XLV sesja Rady Miasta z dn. 27 sierpnia 2014 r.

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD

XLV SESJI RADY MIASTA GDYNI

27 sierpnia 2014 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

 

 

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miasta,
  4. Projekty uchwał w sprawach:

 

4.1  zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2014, zobacz projekt

4.2  zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033; zobacz projekt

4.3  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zobacz projekt

4.4  zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Babie Doły, zobacz projekt

4.5  zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, zobacz projekt

4.6  zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Chylonia, zobacz projekt

4.7  zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Cisowa, zobacz projekt

4.8  zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Dąbrowa, zobacz projekt

4.9  zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Działki Leśne, zobacz projekt

4.10                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Grabówek, zobacz projekt

4.11                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Kamienna Góra, zobacz projekt

4.12                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Karwiny, zobacz projekt

4.13                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Leszczynki, zobacz projekt

4.14                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Mały Kack, zobacz projekt

4.15                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Obłuże, zobacz projekt

4.16                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Oksywie, zobacz projekt

4.17                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Orłowo, zobacz projekt

4.18                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Pogórze, zobacz projekt

4.19                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo, zobacz projekt

4.20                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Redłowo, zobacz projekt

4.21                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Śródmieście, zobacz projekt

4.22                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Wielki Kack, zobacz projekt

4.23                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Witomino Leśniczówka, zobacz projekt

4.24                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Witomino Radiostacja, zobacz projekt

4.25                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana, zobacz projekt

4.26                     zmiany Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, zobacz projekt

4.27                     zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Emigracji w Gdyni. zobacz projekt

4.28                     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej, zobacz projekt

4.29                     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego, zobacz projekt

4.30                     przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli; zobacz projekt

4.31                     ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1619G ciągu ulic Dworcowej - Placu Konstytucji w Gdyni, zobacz projekt

4.32                     ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1616G ulicy Jana z Kolna w Gdyni, zobacz projekt

4.33                     zaliczenia ul. Lotników w Gdyni do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu, zobacz projekt

4.34                     pozbawienia ul. Obrońców Wybrzeża w Gdyni kategorii drogi gminnej oraz zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej przebiegu, zobacz projekt

4.35                     pozbawienia niektórych dróg położonych na terenie Gminy Miasta Gdyni kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu, zobacz projekt

4.36                     pozbawienia ulicy Słomianej w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania, zobacz projekt

4.37                     pozbawienia ulic Kmdr. Mieszkowskiego i Kmdr. Staniewicza na terenie Gminy Miasta Gdyni kategorii dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania, zobacz projekt

4.38                     pozbawienia ulic Kolonia Gołębiewo i Kolonia Krygulec na terenie Gminy Miasta Gdyni kategorii dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania, zobacz projekt

4.39                     pozbawienia skweru im. Tajnego Hufca Harcerzy w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania; zobacz projekt

4.40                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Hutniczej i ul. Bolesława Krzywoustego, zobacz projekt

4.41                     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w pasie drogowym ul. Starodworcowej, zobacz projekt

4.42                     wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Szarych Szeregów 15 na rzecz jej użytkownika wieczystego, zobacz projekt

4.43                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Armatorów 5A, zobacz projekt

4.44                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Karpackiej, zobacz projekt

4.45                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kadmowej 7, zobacz projekt

4.46                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Częstochowskiej 42, zobacz projekt

4.47                     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ul. Hutniczej, zobacz projekt

4.48                     zmiany nazwy drogi powiatowej ul. Lotników w Gdyni, zobacz projekt

4.49                     skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 kwietnia 2013 r., zobacz projekt

4.50                     skargi na działalność Zarządu Cmentarzy Komunalnych z dnia 21 marca 2014 r. zobacz projekt

 

 

6.                           Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Komunalnej,

7.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Obłuże.

8.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.

9.                           Interpelacje.

10.                        Informacje.

11.                        Wolne wnioski.

12.                        Ustalenie terminu następnej sesji.

13.                        Zakończenie obrad. 

 

PROTOKÓŁ NR 45/14

XLV SESJI

RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 27 sierpnia 2014 r.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miasta,
  4. Projekty uchwał w sprawach:

 

4.1  zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2014,

4.2  zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033;

4.3  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4.4  zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Babie Doły,

4.5  zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino,

4.6  zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Chylonia,

4.7  zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Cisowa,

4.8  zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Dąbrowa,

4.9  zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Działki Leśne,

4.10                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Grabówek,

4.11                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Kamienna Góra,

4.12                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Karwiny,

4.13                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Leszczynki,

4.14                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Mały Kack,

4.15                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Obłuże,

4.16                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Oksywie,

4.17                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Orłowo,

4.18                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Pogórze,

4.19                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo,

4.20                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Redłowo,

4.21                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Śródmieście,

4.22                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Wielki Kack,

4.23                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Witomino Leśniczówka,

4.24                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Witomino Radiostacja,

4.25                     zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana,

4.26                     zmiany Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

4.27                     zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Emigracji w Gdyni.

4.28                     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej,

4.29                     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego,

4.30                     przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli;

4.31                     ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1619G ciągu ulic Dworcowej - Placu Konstytucji w Gdyni,

4.32                     ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1616G ulicy Jana z Kolna w Gdyni,

4.33                     zaliczenia ul. Lotników w Gdyni do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

4.34                     pozbawienia ul. Obrońców Wybrzeża w Gdyni kategorii drogi gminnej oraz zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej przebiegu,

4.35                     pozbawienia niektórych dróg położonych na terenie Gminy Miasta Gdyni kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu,

4.36                     pozbawienia ulicy Słomianej w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania,

4.37                     pozbawienia ulic Kmdr. Mieszkowskiego i Kmdr. Staniewicza na terenie Gminy Miasta Gdyni kategorii dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania,

4.38                     pozbawienia ulic Kolonia Gołębiewo i Kolonia Krygulec na terenie Gminy Miasta Gdyni kategorii dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania,

4.39                     pozbawienia skweru im. Tajnego Hufca Harcerzy w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania;

4.40                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Hutniczej i ul. Bolesława Krzywoustego,

4.41                     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w pasie drogowym ul. Starodworcowej,

4.42                     wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Szarych Szeregów 15 na rzecz jej użytkownika wieczystego,

4.43                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Armatorów 5A,

4.44                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Karpackiej,

4.45                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kadmowej 7,

4.46                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Częstochowskiej 42,

4.47                     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ul. Hutniczej,

4.48                     zmiany nazwy drogi powiatowej ul. Lotników w Gdyni,

4.49                     skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 kwietnia 2013 r.,

4.50                     skargi na działalność Zarządu Cmentarzy Komunalnych z dnia 21 marca 2014 r.,

4.51                     skargi Pana Dariusza Jaguszewskiego,

4.52                     skargi Państwa Danuty i Jerzego Stroniawskich,

4.53                     skargi dotyczącej realizacji inwestycji przy ul. Chabrowej w Gdyni

 

 

6.                           Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Komunalnej,

7.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Obłuże.

8.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.

9.                           Interpelacje.

10.                       Informacje.

11.                       Wolne wnioski.

12.                       Ustalenie terminu następnej sesji.

13.                       Zakończenie obrad.

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.

Pełna treść opinii komisji – patrz biuletyn rady stanowiący załącznik.

Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”; głosy „przeciw”; głosy „wstrzymujące się”.

Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą

 

 

 

Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

 

Ad 2.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Stanisław Borski, wniósł o wprowadzenie do porządku obrad w trybie nadzwyczajnym 3. projektów uchwał dotyczących skarg mieszkańców Gdyni.

 

Za wprowadzeniem do porządku projektów dot. skarg p. Dariusza Jaguszewskiego oraz pp. Danuty i Jerzego Stroniawskich  głosowało 25. radnych (jednogłośnie za).

 

Wniosek o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie skargi dot. realizacji inwestycji przy ul. Chabrowej w Gdyni został przyjęty jednogłośnie: 26 gł. za

 

Porządek obrad zmodyfikowany w wyniku przyjęcia powyższych wniosków przyjęto jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 3.

Wobec niezgłoszenia z sali obrad uwag i zastrzeżeń protokół XLIV sesji Przewodniczący RMG uznał za przyjęty.

 

Ad 4.1.

Przedłożone zmiany do budżetu 2014 przedstawił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.

 

Opinie komisji (łącznie z Komisją Budżetową) – pozytywne (szczegóły – patrz załączony biuletyn)

 

UCHWAŁA NR XLV/924/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w spr. uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2014 została podjęta: 25/0/1

 

Ad 4.2.

Treść projektu i autopoprawki stanowiących załączniki przedstawił p. K. Szałucki.

 

Opinie wszystkich komisji – pozytywne

 

UCHWAŁA NR XLV/925/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033 została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.3.

O dodatkowych zadaniach, jakie winny być zrealizowane z tytułu dodatkowych środków przekazanych przez PFRON (patrz załącznik) mówił pan K. Szałucki

 

UCHWAŁA NR XLV/926/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.4.

Wystąpienie Wiceprezydenta Marka Stępy odnosiło się do wszystkich projektów występujących od przedmiotowego numeru do nr- 4.25 włącznie, których przedmiotem są zmiany statutów dzielnic Gdyni. – Zmiany statutów w przypadku każdego projektu wiążą się ze zmianami opisów przebiegu granic poszczególnych dzielnic. Powody wprowadzenia zmian są następujące: potrzeba uporządkowania podziału miasta w kilku aspektach, tj. doprowadzenie do zgodności podziału miasta na dzielnice z podziałem na obręby administracyjne, do zgodności z podziałem na rejony statystyczne, z podziałem na obręby geodezyjne, czyli podziałem na działki. W dany obręb powinny wchodzić całe działki, a granice dzielnic powinny przebiegać po granicach działek.

Mapa podziału została skonsultowana z radami dzielnic. W wyniku uwag rad dokonano kilku korekt.

 

Członek Komisji Statutowej, radna Małgorzata Balsewicz- projekty podlegały konsultacjom społecznym. Przypomnę, że podjęta została uchwała zapowiadająca przeprowadzenie takich konsultacji z mieszkańcami. Te konsultacje trwały dwa tygodnie. Mieszkańcy mogli zapoznać się z projektami (przede wszystkim w siedzibach rad dzielnic), mogli zapoznać się z mapami obrazującymi stan sprzed zmian i stan jaki miałby miejsce po wprowadzeniu zmian, a następnie mogli zamieścić swoje opinie w ankiecie internetowej. Zainteresowanie mieszkańców nie było zbyt duże. W konsultacjach wzięły udział 282 osoby, z tego 159 opowiedziało się za zmianami, 123 było przeciwnych, a 73 osoby wyraziły swoje dodatkowe opinie.

 

Przewodniczący St. Szwabski zaproponował, aby dalsza prezentacja i debata odnosiły się do wszystkich projektów, a następnie poszczególne projekty zostaną poddane pod głosowanie, w trakcie którego także nie będzie wykluczone zgłaszanie ewentualnych uwag bądź pytań.

 

Wobec powyższej propozycji nie zgłoszono sprzeciwów.

 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego M. Spaczyński  odniósł się do podstawy prawnej projektów  wskazując, że uchwały wchodzą w życie z dniem wyboru rad gmin: - Wiemy już, że wybory do rad gmin będą miały miejsce 16 listopada b.r.

Naczelnik poinformował o autopoprawce odnoszącej się do każdego z projektów, tj. załączeniu map, na których przedstawione są tak szczegółowe elementy jak dukty leśne, cieki wodne, itd. Wszystko to ma znaczenie dla przebiegu granic.

Pan Szpaczyński odczytał tytuły  wszystkich projektów.

W przypadkach projektów występujących pod numerami 4.23 i 4.24 należy, odpowiednio, wprowadzić zmiany (w drodze autopoprawki) w pisowni nazw dzielnic, poprzez wprowadzenie między człony nazw myślników, tj. Witomino - Leśniczówka i Witomino  - Radiostacja. Pan Szpaczyński wyjaśnił, że taka zasada została przyjęta, na mocy ustawy, w najnowszych słownikach ortograficznych języka polskiego – jeśli nazwa składa się z 2. lub większej liczby wyrazów rzeczownikowych identyfikujących miejscowości, to należy stosować łącznik (myślnik). Wobec powyższego oba projekty będą uzupełnione o punkt trzeci, traktujący o nowej zasadzie pisowni.

 

Wszystkie projekty dot. statutów dzielnic opiniowały 3. komisje:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Statutowa- pozytywna

Przyp. prot.: trzy  w/w komisje zaopiniowały jednogłośnie  pozytywnie wszystkie projekty bloku dot. statutów dzielnic.

 

Przewodniczący Komisji Samorządności Bartosz Bartoszewicz zwrócił uwagę na powtarzającą się zależność – tam, gdzie dzielnice na skutek zmian powiększą się opinie były pozytywne, tam, gdzie się zmniejszą opinie były negatywne.

Radny stwierdził ponadto: - W dzielnicy Mały Kack długo trwano przy stanowisku, że dzielnica powinna zostać w dotychczasowych granicach. Dziękuję radnym Małego Kacka za doprowadzenie do stanu, w którym możemy głosować także nad projektem dot. tej dzielnicy.

 

UCHWAŁA NR XLV/927/2014 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Babie Doły została podjęta: 22/0/2

 

Ad 4.5

 

UCHWAŁA NR XLV/928/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino została podjęta: 22/0/2

 

Ad 4.6.

 

UCHWAŁA NR XLV/929/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Chylonia została podjęta: 22/0/2

 

Ad  4.7.

 

UCHWAŁA NR XLV/930/14 RADY MIASTA GDYNIU zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Cisowa została podjęta: 22/0/2

 

Ad 4.8

 

UCHWAŁA NR XLV/931/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Dąbrowa została podjęta: 22/0/2

 

Ad 4.9

 

UCHWAŁA NR XLV/932/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Działki Leśne została podjęta: 22/2/0

 

Ad 4.10

 

UCHWAŁA NR XLV/933/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Grabówek została podjęta: 23/0/2

 

Ad 4.11

 

UCHWAŁA NR XLV/934/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Kamienna Góra została podjęta: 23/0/2

 

Ad 4.12

 

UCHWAŁA NR XLV/935/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Karwiny została podjęta: 23/0/2

 

Ad 4.13

 

UCHWAŁA NR XLV/936/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Leszczynki została podjęta: 23/0/2

 

Ad 4.14

 

UCHWAŁA NR XLV/937/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Mały Kack została podjęta: 23/0/2

 

Ad 4.15

 

UCHWAŁA NR XLV/938/14 RADY  MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Obłuże została podjęta: 23/0/2

 

Ad 4.16

 

UCHWAŁA NR XLV/939/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Oksywie została podjęta: 23/0/2

 

Ad 4.17

 

UCHWAŁA NR XLV/940/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Orłowo została podjęta: 23/0/2

 

Ad 4.18

 

UCHWAŁA NR XLV/941/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Pogórze została podjęta: 23/0/2

 

Ad 4.19

 

UCHWAŁA NR XLV/942/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.20

 

UCHWAŁA NR XLV/943/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Redłowo została podjęta: 24/0/2

 

Ad 4.21

 

UCHWAŁA NR XLV/944/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Śródmieście została podjęta: 25/0/2

 

Ad 4.22

 

UCHWAŁA NR XLV/945/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Wielki Kack została podjęta: 25/0/2

 

Ad 4.23

 

UCHWAŁA NR XLV/946/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Witomino - Leśniczówka została podjęta: 25/0/2

 

Ad 4.24

 

UCHWAŁA NR XLV/947/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Witomino – Radiostacja została podjęta: 25/0/2

 

Ad 4.25

 

UCHWAŁA NR XLV/948/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana została podjęta: 25/0/2

 

Ad 4.26

Wiceprezydent M. Stępa wyjaśnił, że składka członkowska Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego będzie, zgodnie z propozycją, nie tylko proporcjonalna do liczby mieszkańców, ale także, w połowie, do ilości wozokilometrów rozkładowych realizowanych na terenie danej gminy. Jest to wynik postanowienia Zgromadzenia związku. Przedstawiciele małych gmin czuli się poszkodowani, ponieważ niewiele linii do ich gmin dociera i odbywa się mało przewozów. Po dyskusji w gronie członków związku doszło do zawarcia porozumienia. Składka będzie obniżona tylko w połowie, bo trzeba przypomnieć, że mieszkańcy tych gmin jeżdżą nie tylko w obrębie swoich miejscowości

- Warunkiem zarejestrowania zmiany w statucie jest podjęcie jednobrzmiących uchwał przez wszystkie rady gmin związkowych. Stąd mój apel o niezgłaszanie kolejnych zmian, bo to zniweczyłoby  dotychczasowe ustalenia i uniemożliwiłoby zarejestrowanie statutu.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLV/949/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Statutu Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej została podjęta jednogłośnie: 24 gł.za

 

Ad 4.27

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła Przewodnicząca Komisji Kultury, radna Joanna Chacuk.  – Zmiany dotyczą powołania i odwołania zastępcy Dyrektora Muzeum Emigracji. Na powołanie zastępcy (konieczne z uwagi na rozwój muzeum) zgodę wyraził Minister Edukacji i Dziedzictwa Narodowego.

 

UCHWAŁA NR XLV/950/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Emigracji w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.28

Ustalenia proponowanego do przyjęcia planu omówił Wiceprezydent M. Stępa.

Pan Stępa poinformował m. in., że na terenie objętym planem znajduje się Akademia Morska, która ma jeszcze możliwości rozwoju, wobec czego powinna dysponować planistycznymi ramami dla tego rozwoju. Jest to też okazja do przyjęcia regulacji będących następnie podstawą dla decyzji dotyczących infrastruktury.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

/powyższe komisje pozytywnie zaopiniowały wszystkie projekty planistyczne/

 

Wiceprzewodnicząca RM Joanna Zielińska  wyraziła zadowolenie z faktu wniesienia pod obrady przedmiotowego planu.

 

Paweł Stolarczyk- dziękuję Biuru Planowania Przestrzennego za umożliwienie terminowego, zgodnego z kalendarzem prac planistycznych, procedowania nad planem.

 

UCHWAŁA NR XLV/951/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.29

Paweł Brutel- dotychczas obowiązujący plan (dot. terenu jak w tytule projektu i uchwały) wymaga weryfikacji, szczególnie ze względu na przebieg drogi ekspresowej S6. Plan nie będzie bezpośrednio powiązany z przedłużeniem ulicy Chwarznieńskiej, ale pozwoli na obniżenie klasy technicznej tej drogi, a także na utworzenie dodatkowych skrzyżowań. Będzie to dobra informacja dla mieszkańców.

Ustalenia planu nie naruszają postanowień studium zagospodarowania przestrzennego Gdyni.

Pozostałe informacje jak w zał.

 

UCHWAŁA NR XLV/952/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.30

Prezentujący plan radny P. Brutel wyjaśnił, że konieczność opracowania zmiany obowiązującego planu wynika z planów przekazania działki przez właściciela na rzecz fundacji, która zamierza utworzyć na przedmiotowym terenie ośrodek dla osób niepełnosprawnych. Zmiany planu nie naruszą postanowień studium. Fundacja działa w Polsce od 1994 r. i prowadzi już parę takich ośrodków. Jest to więc podmiot już sprawdzony i wiarygodny.

 

UCHWAŁA NR XLV/953/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli została podjęta: 23 gł. za

 

Ad 4.31

Projekt przedmiotowy, jak i kolejne, dotyczące dróg i nieruchomości, prezentował, zgodnie z treścią załączników, Wiceprezydent Bogusław Stasiak.

 

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna

/powyższe dotyczy wszystkich projektów do nr-u 4.39 włącznie/

 

UCHWAŁA NR XLV/954/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1619G ciągu ulic Dworcowej – Placu Konstytucji w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.32

 

UCHWAŁA NR XLV/955/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1616G ulicy Jana z Kolna w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.33

 

UCHWAŁA NR XLV/956/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zaliczenia ul. Lotników w Gdyni do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.34

 

UCHWAŁA NR XLV/957/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie pozbawienia ul. Obrońców Wybrzeża w Gdyni kategorii  drogi gminnej oraz zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej przebiegu została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 4.35

 

UCHWAŁA NR XLV/958/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie pozbawienia niektórych dróg położenia na terenie Gminy Miasta Gdyni kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.36

Wiceprezydent B. Stasiak wyjaśnił, że ulica Słomiana faktycznie nie istnieje.

 

UCHWAŁA NR XLV/959/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie pozbawienia ulicy Słomianej w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.37

Wiceprezydent B. Stasiak wyjaśnił, że ulice (nazwy jak w tytule uchwały) faktycznie nie są ulicami. Dwa zasłużone nazwiska jakie zostały przedmiotowym obszarom nadane wrócą do bazy Komisji Statutowej.

 

Powyższe potwierdziła radna Małgorzata Balsewicz: - Komisja Statutowa poszukuje 2. ulic blisko siebie położonych dla przypisania im tych zacnych patronów.

 

UCHWAŁA NR XLV/960/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie pozbawienia ulic Kmdr. Mieszkowskiego i Kmdr. Staniewicza na terenie Gminy Miasta Gdyni kategorii dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.38

 

UCHWAŁA NR XLV/961/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie pozbawienia ulic Kolonia Gołębiewo i Kolonia Krogulec na terenie Gminy Miasta Gdyni kategorii dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.39

P. Stolarczyk- uważam, że projekt jest przedwczesny. Przypomnę, że na skutek zebrania podpisów ponad tysiąca mieszkańców stwierdzono, że obszar 01kdx zostanie wykupiony przez Miasto. Tak się nie stało. Ponadto karta 01  określa publiczny plac jako miejsce do wykorzystania publicznego i rekreacyjnego oraz dopuszcza zrealizowanie obiektów małej architektury. Tak się nie dzieje. Pozwolenie na budowę zostało zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wyłączenie funkcji publicznej będzie skutkowało zablokowaniem ruchu pieszego.

 

B. Stasiak- mam pogląd skrajnie odmienny. Praca nad planem miejscowym była wynikiem długiej debaty nad sposobem zagospodarowania tego miejsca - w jaki sposób ma być zachowany charakter tego miejsca, do którego gdynianie mają szczególny stosunek? Obecnie realizowana inwestycja pozwoli na połączenie funkcji ekspozycyjnej z funkcją gospodarczo - handlową. Przyjęcie takiego rozwiązania to roztropny kompromis zawarty ze środowiskami, które wcześniej zabiegały o zachowanie szczególnego charakteru tego miejsca.

W przypadku projektu mówimy o zdjęciu z wykazu dróg publicznych drogi, której faktycznie nie ma. Proces inwestycyjny poprzedzony był długą dyskusją, podczas której ważono wszystkie argumenty. Przyjęto rozwiązanie, które pozwoli na zachowanie specyfiki tego miejsca. Pomnik Harcerzy będzie odpowiednio wyeksponowany. Zabudowa jest tak realizowana, aby możliwe było przywrócenie ekspozycji pomnika.

Projekt nie jest przedwczesny – dotyczy elementu drogowo - technicznego.

 

UCHWAŁA NR XLV/962/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie pozbawienia skweru im. Tajnego Hufca Harcerzy w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania została podjęta: 24/2/0

 

Ad 4.40

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak (dot. bloku projektów dot. nieruchomości).

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

Mirosława Król- mam nadzieję, że w wydanej decyzji będzie respektowane funkcjonowanie ulicy Krzywoustego, a właściwie dróżki, która jest alternatywą dla wielu przedsiębiorców. Ważne by było, aby dalsze funkcjonowanie tej dróżki było uwzględnione w warunkach zabudowy -  tak, aby przyszły inwestor był zobligowany do zainwestowania w tą strukturę.

 

B. Stasiak- uwaga jest w pełni uzasadniona. Umowa drogowa, jaka zawarta będzie z inwestorem, musi to uwzględniać. Ta ulica faktycznie jest dość wąska i sprawa ta będzie   jednym z rygorów umowy drogowej.

 

UCHWAŁA NR XLV/963/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni, przy ul. Hutniczej i ul. Bolesława Krzywoustego została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.41

 

UCHWAŁA NR XLV/964/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w pasie drogowym ul. Starodworcowej została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.42

 

UCHWAŁA NR XLV/965/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Szarych Szeregów 15 na rzecz jej użytkownika wieczystego została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.43

 

Prezentujący projekt p. B. Stasiak wyjaśnił, że uchylenie poprzedniej uchwały ma na celu doprecyzowanie powierzchni nieruchomości.

 

UCHWAŁA NR XLV/966/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Armatorów 5A została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.44

 

Wiceprezydent B. Stasiak wyjaśnił, dlaczego nie zbywa się nieruchomości będącej przedmiotem projektu w drodze dołączenia: - Nieruchomość graniczy z kilkoma innymi nieruchomościami, dlatego przetarg będzie do nich ograniczony.

 

UCHWAŁA NR XLV/967/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Karpackiej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.45

Na pytanie radnego B. Krzyżankowskiego, czy powód uchylenia poprzedniej uchwały jest taki sam jak w przypadku poprzedniej uchwały, Wiceprezydent B. Stasiak odpowiedział twierdząco.

 

UCHWAŁA NR XLV/968/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kadmowej 7, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.46

 

UCHWAŁA NR XLV/969/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Częstochowskiej 42, została podjęta: 22/0/2

 

Ad 4.47

 

UCHWAŁA NR XLV/970/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu, nieruchomości położonej w pasie ul. Hutniczej została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.48

W imieniu Komisji Statutowej projekt przedstawiła radna M. Balsewicz: - Chcemy ujednolicić nazewnictwo trasy.

 

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLV/971/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany nazwy drogi powiatowej ul. Lotników w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.49

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski: - Sprawa skargi była już przedmiotem obrad. Nie zmienił się odtąd stan faktyczny, ale Pana Wojewody nie zachwyciła lakoniczność uzasadnienia. Oczekuje, aby w uzasadnieniu zawarta była nie tylko konkluzja, ale żeby opisany był także stan formalno – prawny. Wobec tego wszystkie przekazane informacje zostały zawarte w uzasadnieniu. Projekt był konsultowany z Panem mecenasem K. Waśko, a wnosi go Komisja Gospodarki Komunalnej.

 

DEBATA:

 

B. Krzyżankowski- wielokrotnie prosiłem, aby skargi były dołączane do uzasadnienia. Nie przyjmuję argumentacji, że można je bez trudu uzyskać w biurze rady, bo rzeczywiście można - ja uzyskałem, ale każdy radny powinien otrzymać kompletny materiał, niezbędny do podjęcia decyzji.

W przypadku przedmiotowej skargi jest rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody i tego rozstrzygnięcia też nie mamy. Uważam, że takie decyzje też powinny być odnotowane w uzasadnieniu.

Sama skarga rzeczywiście po przeanalizowaniu powinna być odrzucona, kiedy jednak się to czyta, to ukazuje się bardzo smutny obraz biurokracji i pryska mit Gdyni jako miasta przyjaznego przedsiębiorcom. W tym przypadku przedsiębiorca przez 40 lat inwestuje w dzierżawioną działkę, uzbraja ją, buduje drogę, zbudował obiekt przemysłowy, w którym odbywa się produkcja cykliniarek i chyba jest to ostatnia  placówka prowadząca taką działalność, która opiera się azjatyckim produktom. Oczywiście zatrudniani tam są ludzie. Płacona jest przez firmę wysoka dzierżawa, bo miesięcznie 3 tys. zł. i przez cały ten czas właścicielka nie może wykupić terenu. Jakoś brakuje dobrej woli czy chęci  przyjścia z pomocą tej starszej już osobie albo jest to wręcz zła wola. Ostatnio przedłużono dzierżawę na 3 lata, co już dyskwalifikuje tą osobę jeśli chodzi o możliwość nabycia działki. Mówi  się o nieregularnym płaceniu czynszu, ale nie jest to nie płacenie, w przeciwieństwie do spółki funkcjonującej na terenie hali, której przedłużało się umowę dzierżawy mimo niezapłaconych zobowiązań i dopiero dalsze niepłacenie spowodowało wypowiedzenie umowy. W uzasadnieniu jest napisane, że samorząd nie jest zainteresowany sprzedażą tej działki. Dlaczego akurat tej działki nie chcemy sprzedać?

Nie widzę tu oczywiście naruszenia prawa i generalnie powinienem głosować „za”, ale na znak protestu będę przeciw takiemu traktowaniu gdyńskich przedsiębiorców i wstrzymam się od głosu.

 

B. Stasiak- wypowiem się nie jako autor tego projektu. Ze zdumieniem wysłuchałem Pana radnego, który relatywizuje przepisy prawa. Ustawa o gospodarce nieruchomościami w artykule 37 jednoznacznie wskazuje w jakich przypadkach może mieć miejsce odstępstwo od przetargowego zbycia: nieruchomość musi być dzierżawiona co najmniej przez 50 lat, zabudowa jest zgodna z pozwoleniem i z zapisami planu miejscowego. Nie jest to sprawa widzimisię urzędnika. To, co zostało wybudowane na przedmiotowej działce, wybudowane zostało bez pozwolenia. Orzecznictwo odrzuciło pogląd, że coś, co wybudowane zostało nielegalnie, da się zalegalizować. Ustawa o gospodarce nieruchomościami wyraźnie to określiła. Jestem zdziwiony oczekiwaniem, że urząd zrobi coś wbrew prawu. Ktoś odpowiadałby za przystąpienie do aktu notarialnego sprzedaży takiej nieruchomości. Każdy z nadzorczych podmiotów szybko by to nam wytknął. Nie można przyjąć takiej argumentacji, jaką zastosował Pan radny.

 

Z. Zmuda Trzebiatowski- wszystkie kolejne skargi były rozpatrywane przez Komisję Rewizyjną. Co do zarzutu dotyczącego załączania materiałów merytorycznych, to sprawa ta była już omawiana, więc miałem poczucie, że obecnie jest to tylko sprawa formalna. Rzeczywiście po pierwszej lekturze skargi i spotkaniu z jej autorką pojawiły się wątpliwości i obawy, że nie chce się pomóc obywatelowi. Jednak po uzyskaniu kompletu informacji i ujawnieniu, że samorząd nigdy nie był zainteresowany sprzedażą tej działki, cała reszta przestaje mieć znaczenie. Nie jest standardem, że Gdynia sprzedaje wszystkie działki. Gdynia nimi gospodaruje. Jeśli porównamy liczbę nieruchomości, które Gdynia chce sprzedać z liczbą tych, których nie chce się wyzbywać, to nie mamy wątpliwości, który stan jest częściej spotykany. Zgadzam się, że jedno proste zdanie, np. że samorząd nie chce działki sprzedać, mogłoby uprościć sprawę. Jeśli ktoś nieregularnie wnosi opłaty, to znaczy, że były zaległości. Autorka skargi nie kwestionuje, że posiadała kilkutysięczne zaległości i to był powód nieprzedłużenia dzierżawy na 10 lat, tylko na 3 lata. Dla finału tej sprawy to i tak nie miało znaczenia.

 

UCHWAŁA NR XLV/972/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 kwietnia 2013 r. została podjęta: 23/0/1

 

Ad 4.50

Z. Zmuda Trzebiatowski- przykro mi, że nie mogę zadośćuczynić życzeniu radnego Krzyżankowskiego, ale w tym przypadku wszystko, co było w tej sprawie napisane, jest zawarte w uzasadnieniu. Skarga jest związana nie ze świadczeniem usług przez ZCK, ale dotyczy jednej z firm świadczących te usługi. Za nieprawidłowości pracownik ZCK za to odpowiadający został zwolniony z pracy. Dla skargi dotyczącej wykonania lub nienależytego wykonania  umowy cywilno – prawnej  właściwą drogą – jak wskazuje ZCK – jest droga postępowania sądowego. Komisja Gospodarki Komunalnej uznała niezasadność skargi.

 

UCHWAŁA NR XLV/973/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi na działalność  Zarządu Cmentarzy Komunalnych  z dnia 21 marca 2014 roku została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.51

Prezentujący projekt Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Stanisław Borski, odniósł się do treści skargi informując: - Rekrutacja do żłobka odbywa się na podstawie ustawy i uchwały RMG z 2011 roku. Wg informacji zebranych przez komisję żłobek przestrzega zasad rekrutacji, dlatego komisja wnosi o uznanie skargi za niezasadną.

 

B. Krzyżankowski- jaka jest treść skargi?

 

St. Borski- nie przestrzeganie transparentnych zasad rekrutacji.

 

B. Krzyżankowski- skoro projekt uchwały został wniesiony w trybie nadzwyczajnym, wnosimy (klub PO – p.p.) o zarządzenie przerwy celem zapoznania się z treścią skargi i związanymi z nią materiałami.

 

Przewodniczący RM zadośćuczynił powyższej prośbie.

 

Po przerwie o stanowisku radnych klubu PO poinformował radny Tadeusz Szemiot: - Z jednej strony nie dysponujemy wiedzą i dowodem, że jakiekolwiek uchybienia w procedurze naboru miały miejsce. Z drugiej strony stopień skomplikowania procedury może stworzyć niejasne sytuacje. Wydaje się więc, że skarga powinna być przyczynkiem do takiego sposobu informowania o naborze i wypracowania jasnej, przejrzystej procedury tak, aby można było każdemu udowodnić, że jego dziecko znajduje się na właściwym miejscu na liście. Zdecydowaliśmy, że będziemy głosowali przeciw odrzuceniu skargi.

 

St. Borski- na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej taką konkluzję przyjęliśmy. Komisja zadeklarowała, że zajmie się tym tematem. Jest to zapisane w protokole z posiedzenia komisji.

 

UCHWAŁA NR XLV/974/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi Pana xx została podjęta: 18/5/0

 

Ad 4. 52

St. Borski- sprawa dotyczy skargi na działalność Pana Prezydenta. Wg otrzymanych dokumentów Pan Prezydent udzielił odpowiedzi na skargę w kwietniu 2013 r. Także ZDiZ w piśmie z 2. kwietnia w sposób wyczerpujący ustosunkował się do zarzutów skarżących z 2. lutego b.r. Komisja Rewizyjna stwierdziła brak przesłanek do uznania skargi za zasadną i wnosi o jej odrzucenie.

 

UCHWAŁA NR XLV/975/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi Państwa xx została podjęta: 18/0/2

 

Ad 4.53

St. Borski- sprawa będąca przedmiotem skargi była wielokrotnie rozpatrywana. Z wydziału architektury otrzymaliśmy pozwolenie na budowę oraz zatwierdzony projekt inwestycji – budynki mieszkalne z infrastrukturą techniczną. Z uwagi na skierowanie sprawy do Wojewody urząd przedstawił nam dokumentację i decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego wszczętego przez wspólnotę mieszkaniową przy ul. xx. Po analizie wszystkich otrzymanych dokumentów Komisja Rewizyjna wnosi o uznanie skargi za niezasadną.

 

Marcin Horała- to jest przypadek czy wątpliwość  podobna jak w przypadkach innych skarg. Czy doszło do oczywistego, dającego się udowodnić naruszenia prawa? Nie doszło. Znając jednak tą sprawę (ciężko tu mówić o szczegółach) mam głęboką wątpliwość, czy zadbano o interes publiczny z wykorzystaniem wszystkich instrumentów prawnych i czy odpowiednie formy kontaktu z mieszkańcami zostały zachowane. Moim zdaniem nie. Jeden przykład: jeśli faktycznie sąsiedzi planowanej inwestycji nie są uprawnieni do skarżenia, bo dzieli ich od inwestycji wąska działeczka należąca do Miasta, to oczekiwałbym, żeby przynajmniej spotkano się z mieszkańcami  i przynajmniej rozważono, czy Miasto jako właściciel nie powinno ze swoich uprawnień skorzystać. Można było w sposób zgodny z prawem zachować się z większą starannością i dbałością o interes mieszkańców Gdyni. Nie tylko formalnej zgodności bym oczekiwał, ale i aktywności w rozpoznawaniu i realizacji interesu publicznego, z wykorzystaniem narzędzi jakimi urzędnicy dysponują.

 

St. Borski- chcę dodać, że komisja spotkała się z grupą skarżących i wspólnie doszliśmy do wniosku, że na każdym etapie postępowania prawo zostało zachowane. Nie mieliśmy innego wyjścia jak skargę odrzucić.

 

UCHWAŁA NR XLV/976/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi dotyczącej realizacji inwestycji przy ul. xx w Gdyni została podjęta: 18/2/2

 

Ad 5.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Z. Zmuda Trzebiatowski podziękował członkom komisji, z racji kończącej się kadencji, za pracę. – Miałem zaszczyt kierować pracami bardo dobrej komisji, w atmosferze przyjaznej współpracy. To była bardzo fajna grupa i bardzo ciekawe doświadczenie. Wielkie podziękowania dla członków kolegium, szczególnie dla Wiceprezydentów Stasiaka i Stępy. Dziękuję szefom jednostek organizacyjnych goszczących na posiedzeniach. Wszyscy mieli dla nas zawsze czas.

W ostatnim okresie poza opiniowaniem projektów analizowaliśmy skargi. Przed nami jeszcze dwa merytoryczne spotkania.

Mam nadzieję, że w zbliżonym składzie przyjdzie nam pracować w kolejnej kadencji.

 

Ad 6.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Obłuże, pan Wojciech Lipiński- jak co roku rada realizuje budżet, którym dysponuje, bez poślizgu. Wydajemy pieniądze co do złotówki. Bardzo dobrze układa się współpraca z urzędnikami, szczególnie z ZDiZ. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Trochę kłopotów sprawił nam budżet związany z inwestycjami. Szczególnym dylematem okazała się sprawa instalacji sanitarnej. Np. na ul. Płk. Dąbka mieszkańcy chcieli się podłączyć, my chcieliśmy im pomóc, ale PWiK nie chciał tej pracy przyjąć. Pan Prezydent Stępa obiecał zmienić przepisy tak, aby PWiK mógł to zrobić i mieszkańcy mogli się podłączyć. Wielkie zainteresowanie dotyczyło budżetu obywatelskiego. Myślę, że będą nowe projekty i że będziemy dalej działać.

Mam małą uwagę: w „Panoramie Gdańskiej” usłyszałem, że 20 lat temu pierwsze wybory odbyły się na Babich Dołach. Otóż pierwsze wybory miały miejsce na Obłużu i Oksywiu. Wszystkim dziękuję za współpracę, szczególnie moim radnym. Dziękuję im pięknie za dyżury, które każdorazowo obsługiwali. Wiele nam pomogli.

Życzę wszystkim Państwu sukcesów w wyborach – żeby wszyscy byli zadowoleni, a najbardziej mieszkańcy Gdyni.

 

Ad 7.

St. Szwabski- od czasu złożenia ostatniego sprawozdania nie odbyło się Zgromadzenie związku. Najbliższe Zgromadzenie odbędzie się 29 września i na nim Zarząd związku zamierza przedstawić założenia do budżetu na rok 2015. Trochę pracę nad nimi  przyspieszamy, bo chcemy, aby na Zgromadzeniu w dniu 7 listopada przyjęty został budżet na rok 2015. Związek chciałby mieć  gotowy budżet przed wyborami. Jeśli wybory samorządowe odbędą się 16 listopada, to można się liczyć z tym, że w bieżącym roku moglibyśmy nie zdążyć z tymi pracami. Tak więc jest to główny przedmiot obecnych prac Zarządu – założenia i sam budżet na rok 2015. Zmieszczenie się w tak krótkim czasie nie jest łatwe.

Drugim zadaniem są negocjacje z gminami naszej części województwa, związanymi ze Związkiem Komunalnym, ale też z Eko Doliną, a nawet szerzej – z ugrupowaniem NORDA. Negocjacje prowadzone są przede wszystkim z Gdańskiem w związku z przewidywaną budową nowej spalarni. Prace są zaawansowane. Strona gdańska zaproponowała projekt porozumienia, który nie został jeszcze przeanalizowany do końca przez Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów naszej części województwa. Jeśli się uda, przedłożymy to Państwu do akceptacji we wrześniu. Chodzi o utylizację termiczną. Trudność polega na tym, że musi to być duża ilość odpadów i odpady te muszą się charakteryzować odpowiednią kalorycznością. Jeśli nie zapewnimy stosownej objętości i kaloryczności odpadów, trzeba to będzie uzupełniać odpowiednimi opłatami. Wszystko to może się przełożyć na wysokość opłat wnoszonych przez mieszkańców, dlatego jest to bardzo istotne. Również Pan Prezydent i Wiceprezydenci Gdyni bardzo się w to zaangażowali.

 

Ad 9.

Do Prezydium RM interpelacje nie wpłynęły.

 

Ad 10.

Przekazano następujące informacje:

 

St. Szwabski- jesteśmy zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych na dwa miesiące przed końcem kadencji. Bardzo Państwa proszę o pamiętaniu, aby złożyć je w stosownym czasie. Termin upływa z dniem 20 września b.r.

 

M. Stępa- w dniach od 18 do 20 września odbędzie się czwarta edycja konferencji „Modernizm w Europie, modernizm w Gdyni”. Udało się zgromadzić śmietankę środowiska naukowego, które interesuje się architekturą modernistyczną. Wezmą udział naukowcy z wielu krajów. Jest to konferencja naukowa, ale tak pomyślana, że zawsze przygotowane są miejsca dla osób nie będących fachowcami, dla mieszkańców. Na dotychczasowe konferencje przychodziła spora grupa mieszkańców. Konferencja odbędzie się na terenie Parku Naukowo – Technologicznego, w sali liczącej 300 miejsc. Osób zarejestrowanych jest ok. 160, zostaje więc 140 miejsc. Serdecznie zapraszam.

 

Ad 11.

B. Krzyżankowski- biuro prasowe przygotowuje wycinki z prasy, co jest bardzo przydatne. Niestety większość radnych jest w urzędzie tylko kilka razy w miesiącu i stąd wniosek, aby te wycinki były wysyłane na skrzynki elektroniczne tym radnym, którzy zgłoszą taki wniosek.

 

St. Szwabski- przejście na formę elektroniczną jest godne poparcia. Będziemy się starali zadośćuczynić tej prośbie.

 

J. Miotke- kilkoro z nas spędziło nie tylko dwa miesiące wakacji na wytężonej pracy. Myślę o pokazach lotniczych i operacji „Żagiel 2014”. Dziękuję Bartoszowi Bartoszewiczowi i Joannie Zielińskiej  za ich zaangażowanie i pracę. Były to imprezy, które od kilkunastu lat nie miały takiego rozmachu i takiego pięknego rezultatu. Serdecznie Wam dziękujemy za Wasz trud.

 

Ad 12.

Temin kolejnej sesji: 24 września b.r.; godz. 12

 

Ad 13.

Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.

 

 

 

Na podstawie stenogramu opracowała:

insp. Zofia Kostrzewska

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 14.08.2014
Data udostępnienia informacji: 14.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.02.2019 08:56 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
22.10.2014 10:12 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.08.2014 12:16 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
14.08.2014 10:44 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.08.2014 10:34 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.08.2014 09:25 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska