Gdańsk, natomiast jest ona istotna także dla mieszkańców Sopotu. Stąd inicjatywa, aby wspólnie z Sopotem przygotowywać wszelkie dokumenty dotyczące węzła karwiny, mającego zapewnić dobre połączenie z Sopotem. Stąd idea, by oprócz otoczenia węzła kolei metropolitarnej przygotowany został taki zakres przedsięwzięcia, który zapewni łatwiejszy dostęp do węzła.

 

UCHWAŁA NR XLVI/977/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia wspólnie z Gminą Miasta Sopotu do przygotowania przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest stworzenie transportowego węzła integracyjnego Gdynia Karwiny oraz zapewnienie jego prawidłowej dostępności komunikacyjnej z terenów Miast – Gdyni i Sopotu, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Prezydent Sopotu, pan Jacek Karnowski, podziękował radnym Gdyni za podjęcie uchwały: - W Sopocie będziemy nad projektem procedować w piątek, na sesji nadzwyczajnej. Pozyskiwanie środków unijnych wymaga dobrze przygotowanych projektów. Trzeba po prostu zaryzykować, a potem efekty są widoczne. W przypadku Gdyni i Sopotu te inwestycje są w ponad 90 % „trafione”. Myślę, że będziemy jeszcze wracali z innymi projektami. Chcemy np. pociągnąć sieć trolejbusową do Gdańska. Chcemy z Gdynią i Gdańskiem pomyśleć o kolejnych wjazdach na obwodnicę-  z Sopotu i Żabianki w kierunku Osowy.

 

Przewodniczący St. Szwabski podziękował Prezydentowi Sopotu za wystąpienie stwierdzając: - Mamy nadzieję na kolejne takie inicjatywy.

 

Ad 4.2.

M. Guć- Gdynia od wielu lat zabiega o to, aby w ramach środków unijnych realizowane były przedsięwzięcia z zakresu wód opadowych. W programie na 2013 rok znalazły się takie środki. W ostatnich tygodniach okazało się, że NFOŚ ma jeszcze zapas środków, dlatego istnieje możliwość rozszerzenia przedmiotu projektu. Doszły więc kolejne przedsięwzięcia w obszarze Gdyni. Chodzi też o objęcie projektem obszarów gmin Redy, Wejherowa i Rumii.

Pozostałe informacje jak w uzasadnieniu do projektu.

 

UCHWAŁA NR XLVI/978 RADY MIASTA GDYNI w sprawie współpracy z Gminą Miejską Rumia, Gminą Miasta Reda i Gminą Miasta Wejherowa, dot. realizacji projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim” została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.3.

Przedmiotowy projekt i kolejne, z bloku dot. stawek podatków i opłat, prezentował Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.

Tytułem wprowadzenia pan Szałucki stwierdził: - Chcę powiedzieć na wstępie o ogólnej sytuacji związanej z podatkami i opłatami w mieście. Wzrost związany z częścią opłat i podatków wyznaczony jest poziomem inflacji towarzyszącym poprzedniemu okresowi obrachunkowemu. W przypadku części podatków i opłat Wysoka Rada ma wolną rękę, zaś w niektórych przypadkach trzeba słuchać rynku, żeby możliwe było uzyskiwanie należytych dochodów. Parametr 4. promili wzrostu inflacyjnego spowodował, że rozporządzeniem Rady Ministrów wyznaczono stawki maksymalne w przypadkach niektórych opłat i podatków. Jeśli chodzi o sprawy rynkowe, trzeba pamiętać, że w przypadku działalności transportowej należy mieć na uwadze działania gmin ościennych. Chronimy nasz rynek, a zatem nie możemy dyktować wyższych stawek niż te, które ustanawia się w tych gminach.

Odnosząc się do przedmiotu projektu, pan Szałucki wskazał, że stawka maksymalna plasuje się na poziomie ustanowionym w rozporządzeniu, tj. na poziomie 2,20 zł. za dobę.

 

Opinie wszystkich komisji opiniujących, łącznie z Komisją Budżetową - pozytywne (szczegóły jak w biuletynie rady – dotyczy wszystkich projektów bloku dot. podatków i opłat).

 

UCHWAŁA NR XLVI/979/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.4.

 

UCHWAŁA NR XLVI/980/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.5.

Prezentujący, zgodnie z treścią załącznika, projekt, pan K. Szałucki, zwrócił uwagę, że średni przyrost odpowiada stopie inflacji z 2013 r.

 

DEBATA:

 

Marcin Horała- smutną tradycją Rady Miasta i władz Gdyni jest to, że co roku podwyżki istotnych dla mieszkańców opłat i podatków sięgają do poziomu maksymalnych stawek. Jest to filozofia, że ile się da, należy mieszkańcom zabrać. Oczywiście nie są to podwyżki wysokie, bo inflacyjne, ale zdaniem radnych PiS tych podwyżek nie należałoby w ogóle ustanawiać, bo skoro są takie nieznaczne, to i nieznaczne są dla budżetu i budżet to wytrzyma. Jest to więc kwestia pewnej filozofii. Czy urząd ma zawsze rację, czy władza ma zawsze rację i trzeba zgarniać tych pieniędzy ile się da, czy też jest tak, że są to pieniądze mieszkańców i im je powinniśmy zostawić, a zabrać tylko wtedy, gdy pojawiają się konkretne, opisane potrzeby, których w inny sposób nie da się zaspokoić? Jak co roku takie potrzeby nie są opisane. Jedyny argument jest taki: bo można, to skorzystajmy z okazji. Skądinąd wiemy, że na wiele spraw nie niezbędnych, ale na pewne zbytki, środki w Gdyni wydajemy. Wskazywaliśmy już na jakie. Od wielu lat radni PiS zajmują stanowisko inne niż radni „Samorządności” Wojciecha Szczurka i występujący z nimi w merytorycznej koalicji w tej sprawie radni PO. Może tym razem tę koalicję zerwą. Taką mam nadzieję. Nadal jesteśmy przeciwni podwyżkom opłat i podatków, gdyż są one po prostu niekonieczne.

 

Bartosz Bartoszewicz- faktycznie, podatek jest rok rocznie podwyższany, natomiast po raz pierwszy słyszę wypowiedź radnego Horały wygłoszoną w takim tonie. Podwyżki są na poziomie inflacji. Budżet w tym roku wytrzymał, ale pamiętajmy, że inflacja dotyczy także wydatków i kosztów jakie Miasto ponosi. Nie ma więc żadnego wzrostu oprócz tego, co się dzieje na rynku. Jest to słuszna decyzja dla budżetu.

 

K. Szałucki- zwracam uwagę, że wykorzystywanie maksymalnych stawek nie jest  cechą wyłącznie Gdyni. Robią to wszystkie gminy miejskie i wiejskie w Polsce. Rzecz podstawowa: Pan Horała nie ma racji mówiąc o zagarnianiu pieniędzy. To jest fiskalna strona państwa i fiskalna strona samorządów. Zwracam uwagę, że Wysoka Rada, a zatem i Pan radny Horała, podejmują decyzję o podwyższeniu stawek. Pan radny będzie się smucił, gdy będzie podejmował decyzje o rozwoju Miasta i zabraknie na to środków. Raczej należy się cieszyć z tych możliwości.

 

Replika radnego M. Horały: - Przyznaję rację radnemu Bartoszewiczowi, podwyżki nie są w tym roku wysokie, bo i w poprzednich latach stawki były podwyższane, więc skoro są już wyśrubowane, to nie ma dużego pola manewru. Jeśli by podwyżki zsumować za punkt bazowy przyjmując pierwszy rok obecnej kadencji, to podwyżki byłyby już poważne.

Odpowiadając Panu Skarbnikowi  informuję, że są gminy miejskie i wiejskie, które nie uchwalają maksymalnych stawek. Jest nawet jedna gmina, która uchwaliła zwolnienie od podatku od nieruchomości wszystkich mieszkańców, choć pewnie nie jest to prawidłowe pod względem prawnym i zostanie uchylone. Większość gmin uchwala podwyżki, bo taki jest charakter władzy, która lubi mieć duże dochody. Sam zgłaszałem poprawkę do budżetu na bieżący rok, która m. in. zdejmowała po stronie oszczędności 27 mln. zł.  Tak więc nie jest tak, że ja bym tych środków nie znalazł.

 

St. Szwabski- chcę bronić projektu i zasadności starań o wysoki budżet Miasta. Oczywiście mówiąc „wysoki” należy to zawrzeć w cudzysłowie, bo akurat ten projekt nie daje aż takich środków, które warte są kłótni. Od szeregu lat Polska znajduje się w pewnym kryzysie finansowym. Jest prawdą, że wychodzimy z niego obronną ręką, ale częściowo również dlatego, że państwo, władza centralna obciążyła samorządy pewnymi dodatkowymi kosztami związanymi z funkcjonowaniem oświaty, szczególnie w zakresie podwyżek pensji nauczycielskich czy kosztów ponoszonych w ramach pieczy zastępczej. Przed mniej więcej rokiem Związek Miast Polskich podjął działania w celu zmiany ustawy o  finansach publicznych w odniesieniu do finansów samorządowych tak, aby Skarb Państwa wyrównał te straty samorządom. Oceniono bardzo ostrożnie, na podstawie sprawozdania ministerstwa finansów, że wszystkie samorządy w Polsce tracą z tytułu tej presji ze strony władzy centralnej 12 mld. zł., można się więc domyślać, że każdy samorząd miejski traci dziesiątki milionów co najmniej. Projekt uchwały, o którym mówię, zyskał rangę projektu obywatelskiego, poparty został przez ponad 300 tysięcy mieszkańców. Wniesiono go pod obrady Sejmu, który tego projektu nie przyjął. Zdajemy sobie sprawę, że rząd szuka wszelkich sposobów na zbilansowanie budżetu, ale problem w tym, że nie uzgadnia swoich posunięć z samorządami. Nie ma porozumienia i horyzontu czasowego, który by nakreślił, do kiedy ta presja będzie trwała. Co więcej zmieniona konstrukcja budżetu bardzo go usztywniła ograniczając nasze możliwości inwestowania, zaciągania długów, itd. W takiej sytuacji każda złotówka jest pożądana. Mieszkańcy, przynajmniej Gdyni, zdają sobie sprawę, że pobieranie przez Miasto podatków służy takiemu urządzeniu życia w naszym mieście, które zyskuje aprobatę  ogromnej większości. Myślę więc, że możemy być dumni z tego, że żyjemy w takim mieście i że mamy zrozumienie jego mieszkańców.

 

T. Szemiot- nie śmiem podejrzewać, że było to celowe, ale w wypowiedzi Pana Przewodniczącego wybrzmiały pewne półprawdy. Samorządy nie tracą pieniędzy na skutek polityki rządu, a tylko są przekierowywane na inne zadania. Te pieniądze trafiają do gdynian, wydawane są na gdyńskie potrzeby. Nie wyparowują z budżetu Miasta, tylko nawet są wzmacniane strumieniem pieniędzy z budżetu centralnego, jak np. środki na przedszkola. Nie jest więc prawdą, że samorządy tracą. Tak, samorządy są zmuszane prawem przyjmowanym w Sejmie do tego, żeby środki kierowane były na określone cele. Zastanówcie się, czy te cele są nieważne. Czy np. w zakresie dotyczącym przedszkoli jesteśmy pewni, że nie są to dobrze wydane pieniądze? Uważam, że dobrze, bo to jest obecnie jeden z zasadniczych problemów Polski z powodów demograficznych.

Druga kwestia: Pan Przewodniczący stwierdził, że w Polsce jest kryzys, w związku z czym rząd prowadzi taką, a nie inną politykę i dlatego musimy podnosić podatki. A gdy kryzysu nie było, to nie  podnosiliśmy maksymalnie podatków? No podnosiliśmy, bo taką prowadzimy politykę fiskalną, bo te środki są potrzebne, żeby potem je wydawać dla gdynian i dlatego też PO zawsze głosowało za tym, żeby te podatki były maksymalne, w wysokościach dopuszczalnych przez prawo.

 

B. Bartoszewicz- chciałbym, żeby wybrzmiało to, co powiedział Pan Przewodniczący. Chodzi o to, że na samorząd spadają zadania, za czym nie idzie finansowanie i na tym polega finansowe zabijanie samorządów. Oczywiście bardzo, bardzo powolne. Z powodu kryzysu w Polsce został podniesiony podatek VAT. Faktycznie, stawki były podnoszone, ale zawsze staraliśmy się, żeby to był wzrost na poziomie inflacji tak, aby zrównoważyć budżet.

 

St. Szwabski- wypowiedź radnego Bartoszewicza zwalnia mnie z obowiązku wygłoszenia repliki.

 

UCHWAŁA NR XLVI/981/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni została podjęta: 24/2/0

 

Ad 4.6.

 

UCHWAŁA NR XLVI/982/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych została podjęta: 22/2/0

 

Ad 4.7

W imieniu Prezydenta projekt przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego M. Szpaczyński.

 

Opinie komisji:

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Statutowa- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLVI/983/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia na obszarze miasta Gdyni odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz prezydenta miasta  została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 4.8.

Zgodnie z treścią załącznika projekt przedstawił p. M. Szpaczyński.

 

Opinie komisji j.w.

 

UCHWAŁA NR XLVI/984/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.9.

Projekt przedstawił radny Stanisław Boski: - Dotychczasowy plan uchwalony został bardzo dawno, a ówczesne jego tworzenie napotykało wiele trudności, które wtedy miały miejsce. Biuro Planowania Przestrzennego przeanalizowało wszystkie zapisy i dokonało weryfikacji zapisów błędnych.

Ustalenia planu – p. zał.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

/powyższe komisje wszystkie projekty dot. planów zaopiniowały pozytywnie/

 

UCHWAŁA NR XLVI/985/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic Źródło Marii, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej i Nowodworcowej została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za

 

Ad 4.10

Projekt przedstawił radny Andrzej Bień: - Zmiany w planie dokonano na wniosek 2. zainteresowanych właścicieli nieruchomości objętych planem. Wystąpili oni o dokonanie drobnych korekt w zapisach planu, które pozwolą im na lepsze zagospodarowanie tych nieruchomości. Dotyczy to bardzo niewielkiego obszaru przedmiotowego terenu.

 

UCHWAŁA NR XLVI/986/14 RADY MIASTA GYDNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.11

Projekt przedstawił radny Paweł Brutel: - Przyjęcie planu jest niezbędne w celu powiększenia terenu schroniska „Ciapkowo”. Po wyłożeniu planu do publicznego wglądu żadna uwaga nie wpłynęła.

 

UCHWAŁA NR XLVI/987/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Witomino-Radiostacja i Witomino-Leśniczówka w Gdyni, rejon schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo” została  podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 4.12

A. Bień- plan jest niezwykle istotny dla całego Śródmieścia, dla nowych obszarów na styku lądu z wodą. Tym terenem w dalszym ciągu dysponuje stocznia „NAUTA”. Wszyscy wiemy, jaki to ciekawy teren i jakie stwarza możliwości. Długo trwały procedury uzgadniania zapisów mających zapewnić gminie przejęcie dróg bez ewentualnych wykupów. Przeszkody udało się pokonać. Uzgodnienia dokonane ze stocznią pozwalają na uchwalenie planu.

Obecnie jest to przestrzeń przemysłowa. Chcemy tam wprowadzić inne funkcje. Chodzi o to, żeby był to obszar uzupełniający Śródmieście, zbliżający go do morza, żeby był jak najbardziej dostępny dla mieszkańców. Chcielibyśmy stworzyć takie warunki, aby mogły tam powstać nowe lokalizacje dla jachtów i innych jednostek pływających. Dla zagospodarowania tych cennych terenów ustaliliśmy konieczność przeprowadzenia konkursów architektonicznych. Chcemy, aby to była nie tylko przestrzeń przyjazna dla mieszkańców, ale żeby była też wizytówką Gdyni, dlatego jakość zagospodarowania powinna być jak najwyższa.

Radny szczegółowo omówił ustalenia dla poszczególnych kart terenu (jak w załączniku).

- Plan – informował radny Bień – był wykładany trzykrotnie. Część uwag została uwzględniona. Najistotniejsza jednak uwaga firmy „Swort”, która ma na ulicy Waszyngtona swoją siedzibę, została odrzucona. Konieczne będzie tam wywłaszczenie dla poprowadzenia ulicy w kształcie niezbędnym dla obsługi tego terenu.

 

Nawiązując do jednego z wątków powyższej prezentacji Przewodniczący St. Szwabski poinformował: - Firma „Swort” przysłała apel o nieuchwalenie planu, który skierowała do mnie, Prezydenta W. Szczurka i Wiceprezydenta M. Stępy. Treść apelu nie wnosi niczego nowego do treści odbytych negocjacji. Dokument jest dostępny w biurze rady i zainteresowani mogą się z nim zapoznać.

 

Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke poprosił Wiceprezydenta M. Stępę o przedstawienie wyników ostatnich negocjacji.

 

Wiceprezydent Marek Stępa- ostateczne ustalenia z firmą „NAUTA” zapadły w późnych godzinach wieczornych poprzedniego dnia. Zostało podpisane porozumienie, na mocy którego dysponujemy terenem niezbędnym do budowy odcinka ulicy Waszyngtona.

6 % terenu należy do firmy „Swort”. W przypadku braku możliwości zawarcia porozumienia z tą firmą będziemy zmuszeni do sięgnięcia po narzędzia, do których użycia mamy prawo. Wydaje się, że ustalenia dla tej firmy są bardzo korzystne. Drogę możemy budować także bez planu. Firma „Swort” będzie wywłaszczona z części drogowej swojego terenu i dostanie z tego tytułu odszkodowanie. Pozostanie dla firmy druga połowa działki, która zyska na wartości rynkowej, bo może być zagospodarowana w bardzo atrakcyjny sposób. Terenem tym z pewnością będzie zainteresowany inwestor.

 

UCHWAŁA NR XLVI/988/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Węglowej i Waszyngtona została podjęta: 22/2/0

 

Ad 4.13

A. Bień- z chwilą przyjmowania planu już wiedzieliśmy, że Morski Instytut Rybacki zgłaszał uwagi do planu, dotyczące drogi na terenie, który instytut zajmuje. Te uwagi nie zostały uwzględnione, ponieważ uznano, że są istotne przesłanki do zapewnienia mieszkańcom położonych wyżej bloków komunikacji tą drogą. Podtrzymujemy więc stanowisko przyjęte w czasie przyjmowania planu. Żadne nowe okoliczności nie mają miejsca i mimo całego szacunku dla instytutu i zrozumienia dla jego potrzeb w tym przypadku uznaliśmy, że nie ma potrzeby dokonywania zmiany.

 

3 komisje (j.w.) opiniujące projekty planistyczne pozytywnie zaopiniowały także przedmiotowy projekt.

 

UCHWAŁA NR XLVI/989/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnienia, złożonego przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, dotyczącego uchwały nr XLIV/908/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 roku w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej, została podjęta: 19/0/1

 

Ad 4.14

W imieniu Prezydenta projekt przedstawił radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski-  tzw. trasa R-10 jest bytem, z którym można się już zetknąć, np. na mapie dla cyklistów  trasa jest zaznaczona przez Europejską Federację Cyklistów. Na mapie Gdyni nie jest jeszcze oznakowana, natomiast jako idea i zaproszenie dla turystów istnieje i jest promowana. Dlatego tak istotne jest formalne ustalenie jej przebiegu. Stąd inicjatywa Marszałka, by to uczynić. Odcinek drogi przebiegającej przez Trójmiasto dotyczy też Gdyni. Projekt ma być finansowany ze środków europejskich, a koordynatorem ma być urząd marszałkowski. Wszystkie inne gminy wypowiedziały się pozytywnie w tej sprawie, ale nie wszystkie w formie uchwały. My zdecydowaliśmy się właśnie na taką formę. Część trasy wymaga inwestycji, szczególnie newralgiczny odcinek przebiegający wzdłuż Al. Zwycięstwa. Mamy to i tak na uwadze, ale projekt umożliwi skorzystanie z pomocy finansowej. Jest to rzeczywiście europejska trasa rowerowa – już teraz turyści z Europy pojawiają się na niej. Jest ona treścią wytycznej studium zagospodarowania przestrzennego. W związku z większością kwestii są już gotowe wstępne projekty. Teraz wypada tylko oczekiwać na finanse.

 

Opinie 3. komisji j.w.

 

UCHWAŁA NR XLVI/990/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia gminy miasta Gdyni do projektu „Nadmorska Trasa Rowerowa R-10” – odcinek 2 (Gdynia-Sopot-Gdańsk), współfinansowanego ze środków RPO EFRR została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 4.15

Projekt przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, Wiceprezydent Bogusław Stasiak.

 

Opinie 3. komisji j.w. (dot. wszystkich projektów z bloku dot. nieruchomości)

 

UCHWAŁA NR XLVI/991/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Jałowcowej, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 4.16

 

UCHWAŁA NR XLVI/992/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, ul. Kuśnierska 37A, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.17

 

UCHWAŁA NR XLVI/993/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni  nieruchomości położonej przy ul. Źródło Marii została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.18

 

UCHWAŁA NR XLVI/994/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu, nieruchomości położonej w pasie ulicy Tadeusza Wendy została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.19

Wiceprezydent B. Stasiak przypomniał, że ulica Skwer Kościuszki jest odcinkiem biegnącym od ul. Świętojańskiej do Al. Pawła II, mimo że molo południowe jest potocznie nazywane Skwerem Kościuszki.

 

UCHWAŁA NR XLVI/995/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1620G ciągu ulic Podjazd – 10 Lutego – Skweru Kościuszki – Alei Jana Pawła II w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.20

Przedstawił p. B. Stasiak.

 

UCHWAŁA NR XLVI/996/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych  ulicy Bursztynowej i ulicy Zielonej w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.21

Treść projektu i charakterystykę kandydatów do rady przedstawiła, zgodnie z treścią załączników, Wiceprzewodnicząca Joanna Zielińska.

Radna stwierdziła ponadto: - Rada w proponowanym składzie może bardzo dużo wnieść do działalności muzeum, które przymierza się do pewnej zmiany formy działalności.

 

Opinie komisji:

Komisja Kultury- pozytywna

Komisja Samorządności- pozytywna

 

T. Szemiot- obserwujemy zmiany w muzeum. Sam osobiście żywię dużą nadzieję, że obiekt zacznie być wykorzystywany w optymalny sposób. Już można zaobserwować, że zmiany idą w dobrym kierunku. Jest wizja i chęć zmiany w zakresie funkcjonowania tej placówki. Taki wniosek można wysnuć m. in. z wywiadu z Panem Dyrektorem.

Życzę sukcesów nowej radzie.

Warto zastanowić się nad zmianą nazwy placówki, skoro jej profil ma się zmienić, zaś funkcje ściśle muzealne można powiązać z innym obiektem muzealnym naszego miasta.

 

UCHWAŁA NR XLVI/997/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania Rady Muzeum Miasta Gdyni kadencji 2014-2018 została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.22

Projekt i jego uzasadnienie przedstawił, zgodnie z treścią załączników, Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Andrzej Kieszek.

Jak poinformował radny, pozytywne opinie nt. projektu przedstawiły Rady Dzielnic Cisowa i Chylonii oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych.

 

UCHWAŁA NR XLVI/998/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazwy węzłowi na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 (Obwodnica Trójmiasta) i ul. Morskiej w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.23

W imieniu projektodawcy, klubu radnych PO, projekt przedstawił radny Bogdan Krzyżankowski: - Dzięki środkom finansowym, jakie uzyskano z programu rządowego „Maluch”, na terenie Gdyni powstało sporo nowych miejsc w żłobkach. Mówię o żłobkach „pozytywnych inicjatyw”, gdzie tych miejsc jest ok. 60 i o filii żłobka „NIEZAPOMINAJKA” – 55 miejsc. Do tej drugiej inwestycji gmina dołożyła 50 % środków. Tak więc liczba miejsc znacznie wzrosła, jednak jest to w dalszym ciągu liczba niewystarczająca. Trochę sytuację ratują żłobki prywatne, ale w nich czesne jest tak wysokie, że uniemożliwia to korzystanie z ich oferty przez rodziny w gorszej sytuacji finansowej. Dzieje się tak dlatego, że gmina dopłaca tylko do miejsc w żłobku gminnym i jest to kwota ok. 600 zł. na dziecko. Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3. stwarza  możliwość dotowania żłobków prywatnych. Wiele gmin z niej korzysta. Dzieje się tak w Sopocie i Gdańsku.

Mniej więcej rok temu nasze ugrupowanie wyszło z podobną inicjatywą (dotacje gminy dla żłobków prywatnych), ale niestety projekt nie zyskał Państwa aprobaty. Z ówczesnej debaty zapamiętałem jeden merytoryczny argument – że dotacja nie wpłynie na wysokość czesnego w prywatnych żłobkach. Stąd dzisiejszy projekt, którego novum polega na stworzeniu specjalnego algorytmu, który powinien rozwiać wszelkie wątpliwości. Do stworzenia tego algorytmu posłużyła wartość, którą nazwaliśmy wartością zryczałtowaną kosztów pobytu dziecka w żłobku, ustalona dla celów obliczeniowych. Wynosi ona 800 zł. Skąd taka kwota? Jest ona o 200 zł. wyższa niż koszt pobytu dziecka w gminnym żłobku, ale satysfakcjonuje  właścicieli żłobków i odzwierciedla faktyczny koszt uwzględniający amortyzację. Do wyliczenia służy też odjęcie wartości czesnego od zryczałtowanego kosztu pobytu dziecka w żłobku. W ten sposób otrzymujemy wartość dopłaty przy założeniu, że nie może to być wartość wyższa niż 300 zł. Jasno z tego wynika, że zwiększając wysokość czesnego zmniejszy się automatycznie wysokość dopłaty. Jest to mechanizm, który ma zachęcić właścicieli żłobków prywatnych do uzyskiwania maksymalnej dopłaty, a tym samym do obniżania wysokości czesnego do możliwie najniższego poziomu.

Odwrócenie tendencji demograficznych będzie chyba najważniejszym zadaniem na najbliższe lata. Proponowane rozwiązanie znacznie poszerzy krąg odbiorców tych usług. Pojawi się rynek na tego rodzaju usługi. Zaczną powstawać kolejne żłobki. Przystępne cenowo i dobrze zlokalizowane żłobki to możliwość samorealizacji dla młodych matek, ich zawodowej aktywizacji. To z kolei przełoży się na wzrost zamożności rodzin, co z kolei zwiększy wpłaty do budżetu gminy i napędzi koniunkturę. To rozwiązanie to także coś dodatkowego, a mianowicie powstanie system opieki nad dzieckiem, co jest podstawową sprawą przy planowaniu rodziny. Jest to też podstawowa sprawa dla tego typu biznesu, bo zapewni dostęp klientów do  usługi.

Koszt proponowanego projektu to ok. 0,5 mln. zł. Jest więc on relatywnie niski w porównaniu z korzyściami jakie przyniesie. A skoro mówię o kosztach, to niewątpliwie trzeba zwrócić uwagę, że na utworzenie jednego miejsca w gminnym żłobku (mówię o filii żłobka NIEZAPOMINAJKA) gmina musi wyasygnować 3 400 zł. Utrzymanie takiego miejsca kosztuje 1 tys. zł., z czego po odjęciu  wysokości czesnego, dopłata wynosi 600 zł. Jeśli popatrzymy na żłobki prywatne, to utworzenie w nich miejsca nic nie kosztuje. Koszt utrzymania dziecka wynosi 800 zł., a proponowana w projekcie kwota dotacji wyniesie 300 zł. Zamiast więc budować drogie, gminne żłobki powinniśmy postawić na rozwój prywatnych.

Jest jeszcze jeden element, który należy uwzględnić: to poczucie elementarnej sprawiedliwości. Uważam, że każdy mieszkaniec Gdyni, każdy rodzic ma prawo oczekiwać, że gmina będzie go wspierać. Dzieciom trzeba stworzyć warunki do opieki, a rodzicom warunki do rozwoju.

Wszyscy jednogłośnie poparliśmy ideę Gdyni Rodzinnej. Tą ideę należy wypełniać treścią i myślę, że ten projekt idzie w tym kierunku. Mam nadzieję, że Pani Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny wesprze nas w tej inicjatywie i przekona koleżanki i kolegów z „Samorządności” do podniesienia za tym projektem ręki. Bardzo o to proszę.

 

Opinie komisji:

Komisja Zdrowia- negatywna

Komisja Samorządności- negatywna

 

DEBATA:

 

Wiceprezydent Ewa Łowkiel- bardzo bliska jest nam idea budowy dostępu do opieki żłobkowej w Gdyni. Potwierdzamy to różnymi działaniami i nie zamierzamy zaniechać kolejnych działań, by ten dostęp do opieki budować. Proszę Wysoką Radę o przesunięcie tej dyskusji na czas budowania budżetu. Tak naprawdę rozmawiamy o budżecie 2015 roku. Ja też uważam, że kwota 0,5 mln. zł. w skali budżetu Miasta nie jest kwotą zwalającą z nóg. Zwracam jednak uwagę, że taką uchwałę trzeba przygotować w sposób komplementarny, z zarządzeniem Prezydenta pokazującym zasady wnioskowania i zasady rozliczania. Zwracam też uwagę, że nie wolno nam dotować żłobka. Wolno nam dotować dziecko. Na takich samych zasadach dotuje się przedszkola i szkoły. Trzeba przygotować system dotowania dziecka, rozliczania z wydatków bieżących. W projekcie jest podana nieprawdziwa kwota, jeśli chodzi o koszt pobytu dziecka w gdyńskim żłobku samorządowym. Żłobek samorządowy nie jest dotowany. Jest wpisany w budżet miasta i utrzymywany przez Miasto, natomiast żłobki prywatne podlegają regułom udzielania dotacji i ta dotacja musi być skierowana na dziecko. Istnieją przygotowane przez Wojewodę zasady rozliczania dotacji (bo także do Wojewody można wnioskować o dotację na dziecko w żłobku, tyle że ta dotacja jest niższa). Koszt dziecka w przedszkolu samorządowym w pierwszym półroczu b.r. wyniósł 648 zł. W tym mieści się koszt wyposażenia żłobka na Witominie i koszt remontu żłobka  na ul. Wójta Radtkego. W naszym żłobku rodzic płaci 300 zł.

Chcielibyśmy zbudować taki system, w którym dotując dziecko i wspierając rodzica moglibyśmy też rozwijać ideę żłobków prywatnych, ale musi być uchwała wraz z zarządzeniem dotyczącym zasad wnioskowania i rozliczania. Te dokumenty muszą być przygotowane komplementarnie, tak, aby prowadzący przedszkola wiedzieli o co występować i jak będą z tych pieniędzy rozliczani.

 

Pełnomocnik ds. Rodziny, radna Beata Szadziul- jestem tego samego zdania co Pani Prezydent. Jako Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządności rekomendowałam skierowanie tego tematu do pracy  w ramach przygotowań do budżetu na przyszły rok. Podstawową sprawą jest przygotowanie tego pod względem prawnym tak, aby nie było problemów. Jako Pełnomocnik ds. Rodziny rekomenduję opracowanie tego tematu na spokojnie. Ja też jestem za wspieraniem żłobków.

 

B. Krzyżankowski- nie jest to nowy temat. Panie prowadzące prywatne żłobki przychodziły na posiedzenia Komisji Zdrowia już ze dwa czy trzy lata temu. Mniej więcej rok temu napisaliśmy projekt o podobnej treści, tyle że bez algorytmu. Dziwię się, bo przecież najpierw powinna być uchwała, a potem zarządzenie. Trzeba uchwałą stworzyć możliwość opracowania zarządzenia. Na uchwalenie tych dotacji na przyszły rok jest już „ostatni dzwonek”.

Jeśli chodzi o rozliczanie dotacji, to trzeba zobaczyć jak inne miasta to robią, bo znakomita większość miast już dawno dotuje prywatne żłobki i jakoś doskonale sobie z tym radzą.

 

T. Szemiot- muszę przyznać, że wpadłem w lekką euforię w związku z deklaracjami jakie tu padły. Coś, co zaczęliśmy jako klub rok temu, może się ziścić. Niezmiernie się cieszę i uważam, że jest powód do świętowania. Jestem jednak za tym, żeby przyjąć już dzisiaj projekt, który zawsze można zmienić, a dzisiaj Rada Miasta Gdyni wyśle jasny komunikat do wszystkich gdynian i gdynianek, że jest za przyjęciem takiego rozwiązania. Póżniej, jeśli  w ramach swoich prac Prezydent, Pełnomocnik czy komisje uznają, że coś należy zmienić, to doprowadzimy do takiego stanu, który wpisze się w system dopiero budowany. Dzisiaj już wydamy świetny komunikat, że w Gdyni będzie się dofinansowywać dzieci w prywatnych żłobkach.

 

M. Horała- uwagi natury ogólnej, dotyczące procedowania nad projektami: apel, żeby odłożyć projekt do czasu  aż będzie przygotowane zarządzenie, jest niezrozumiały. Zarządzenie jest umocowane uchwałą. To jest zupełne pomieszanie pojęć. Prezydent swoje akty wydaje na podstawie uchwał, a więc najpierw jest decyzja Rady Miasta. Trudno, żeby organ w sprawie, która leży w jego kompetencjach, uzgadniał to z organem wykonawczym, który ma decyzje rady wykonywać. Oczywiście uzgodnienia nigdy nie szkodzą, ale nie jest tak, że trzeba tę decyzję uzależniać.

Podobnie rzecz się ma z apelem, żeby popracować nad tematem „na spokojnie”. Ja np. nie jestem nerwowy i myślę, że jest „na spokojnie”. Ten temat zgłaszano około roku temu. Minął rok i praca dokonana nie zaowocowała żadnym projektem, więc bardzo dobrze się stało, że jest projekt naszych kolegów i konkurentów, którzy jednak w tej sprawie mają jak najbardziej rację. Jest to ważny problem, dotykający wielu mieszkańców Gdyni. Kwestia korzystania z opiek żłobkowej w polskiej sytuacji jest bardziej kwestią przymusu niż decyzji. Rodziny nie mogą sobie pozwolić na korzystanie przez kobietę z urlopu wychowawczego czy to ze względów finansowych, czy z tytułu obawy o trwałe wypadnięcie z rynku pracy. Dlatego tą opiekę powinniśmy dostarczyć. Możemy to zrobić stosunkowo małym kosztem. Jest projekt, który na to pozwala. Jeśli jest zgoda co do idei, a jest jakaś wątpliwość co do sformułowań, to po pierwsze szkoda, że w ciągu tych co najmniej 2. tygodni nie przygotowano poprawek. Mam lekki brak zaufania, bo sam byłem autorem odrzuconych projektów nie dlatego, że idea była zła, tylko dlatego, że szczegóły wymagały dopracowania. Tymczasem po odrzuceniu z tą ideą nic się dalej nie działo. Przyłączam się do apelu o przyjęcie projektu, żeby układając budżet wiedzieć, że taka uchwała obowiązuje i z wynikającymi z niej kosztami trzeba się liczyć, a nie projektować budżet, kiedy uchwały nie ma i nie wiadomo, czy będzie przyjęta. Gdyby pojawiła się potrzeba dokonania zmian, zawsze można przyjąć jakąś nowelizującą uchwałę. Radni PiS będą głosowali za przyjęciem uchwały.

 

B. Szadziul- projekt nie trafił pod obrady w związku z budżetem miasta. Być może w budżecie są przygotowane takie dotacje. Nie jest to argument. Mam wrażenie, że jako radna Miasta powinnam ustanawiać prawo, które jest zgodne z przepisami i przyjmowanie dzisiaj uchwały, która nie jest sprawdzona, nie jest zasadne. Nawet ja nie miałam okazji zapoznać się z projektem. Nie otrzymałam informacji, że będzie taki projekt. Jest mi oczywiście z tego powodu niezręcznie się wypowiadać. Wydaje mi się, że tego typu dokumenty wymagają szerszej współpracy. Jest wiele osób, które potem są zaangażowane w realizowanie takich założeń, dlatego warto takie tematy przemyśleć i wspólnie opracować tak, aby wszystkich to satysfakcjonowało. Jestem przekonana, że rozmowy na ten temat są prowadzone od jakiegoś czasu. Myślę, że jest to tylko kwestia czasu i będziemy nad tym debatować. Myślę, że cierpliwość w tym przypadku przyniesie tylko korzyść. I tak przed przyszłym rokiem nie zostanie to wprowadzone. Na spokojnie można się przygotować.

 

M. Horała- leciutko osłupiałem słuchając wystąpienia mojej przedmówczyni. Otóż przez cały rok przyjmujemy różne uchwały niosące ze sobą skutki finansowe, które następnie znajdują odzwierciedlenie w budżecie. Dlaczego akurat ta jedna uchwała miałaby być wstrzymana i uchwalana razem z budżetem? Np. dzisiaj przyjęliśmy uchwały o podwyżkach podatków i opłat, które w sposób ewidentny wpłyną na lokalny budżet. Uchwaliliśmy je m. in. z myślą o przyszłym budżecie i nie padały argumenty, że może się wstrzymajmy i przyjmijmy to razem z budżetem. Padło też sformułowanie, może nie wprost, że trzeba przyjmować uchwały zgodne z prawem i w następnym zdaniu, że może ten projekt pod tym względem jest nie za bardzo. Projekt uzyskał pozytywną opinię radcy prawnego, w związku z czym ja mając wykształcenie prawnicze, ale radcą nie będąc, przyjmuję z pokorą opinię eksperta. Temat, jak rozumiem, zgodności projektu z prawem jest oczywisty i zamknięty.

 

E. Łowkiel- wypowiem się merytorycznie, bo na razie dominują polityka i emocja. Po pierwsze większość uchwał wcześniej podjętych została uchylona przez Wojewodę. Chodziło o rozstrzygnięcie TK. To jest naprawdę ważna uchwała. Co do złożonej deklaracji w spr. przygotowania zasad: nie wiem, czy Panie (mowa o przysłuchujących się obradom Dyrektorkom prywatnych żłobków), gdy zobaczą zasady, złożą wniosek, bo Panie znają zasady dotowania przez Wojewodę i uznały, że ten system im nie odpowiada, wobec czego nie złożyły wniosku, chociaż miały taką możliwość. W moim przekonaniu komplet projektów uchwał musi być przygotowany komplementarnie, łącznie ze sposobem rozliczania dotacji. Dotujemy – jeszcze raz powtórzę – nie żłobek, a dziecko. Naszym celem jest obniżenie opłaty czesnego wnoszonej przez rodzica. Dzisiaj nie mamy na to wpływu, a wolno nam dopłacać tylko do opłaty rodzica. Trzeba zbudować czytelny, przejrzysty system. Chciałabym też wiedzieć, ile kolejnych bezpłatnych żłobków zafunduje nam ministerstwo zdrowia na terenie Gdyni i jak ta sieć będzie się kształtowała. Na razie wiemy, że mamy bezpłatne 4 żłobki, a ile ich będzie w przyszłym roku – nie wiemy. Będziemy się czuć bezpiecznie, kiedy zbudujemy system żłobków samorządowych. Znamy koszty, wiemy, ile płaci rodzic i jesteśmy w stanie te koszty zaplanować w budżecie, niemniej temat jest otwarty, o czym Panie Dyrektorki zostały zapewnione. Spróbujemy zbudować taki system, ale ten projekt uchwały jest nie do przyjęcia. Po pierwsze są w nim zawarte nieprawdziwe dane. Nie ma żadnego algorytmu. Nie wynosi on 800 zł. (koszt dziecka w żłobku). Nie wiem, skąd Pan radny to wziął.

 

W trybie ad vocem głos zabrał radny B. Krzyżankowski: - Pewnie Pani Prezydent niezbyt dokładnie przeczytała projekt. Pewnie już z góry założyła, że będzie odrzucony i nie zadała sobie trudu. Kwota 800 zł. jest kwotą zryczałtowaną, wyliczoną i przyjętą tylko dla celów obliczeniowych. Jest ona pewnym wypośrodkowaniem. Jest kwotą odzwierciedlającą mniej więcej faktyczne koszty. Jeśli chodzi o niepokój, że możemy dotować tylko dzieci i nie przeniesie się to na wysokość czesnego, to właśnie celem tego novum jest przeznaczenie pieniędzy na obniżenie kosztów czesnego.

Wypowiedź Pani Pełnomocnik: ten projekt nie był ukryty. Nie wiem, czy Pani, jako Pełnomocnik, śledzi tytuły projektów i analizuje, które z nich wpływają na rozwój rodziny, a które nie. Próbowałem zaprosić Panią Pełnomocnik na posiedzenie Komisji Zdrowia i bardzo ubolewam, że Pani Pełnomocnik na tym posiedzeniu nie było, bo to był czas, żeby rozmawiać o konkretach.

Jeśli Pani Prezydent uważa, że kwota 800 zł. jest niedobrą kwotą, to możemy negocjować. Próbujemy ustalić pewne ramy. Tak samo jeśli chodzi o wysokość dotacji. To też jest kwestia negocjacji, co uznamy za optymalne rozwiązanie. Nie wiem dlaczego projekt wydaje się skomplikowany. Jego istotą jest danie dotacji. Tysiące podmiotów w Gdyni jest dotowanych, a tu sprawia to ogromny trud. Znowu musimy to przenosić na święte „nigdy” tym bardziej, że kończy się kadencja i nie wiadomo, czy ci radni, którzy chcą to wprowadzić w życie będą dalej radnymi. Może potem nikomu nie będzie już zależało na podjęciu takiej uchwały.

 

T. Szemiot- zwracam uwagę na wadę rozwiązania, które proponujemy, a które wynika z naszej ostrożności. Chodzi o wysokość dotacji. Ja uważam, że powinna być wyższa. Składamy taki projekt, bo mamy nadzieję, że byłby łatwy do „przełknięcia” dla Państwa, zwłaszcza dla Pani Prezydent. Mam nadzieję, że w ramach prac, których podjęcie Państwo obiecujecie, uda się tą wadę skorygować i zwiększyć wysokość dotacji dla dzieci.

 

Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Gdyni nie został przyjęty: 7/15/0

 

Ad 4.24

Projekt uchwały, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Skarbnik K. Szałucki.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne (szczegóły – patrz biuletyn rady).

 

DEBATA:

 

T. Szemiot- serce się kroi, bo zmniejszamy wydatki o 55 mln. zł., przy czym większość z nich związana jest z nakładami inwestycyjnymi (1/4 środków zaplanowanych na b.r.). Gmina nie potrafi zastąpić tych wydatków innymi. Te zmiany są przygnębiające. Klub PO będzie głosował „przeciw” wyrażając tym protest przeciwko takiej jakości realizacji wydatków.

 

M. Horała- nasza opinia w sprawie zdejmowania wydatków inwestycyjnych i nierealizowania inwestycji zgodnie z planem w połączeniu z przekraczaniem wydatków w innych dziedzinach jest taka sama, jak już wielokrotnie zgłaszaliśmy. Podtrzymujemy to stanowisko.

 

Do powyższych uwag odniósł się Wiceprezydent M. Stępa: - Stwierdzenie, że gmina nie potrafi zastąpić innymi zadaniami, żeby wydać te pieniądze: gdybyście Państwo przeczytali, jakich zadań to dotyczy, wiedzielibyście, że gmina nie może tych pieniędzy wydać na cokolwiek innego, bo te wszystkie znaczące kwoty, dotyczące programu związanego z kanalizacją deszczową, budową Parku Naukowo – Technicznego czy TriStaru są wydatkami dotowanymi przez UE. Musimy mieć te środki w stałej gotowości, żeby realizację tych zadań doprowadzić do końca i zapłacić wszystkie należności. Oczywiście można być niezadowolonym, że wykonawstwo tych zadań przedłuża się, ale jeśli weźmiemy pod uwagę np. TriStar, to jest to rozwiązanie naprawdę pionierskie w skali kraju i napotyka na trudności wynikające z tego, że w kraju przynajmniej nie ma kogo zapytać, jak takie problemy rozwiązywać, bo nikt do tej pory tego nie robił. Dochodzą takie elementy, że ktoś (akurat w Gdańsku) nie przygotował placu budowy, ktoś rozpoczął pracę  później. To są oczywiście drobiazgi. Wiele problemów wynika z tego, że wykonawca musiał rozwiązywać problemy, których nikt do tej pory nie rozwiązywał. Wszystko po prostu opóźnia się.

Jeśli chodzi o zatrzymanie tych pieniędzy, to jeśli stajemy przed alternatywą czy je wydać w tym roku i cieszyć się, że wykonaliśmy plan finansowy, czy trzymać te pieniądze po to, żeby zapłacić wykonawcy wtedy, gdy wszystko zrobi porządnie, to ja nie mam wątpliwości i nawet jestem przekonany, że Państwo z opozycji zrobiliby to samo, a ja pewnie zrobiłbym to samo co Państwo, gdybym był na Państwa miejscu. Doskonale rozumiem zasady tej gry. Prawda obiektywna jest taka, że tych pieniędzy nie możemy wydać na inne cele wyciągając z szuflady jakieś inne projekty, bo mamy zobowiązania, podpisane kontrakty na konkretne cele. Większość tych niewydanych pieniędzy są pieniędzmi przeznaczonymi na realizację różnych projektów europejskich. Są to środki pomocowe. W niewielkiej części dotyczą kanalizacji deszczowej z tytułu uzyskania oszczędności w przetargach i tutaj jakieś pieniądze mogłyby być wykorzystane na inne cele, ale jest to nieznacząca ilość środków. Czyli nie Gdynia nie potrafi zastąpić, ale Gdynia nie może zastąpić tych zadań innymi.

 

K. Szałucki- 77.8 % pieniędzy, które zdejmujemy z zakresu wydatków to są nasze dochody. Nie jest tak, że są inne możliwości ich wykorzystania. Nie ma wątpliwości, że wysiłek inwestycyjny Miasta jest pobudzany przez pieniądze zewnętrzne. Niedobry jest, moim zdaniem, mechanizm wzajemnego uzupełniania się środków. Zastępowanie innymi inwestycjami może byłoby słuszne, gdyby ten mechanizm mógł być wykorzystywany elastycznie, ale on jest sztywny, więc nie ma takiej szansy.

 

Mirosława Król- zwracam też uwagę na zwiększenie wydatków na promocję Miasta przez kluby sportowe. Na posiedzeniu Komisji Sportu dowiedziałam się, że chodzi o kluby zawodowe, w tym także Arkę Gdynia.

 

UCHWAŁA NR XLVI/ 999/14 RADYMIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia budżetu miasta Gdyni na rok 2014 została podjęta: 15/4/2

 

Ad 4.25

 

UCHWAŁA NR XLVI/1000/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033 została podjęta: 15/3/2

 

Ad 4.26

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLVI/1001/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, ul. Migdałowa-Bazyliowa, została podjęta: 15/0/2

 

Ad 5.

Przewodniczący Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa, radny Bartosz Bartoszewicz,  poinformował, że w okresie sprawozdawczym odbyło się 13 posiedzeń. W okresie sprawozdawczym komisja odbyła szereg spotkań z Komendantami Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej, których przedmiotem m. in. była kwestia bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

Radny podziękował członkom za pracę w komisji w bardzo dobrej atmosferze.

Pan Bartoszewicz szczególne podziękowania skierował do Wiceprzewodniczącej komisji, radnej B. Szadziul, za – jak stwierdził – troskę, wkład pracy i szybkie reagowanie na prośby Przewodniczącego.

 

Ad 6.

Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Oksywie przedstawiła jej Wiceprzewodnicząca, pani Stefania Rompała.

Sprawozdanie stanowi załącznik.

 

Ad 7.

Stanisław Szwabski- informowałem już Państwa, że związek dąży do tego, aby przed końcem kadencji został przyjęty budżet na rok 2015. Przygotowany został projekt założeń do budżetu, który będzie przedmiotem obrad Zgromadzenia 29 września b.r. Na tym samym Zgromadzeniu zostanie przedstawiony ostateczny raport dotyczący funkcjonowania gospodarki odpadami w roku 2013. Przedstawienie funkcjonowania gospodarki odpadami na tle innych gmin województwa wymagało uzyskania niezbędnych danych. Raport istnieje w formie elektronicznej. Członkowie związku otrzymali go już w formie wydruku. Porównanie raportu z roku, w którym przez jego połowę funkcjonowała ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z raportem z roku bieżącego, który w całości upłynie pod rządami nowej ustawy, powinno być interesujące. Wnioski płynące z funkcjonowania nowych zasad  były skierowane przez związek do komisji sejmowej, która przygotowuje nowelizację wspomnianej ustawy.

 

Ad 8.

Do Prezydium RMG interpelacje nie wpłynęły.

 

Ad 9.

Wiceprzewodniczący J. Miotke poinformował o planowanych przedsięwzięciach w związku z 75. rocznicą utworzenia Podziemnego Państwa Polskiego, otwarciem wystawy dotyczącej języka Esperanto oraz planowanym nadaniem imienia nowej ulicy w Dzielnicy Chwarzno – Wiczlino (im. kmdr Kazimierza Jurkiewicza).

 

Ad 10.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 

Ad 11.

Termin kolejnej sesji: 29 października b.r.; godz. 12

 

Ad 12.

Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.

Na podstawie stenogramu opracowała:

 

insp. Zofia Kostrzewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 11.09.2014
Data udostępnienia informacji: 11.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.11.2014 12:34 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
18.09.2014 08:06 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.09.2014 08:55 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
11.09.2014 08:26 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska