XLIV sesja Rady Miasta z dn. 25 czerwca 2014 r.

PORZĄDEK OBRAD XLIV SESJI RADY MIASTA GDYNI

25 czerwca 2014 rokuGODZ. 12.00, s. 105 UMG
  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta,
  4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej,
  5. Projekty uchwał w sprawach:

 

5.1  przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2013 (tekst sprawozdania udostępniony jest na stronie www.gdynia.pl*, istnieje również możliwość przekazania na płytce CD),

5.2  zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2013 wraz z przyjęciem dokumentu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,

5.3  zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2013 wraz z przyjęciem opinii z badania sprawozdań finansowych Miasta Gdyni za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 sporządzonego na podstawie sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni zobacz projekt,

5.4  udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za rok 2013 zobacz projekt,

5.5  ustalenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w roku 2015 zobacz projekt,

5.6  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmiany statutów dzielnic miasta Gdyni zobacz projekt,

5.7  zmieniająca uchwałę rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2014 zobacz projekt,

5.8  zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014 – 2033 zobacz projekt,

5.9  określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Gdyni, jak również jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej  w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu o osób uprawnionych do udzielania ulg zobacz projekt,

5.10                     przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego zobacz projekt,

5.11                     przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej zobacz projekt,

5.12                     przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej zobacz projekt,

5.13                     uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej zobacz projekt,

5.14                     uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej zobacz projekt,

5.15                     ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Gdynia zobacz projekt,

5.16                     przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2014” zobacz uchwałę,

5.17                     uznania za pomnik przyrody brzozy brodawkowatej rosnącej na działce nr 25/3, KM 12, w Leśnictwie Gołębiewo, oddział 25b zobacz uchwałę,

5.18                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej zobacz projekt,

5.19                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bema zobacz projekt,

5.20                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka 6, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni zobacz projekt,

5.21                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nowodworskiego 36 zobacz projekt,

5.22                     wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Krzywej zobacz projekt,

5.23                     budowy pomnika Gdynian wysiedlonych przez niemieckich okupantów zobacz projekt,

5.24                     zmiany nazwy ulicy w Gdyni (na ks. Jana Bernarda Szlagi) zobacz projekt,

5.25                     rozpatrzenie skargi wnoszone przez Komisje Rewizyjną RMG (na przewlekłość  w załatwianiu sprawy) zobacz projekt,

5.26                     rozpatrzenie skargi wnoszone przez Komisje Rewizyjną RMG (na działalność Prezydenta MG - w sprawie przestawienia wiaty przystankowej) zobacz projekt,

5.27                     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże rejon ulic Płk. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego (projekt uchwały obywatelskiej) zobacz projekt,

5.28                     zmieniająca uchwałę nr V/80/11 Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia opłaty za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej (projekt uchwały obywatelskiej) zobacz projekt.

 

 

6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Obłuże.

7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.

8.                           Interpelacje.

9.                           Informacje.

10.                        Wolne wnioski.

11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.

12.                        Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad:
1. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w suterenie budynku przy ul. Kwidzyńskiej 2 w Gdyni zobacz projekt


PROTOKÓŁ NR 44/14

LXIV SESJI

RADY M IASTA GDYNI

Gdynia, 25 czerwca 2014 r.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta,
  4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej,
  5. Projekty uchwał w sprawach:

5.1 rezolucja RMG

5.2  przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2013

5.3  zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2013 wraz z przyjęciem dokumentu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,

5.4  zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2013 wraz z przyjęciem opinii z badania sprawozdań finansowych Miasta Gdyni za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 sporządzonego na podstawie sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni,

5.5  udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za rok 2013,

5.6  ustalenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w roku 2015,

5.7  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmiany statutów dzielnic miasta Gdyni

5.8  zmieniająca uchwałę rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2014,

5.9  zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014 – 2033,

5.10  określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Gdyni, jak również jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej                 w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu o osób uprawnionych do udzielania ulg,

5.11                     przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego,

5.12                     przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej,

5.13                     przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej,

5.14                     uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej,

5.15                     uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej,

5.16                     ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Gdynia,

5.17                     przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2014”,

5.18                     uznania za pomnik przyrody brzozy brodawkowatej rosnącej na działce nr 25/3, KM 12, w Leśnictwie Gołębiewo, oddział 25b,

5.19                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej,

5.20                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bema,

5.21                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka 6, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,

5.22                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nowodworskiego 36,

5.23                     wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Krzywej,

5.24                     budowy pomnika Gdynian wysiedlonych przez niemieckich okupantów,

5.25                     zmiany nazwy ulicy w Gdyni (na ks. Jana Bernarda Szlagi),

5.26                    rozpatrzenie skargi wnoszone przez Komisje Rewizyjną RMG (na przewlekłość      w załatwianiu sprawy),

5.27                     rozpatrzenie skargi wnoszone przez Komisje Rewizyjną RMG (na działalność Prezydenta MG - w sprawie przestawienia wiaty przystankowej),

5.28                     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże rejon ulic Płk. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego (projekt uchwały obywatelskiej)

5.29                    zmieniająca uchwałę nr V/80/11 Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia opłaty za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej (projekt uchwały obywatelskiej),

5.30 utworzenia i nadania statutu Muzeum Emigracji w Gdyni,

5.31 wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w suterenie budynku przy ul. Kwidzyńskiej 2 w Gdyni

6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Obłuże.

7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.

8.                           Interpelacje.

9.                           Informacje.

10.                        Wolne wnioski.

11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.

12.                        Zakończenie obrad.

 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.

Pełna treść opinii komisji – patrz biuletyn rady stanowiący załącznik.

Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”; głosy „przeciw”; głosy „wstrzymujące się”.

Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą

 

 

Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosiła Wiceprzewodnicząca RMG,  radna Joanna Zielińska.

 

Ad 2.

Uwagę do porządku obrad zgłosiła Wiceprezydent Ewa Łowkiel wnosząc o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym projektu rezolucji RMG dot. zamiaru przeniesienia Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej do Gdańska.

 

J. Zielińska- zapraszamy wszystkich radnych do podpisania się pod projektem.

 

Wiceprezydent Michał Guć wniósł o wprowadzenie do porządku obrad w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w spr. zmiany regulaminu Muzeum Emigracji. Projekt dotyczy trybu powoływania zastępców Dyrektora placówki. Tryb wniesienia – informował Wiceprezydent – wynika z konieczności zaopiniowania projektu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uzgodnienia nadeszły w takim terminie, że niemożliwe było wniesienie projektu w trybie ustawowym i statutowym.

 

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji przyjęto jednogłośnie: 23 gł. za (jako pkt 5.1.).

 

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w spr. zmiany regulaminu Muzeum Emigracji przyjęto jednogłośnie: 25 gł. za.

 

Porządek obrad zmodyfikowany w wyniku przyjęcia w/w wniosków i uzupełniony o aneks do porządku (dot. projektu uchwały w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Kwidzyńskiej 2) został przyjęty jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 3.

Wobec braku uwag Wiceprzewodnicząca Joanna Zielińska uznała protokół 43. sesji za przyjęty.

 

Ad 4.

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący, radny Stanisław Borski: - Formuła pracy komisji zmieniła się w wyniku nowego obowiązku jakim jest opiniowanie skarg obywateli. Finalizowanie tych prac polega na przyjmowaniu przez RM stosownych uchwał.

Zajmowaliśmy się kompleksowo ważnymi dla miasta tematami, z których dwa są dla Gdyni szczególnie ważne, tj. halą targową (na niektórych spotkaniach było więcej gości niż członków komisji) i lotniskiem w Kosakowie. W drugim przypadku cały czas procedujemy. Otrzymujemy liczne wyjaśnienia – na każde pytanie członków udzielane są wyjaśnienia ustne i pisemne.

Ostatni okres pracy upłynął pod znakiem absolutorium, dlatego niektóre rozpoczęte tematy muszą poczekać. Nie jesteśmy w stanie podołać wszystkiemu.

Serdecznie dziękuję za pracę wszystkim członkom komisji.

 

Ad 5.1.

E. Łowkiel- uznaliśmy, że nie możemy sobie pozwolić na obojętność wobec zamiaru, o którym czytamy w prasie, który wyraża rektor gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dot. przeniesienia centrum (zwanego dalej także instytutem) do Gdańska. Projekt rezolucji jest więc sprzeciwem wobec takiego zamiaru. Niosłoby to zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Gdyni – nastąpiłoby drastyczne obniżenie dostępu gdynian do opieki szpitalnej. W centrum jest 90 łóżek internistycznych, a w całej Gdyni jest ich 158. Pan Prezydent zwrócił się w tej sprawie do konsultanta chorób wewnętrznych o opinię w tej sprawie.

Nasz niepokój musi budzić brak koordynacji w zakresie polityki zdrowotnej. Drogą medialną dowiadujemy się, jakie szpitale mają się połączyć. System jest niestabilny. Powoduje to powstawanie problemów dla pacjentów na skutek braku ciągłości opieki zdrowotnej. Brakuje mapy potrzeb zdrowotnych. Nikt takiej mapy w naszym województwie nie przygotował, stąd prowadzone są doraźne działania, których skutków nikt nie analizuje.

 

DEBATA:

 

Bogdan Krzyżankowski- uważam, że ten projekt jest przedwczesny, populistyczny i właśnie on może wzbudzić niepokój w mieszkańcach. Na dzień dzisiejszy nie zapadła żadna decyzja. To, że rektor Akademii Medycznej, który jest właścicielem centrum, chce polepszyć swój efekt ekonomiczny nie znaczy, że Marszałek wyrazi na to zgodę. Na dzisiaj takiej zgody nie ma. I tak jak z pierwszym akapitem możemy się zgodzić, tak dalsza część rezolucji jest już zbyt populistyczna i ma na celu dyskredytowanie działań Sejmiku. Na posiedzenie komisji zdrowia nigdy nie został zaproszony przedstawiciel Sejmiku, czy Pan Dyrektor Bartnicki, przewodniczący komisji zdrowia w sejmiku, w celu porozmawiania na temat polityki zdrowotnej i wypracowania sobie oceny, czy ta polityka jest spójna. Jestem przekonany, że nikt nigdy nie dopuści do sytuacji, w której łóżka w centrum nie będą dostępne dla mieszkańców. Uważam, że ta rezolucja jest przedwczesna. Nie macie Państwo wiedzy, ja też, wystarczającej do wyciągania tego rodzaju wniosków – że podjęte zostaną decyzje lekceważące potrzeby mieszkańców. Nie zadaliście sobie trudu, żeby porozmawiać i wyjaśnić to z Marszałkiem.

 

Prezydent Wojciech Szczurek- Pan radny nie ma żadnej wiedzy z kim się spotykamy i jaką wiedzą dysponujemy. Pan radny uważa, że rezolucja dotycząca ogłoszonego publicznie zamiaru przeniesienia instytutu jest przedwczesna, a my uważamy, że powinna być podjęta właśnie wtedy, gdy jeszcze ostateczne decyzje nie zapadły. Nasz głos powinien wybrzmieć w sposób jednoznaczny i stanowczy.

Mamy za sobą spotkania z lekarzami, pracownikami, szefostwem instytutu. To nie jest plotka. To są publiczne deklaracje składane przez władze Uniwersytetu Medycznego. Zaskakuje mnie pogląd Pana radnego, który jest lekarzem. Naszą powinnością jako samorządu jest spojrzenie na to z perspektywy mieszkańców naszego Miasta. Mamy obowiązek mówić o tym, że każde takie działanie dotyka poczucia bezpieczeństwa gdynian, za które – jako samorządcy – musimy czuć się odpwiedzialni.

Wątek drugi: w kwestii lecznictwa zamkniętego w Gdyni jesteśmy niezwykle powściągliwi w ocenach i taki jest też tekst tej rezolucji. Od lat próbuję prowadzić rozmowy z Urzędem Marszałkowskim na temat planów dotyczących przekształcania szpitali. Samorząd Gdyni nie jest włączony do tej dyskusji, chociaż jest podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo gdyńskich pacjentów, chociaż formalnie nie leży to w naszych kompetencjach. Niedawno spotkałem się z lekarzami odpowiedzialnymi za dostęp do leczenia najmłodszych pacjentów w obu gdyńskich szpitalach, którzy jednym głosem mówią o tym, jak krok po kroku ten dostęp jest ograniczany. O tym świadczy sytuacja jaka miała miejsce pod koniec maja, kiedy to mała dziewczynka została przywieziona do szpitala w Redłowie, ale nie można było jej przyjąć, ponieważ zlikwidowano wcześniej funkcjonującą tam usługę. Obecnie nie ma OIOM-u dla dzieci. Znacie Państwo wszyscy sprawę kardiologii w szpitalu PCK. Zmiany strukturalne to oczywiście domena właściciela, ale naszym prawem i obowiązkiem jest zwracanie uwagi, że racjonalizacja finansowa i organizacyjna nie może się odbywać kosztem dostępności do usług medycznych na terenie Gdyni .

Ubolewam, że Pan radny opisuje przejaw troski jako populizm. Nie wskazujemy konkretnego adresata. Rozumiem, że Pan radny występuje w imieniu samorządu województwa. Od wielu miesięcy staramy się rozmawiać z samorządem województwa, ale efektów nie ma żadnych. Gdy poprosiłem o ocenę ekonomiczną połączenia szpitali, rozmowy na tym się zakończyły.

 

Tadeusz Szemiot- chodzi o to, aby swoich poglądów nie kierować do siebie agresywnie i spróbować znaleźć wspólne punkty. Pierwszy akapit rezolucji nie budzi wątpliwości (patrz zał.). Tu jest pełna zgoda, jak sądzę, na całej sali. Pozostałe dwa akapity nie są przejawem troski, tylko wyraźnie adresowanym atakiem pod adresem tych, którzy odpowiadają za politykę zdrowotną. Ta polityka jest zdaniem autorów rezolucji beznadziejna. Nie wiem, czy przy okazji dyskusji o przeniesieniu centrum do Gdańska warto wytaczać tego typu artylerię tym bardziej, że adresat nie zdążył popełnić wytykanego czynu. Pierwszy akapit byłby wyraźnym sygnałem, reszta – mam wrażenie – jest dyktowana jakąś potrzebą wykorzystania tej sytuacji i  „postawienia do kąta” samorządu wojewódzkiego. Gdyby można było zrezygnować z 2. i 3. akapitu, to moglibyśmy tę rezolucję podjąć jednogłośnie.

 

W. Szczurek- radni klubu PO doszukują się adresata w postaci samorządu województwa. Skoro chcemy tych adresatów szukać, to dodałbym ministra zdrowia, szefa Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia.  My mówimy o systemie. Jeśli uważacie Państwo, że w zakresie lecznictwa zamkniętego, funkcjonowania szpitali, jego perspektyw, modelu organizacji źródeł finansowania placówek służby zdrowia, dostępu do opieki przez mieszkańców Gdyni nie ma żadnych problemów, to proszę to publicznie wyrazić. Uznamy, że mamy różne poglądy. Nasza diagnoza nie jest oparta na emocjach, tylko jest przejawem troski. Nie definiujemy osób, które za tą sytuację odpowiadają. Wydźwięk rezolucji jest taki, że Miasto Gdynia chce być partnerem w takich rozmowach. Nie chcemy czekać do czasu aż decyzje zapadną, bo gdy zapadną, to nasze protesty będą „wołaniem na puszczy”. Zachowując elegancję, bez wskazywania winnych, zapraszamy do rozmów. Uważam, że rezolucja we wszystkich akapitach jak najpełniej oddaje intencje gdyńskiego samorządu, dla którego interes mieszkańców jest dobrem podstawowym.  

 

Wiceprzewodniczący RMG, radny Jerzy Miotke- zabieram głos jako radny i jako pacjent. Panie radny Krzyżankowski: miałem przyjemność nadzorować prace m. in. Komisji Zdrowia w latach 1998 – 2002. Przez dwie kolejne kadencje byłem członkiem tej komisji jako radny. Obecnie dużo czasu poświęcam tej problematyce jako radny, do którego mieszkańcy mają odwagę zwracać się z problemami, które ciągle są lekceważone. Pan radny pamięta, z jakim trudem rok rocznie tworzyliśmy plany zabezpieczające potrzeby zdrowotne mieszkańców. Od co najmniej 8. lat Wojewoda i urząd marszałkowski zaprzestali opracowywania takich planów na rzecz mieszkańców województwa, w tym Gdyni. Co z tego wynikało, Pan doskonale wie. Pana uwaga, że nie zadaliśmy sobie trudu, aby sprawę wyjaśnić, jest niegrzeczna. Zapewniam, że co najmniej 5-krotnie w ostatnim miesiącu spotykałem się z pacjentami i pracownikami instytutu. Dzisiaj przedstawiłem Panu, z kim się kontaktowałem jeśli chodzi o pracowników i wcale nie oczekiwano, że będę współtwórcą rezolucji.

Od strony pacjenta: za dwa dni będzie druga rocznica mojego incydentu kardiologicznego. Po pięknej obsłudze w jednej z gdyńskich klinik utraciłem możliwość kontynuowania badań, chociaż jest oczywiste, że badania są trafniejsze, jeśli wykonuje się je w tej samej placówce lecznictwa zamkniętego, w której wykonywano zabieg. Np. by-passy najlepiej skontrolować w miejscu, gdzie zostały założone, a nie w placówce lecznictwa otwartego.

 

B. Krzyżankowski- albo próbujemy działać konstruktywnie i wtedy wspólnie ten głos wybrzmi, a więc donośniej albo będziemy się zastanawiali nad sprawami politycznymi, dotyczącymi działań ministra, funduszu zdrowia czy sejmiku. Czasem na politykę jest okres wyborów. Nie mieszajmy tego do rezolucji. To, co jest istotne i mogłoby przynieść jakiś efekt,  zostanie zaciemnione populizmem.

To, co powiedział Pan Miotke co do moich zastrzeżeń odnośnie kontaktu z władzami województwa   Bardzo krótko byłem przewodniczącym Komisji Zdrowia i zapraszałem wówczas na posiedzenia Pana Marszałka i Panią Dyrektor NFOZ i były to kontakty, które być może coś wniosły, a przynajmniej nasze opinie przekazywane były dalej. Obecnie nic takiego nie ma miejsca.

 

Beata Łęgowska- czuję się lekko zdezorientowana wypowiedziami Panów z PO. Jesteśmy radnymi Miasta Gdyni, osobami powołanymi do dbania o interesy naszych mieszkańców. Macie Państwo prawo do podważania sensu rezolucji. Nie musimy we wszystkim się zgadzać. Nie bardzo jednak rozumiem, jak można odstąpić od akapitów rezolucji, które definiują problemy występujące obecnie w lecznictwie zamkniętym w Gdyni. Taka jest rzeczywistość. Mamy dwa budynki, w których mieszczą się Szpital Miejski i Szpital PCK oraz Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Dotychczasowe działania powodują, że z tych 2. szpitali, biorąc pod uwagę podział oddziałów, w zasadzie utworzył się jeden duży szpital. To utrudnia dostęp do usług medycznych. Myślę, że każdy spotkał się z głosami pacjentów, a nawet sam tego doświadczył. My jesteśmy od tego, żeby oczekiwać od decydentów jak najlepszej opieki dla pacjentów naszego miasta. My mamy występować do zarządców szpitali, żeby ich działania były zgodne z oczekiwaniami gdyńskich pacjentów. Nie musicie Państwo podpisywać tej rezolucji, ale myślę, że powinniście zdawać sobie sprawę, że walczymy o dobro pacjentów. Nie walczymy przeciwko komuś, ale o coś i na tym polega sens tej rezolucji.

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia Danuta Reszczyńska- ta rezolucja właśnie teraz jest bardzo potrzebna. Nie wiemy, jakie funkcje centrum zostaną przeniesione do Gdańska. Komisja Zdrowia zamierza się zająć sytuacją szpitali. Nie mamy dokładniejszych informacji poza medialnymi. Na pewno sprawa ta będzie przedmiotem obrad komisji.

 

T. Szemiot- padają argumenty, które przekonują przekonanych – że należy bronić instytutu. Co do tego jest zgoda. Zgłaszam, w imieniu klubu PO, poprawkę polegającą na wykreśleniu  słów od słowa „poważny” do słowa „obowiązywać”, co pozwoli mi głosować za rezolucją z czystym sumieniem. Żaden  z systemów nie działa doskonale. Takie stwierdzenie może też dotyczyć Urzędu Miasta Gdyni czy innego tworu, w którym pracują ludzie.  Proponujemy wykreślenie drugiego i trzeciego akapitu, ponieważ zawierają w sobie stwierdzenia o całkowitym braku koordynacji i braku wnikliwych analiz. Idziemy na zwarcie z tymi, w których kompetencjach leży podejmowanie decyzji. Nie mam prawa zakładać złej woli z Państwa strony. Wierzę w to, że chcecie tak jak my reprezentować interesy Gdyni. Ja jednak uważam, że można je reprezentować skuteczniej bądź mniej skutecznie. Droga na zwarcie występująca w 2. i 3. akapicie w niczym Gdyni nie pomoże. Apeluję do Państwa o usunięcie tych 2. akapitów.

 

W. Szczurek- miałem okazję dyskutować z grupą autorów o kształcie tej rezolucji. Jestem głęboko przekonany, że jej ton i akcenty są właściwie wyważone i są podsumowaniem wielu miesięcy rozmów, zbierania uwag, które na nasze ręce są składane nie tylko przez pacjentów, ale także lekarzy, pielęgniarki, ordynatorów oddziałów. Zaskakuje mnie głos Pana Krzyżankowskiego. Jest Pan jedynym znanym mi lekarzem, który nie ma krytycznego stosunku do tego, co się dzieje w lecznictwie zamkniętym Gdyni. Nie jest naszym celem konfliktowanie. Myślę, że szukacie Państwo w treści czegoś, czego nie ma. W treści rezolucji zdefiniowany jest problem. Bez względu na to, z kim usiądziemy do stołu, jeśli nie zgodzimy się na diagnozę, nigdy nie znajdziemy recepty, a diagnoza brzmi dzisiaj bardzo poważnie. Jeśli rzeczywiście chcemy szukać odpowiedzi, to teraz jest na to miejsce i czas – by w sposób odpowiedzialny i wyważony wybrzmiał głos mieszkańców Gdyni.

 

B. Krzyżankowski- mam bardzo dużo krytycyzmu w stosunku do rzeczywistości, natomiast staram się, żeby ten krytycyzm był konstruktywny i apeluję, żebyśmy podeszli do  rezolucji konstruktywnie. Proszę jeszcze raz o wykreślenie 2. i 3. akapitu, które są niesprawiedliwe i nieuprawnione. Państwo nie wiecie, jaka jest polityka i co się dzieje, co się planuje, a używacie bardzo grubych sformułowań, które do tej rezolucji niewiele wnoszą. Zróbmy więc dwie rezolucje – jedną konstruktywną i jedną ogólną, której po prostu nie podpiszemy.

 

Andrzej Denis- NFZ wprowadził opiekę specjalistyczną. Drugi akapit znakomicie opisuje obecną sytuację. Potrzeby pacjentów zostały całkowicie zlekceważone. Instytut zawsze kojarzył się z Gdynią. Jest on elementem naszej tożsamości i zabranie go nam byłoby czymś takim, jak zabranie kawałka Gdyni. To jest bardzo bolesne.

 

Wniosek klubu PO o skreślenie 2. i 3. akapitu projektu rezolucji nie został przyjęty: 5/21/0

 

Rezolucja Miasta Gdyni została podjęta: 21/0/5.

 

Ad 5.2

Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, pan Artur Wertland poinformował, że obowiązek  złożenia sprawozdania wynika z art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Całościowe sprawozdanie corocznie przygotowywane jest przez Wydział Organizacyjny, na podstawie cząstkowych sprawozdań poszczególnych komórek organizacyjnych i miejskich jednostek organizacyjnych. Sprawozdanie składa się też z cząstkowych sprawozdań z zakresu pomocy społecznej, a także z zakresu realizacji opłaty planistycznej (w związku z wymogiem ustawowym).

Pan Wertland poinformował o strukturze dokumentu.

Dokument stanowi załącznik.

 

Opinie wszystkich komisji RMG- pozytywne

 

UCHWAŁA NR XLIV/895/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za roik 2013 została podjęta: 20/5/0

 

Ad 5.3.

Zasadnicze dane załączonego sprawozdania z wykonania budżetu 2013 omówił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki: - Wartość ostateczna budżetu to 1 374 196 683 zł. Czy to w warunkach miasta Gdyni mało, czy dużo? Dla mnie jest to bardzo dużo. Dużo powyżej progresu inflacyjnego. Innymi słowy wykonaliśmy budżet na tyle duży, że gdyby uwzględnić inflację, okazałby się większy niż w ubiegłym roku.

Gdyby spojrzeć na zakres rzeczowy i wszystkie wartości, wynik wydaje się bardzo dobry.

88 % to dochody własne naszych jednostek. Daje to niespełna 92 % planu.

W zakresie przychodów uzyskaliśmy mniej więcej tyle, co każdego roku. Zaangażowaliśmy w budżet 82 mln. zł. własnych środków, co stanowi 4 % budżetu. To trochę więcej niż w poprzednich latach.

Po stronie wydatkowej 91 % całego budżetu to wydatki bieżące i majątkowe.

9 % to rozchody. Dane w całości zostały przesłane RIO, która nie wniosła żadnych uwag merytorycznych (uchwała RIO stanowi załącznik).

- Proszę o zatwierdzenie sprawozdania.

 

Opinie wszystkich komisji – pozytywne

 

DEBATA:

 

Wystąpienie radnego Tadeusza Szemiota w imieniu klubu radnych PO: - Rok 2013 jest kolejnym rokiem, w którym nie udało się obniżyć w Gdyni wydatków bieżących. Osobiście uważam, że ich poziom jest zbyt wysoki. Państwo znacie relacje między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Generalnie nie powinniśmy szukać istotnych oszczędności w tym obszarze. Wiemy o wysiłkach dotyczących zbicia tych wydatków, np. wymianie gorszych kredytów na korzystniejsze, jednak odnoszę wrażenie, że są zbyt daleko idące. Gdynia raczej ma niestabilne i niewielkie dochody majątkowe, a z tego wypływa wniosek, że źródłem finansowania rozwoju są kredyty. Zwiększyliśmy zadłużenie o 384 mln. zł. od roku 2010. Koszt obsługi długu pomimo starań, o których wspomniałem, wzrósł z 11 do 21 mln. zł., co powoduje, że rosną wydatki bieżące.  Na pewno nie są to wydatki na transport miejski. W tym obszarze wydatki zachowują stały poziom, a nawet trochę spadły. Nie rosną wydatki na utrzymanie kanalizacji deszczowej, a wręcz spadają. Porównywalne z ubiegłymi latami są wydatki na ochronę zdrowia, choć na pewno „pompujemy” w to duże pieniądze. Odnoszę wrażenie, że z latami te wydatki powinny rosnąć, chociażby z uwagi na rozwijającą się infrastrukturę, ale one wcale nie decydują, że wydatki bieżące tak gwałtownie rosną. Jedną z  kategorii stanowiących novum jest działalność usługowa i za tym ukrywa się takie rzeczy jak gdyński pijar, fanfary, domy ze szkła, itp. Zachęcałbym do przyhamowania w tym zakresie. Wydatki bieżące w kontekście inwestycji to z jednej strony Infoboks, a z drugiej Park Naukowo – Technologiczny. W odniesieniu do tych przedsięwzięć wydawać by się mogło, że są to inwestycje pożyteczne (chociaż Infoboks był bardzo krytykowany), ale nakładając na to kwestię wydatków bieżących, które powinniśmy ograniczać, wydatki z tymi inwestycjami związane jawią się jako zbyt duże, w zbyt dużym stopniu ciągnące pieniądze z naszego budżetu.

Kwestia gdyńskiej estakady rowerowej: wydawałoby się, że jest to wspaniały wizerunkowo projekt, bardzo kosztowny (10 czy 12 mln. zł.), a estakada nie mogła być użytkowana przez bardzo długi okres. Sądzę, że zbliżyliśmy się do momentu, w którym czas na podsumowanie inwestycji pt. Forum Kultury. Wiemy, że Miasto poniosło w związku z tą inwestycją poważne nakłady. Rok 2013 był rokiem, w którym wyraźnie było widać, że te wszystkie działania  z tym przedsięwzięciem związane były przedwczesne. Należałoby najpierw rozwiązać kwestie dotyczące własności gruntu. Podobnie jak w przypadku Infoboksu, gdzie podobno zapadły już wyroki, że fragmenty gruntu są własnością osoby fizycznej.

Sprawa najważniejsza w ubiegłym roku, odnotowana jest małym drukiem w budżecie, przy wydatkach majątkowych. Mówię o spółce Port Lotniczy Gdynia Kosakowo. Nie odnotowaliśmy w prezentacji komentarza dotyczącego którejkolwiek ze spółek należących do gdyńskiego samorządu. Rok 2013 okazał się rokiem fatalnym dla tego pomysłu – ucywilnienia już istniejącego lotniska. Komisja Europejska wszczęła postępowanie wyjaśniające. Cała ta historia skończyła się negatywną decyzją KE. Rok 2013 był rokiem wyjaśnień w zakresie uzasadnienia dla skorzystania ze środków pomocy publicznej. Komisja stwierdziła, że projekt był realizowany nieprawidłowo. Jest wysoce prawdopodobne ryzyko, że gdyński samorząd straci majątek o znacznej wartości.

Wobec powyższego klub radnych PO będzie głosował przeciw podjęciu uchwał dotyczących udzielenia absolutorium Prezydentowi za 2013 rok.

 

W imieniu klubu radnych „Samorządności” wystąpił radny Marcin Wołek: - Rzeczywiście można powiedzieć, że każdy przyłączy się do apelu mojego przedmówcy, dotyczącego presji na wydatki bieżące. To samo można odnieść do budżetu województwa, a szczególnie budżetu państwa. Patrząc na strukturę długu publicznego myślę, że minister finansów jest lepszym adresatem tych uwag.

W wydatkach bieżących ponad 1/3 stanowiły wydatki na oświatę. Kolejne pozycje to transport, a dalej pomoc społeczna. Jeśli chodzi o pomoc społeczną i wielkość środków na nią przeznaczanych można dojść do wniosku, że wszyscy zbiednieli albo zaczęli źle liczyć pieniądze, natomiast wynika to z zadań przekazanych gminom przez władze centralne.

Dochody. Najważniejszą pozycją są tu podatki od nieruchomości. Pojawiła się nowa pozycja w postaci opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Warto zwrócić uwagę na wysoką wartość pozostałych dochodów. Prawie 70 mln. zł. pochodzi ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Ponad 9 mln. zł. w postaci dotacji od sąsiednich samorządów na organizowanie transportu przez ZKM na ich terenach. Około 10 mln. zł. przeznaczono na tzw. miękkie projekty, które bardzo często są w istocie przygotowaniem do projektów inwestycyjnych i powodują zacieśnienie współpracy między różnymi ośrodkami administracji publicznej i partnerami. Spektrum merytoryczne tych projektów jest bardzo szerokie.

W wydatkach majątkowych największą pozycją jest transport. Ważną pozycję stanowiły wykupy gruntów. Budowa dróg i tematy związane z komunikacją rowerową, wydatki na oświatę, na kulturę.

Zwracam uwagę na spółki komunikacyjne: wprowadzono 4 trolejbusy, 8 nowoczesnych autobusów ekologicznych. Zwieńczeniem naszych starań była nagroda przyznana transportowi miejskiemu Gdyni. Jest to też nagroda dla samorządu wojewódzkiego, z którym w części  projekt był realizowany

Bardzo interesującym tematem jest poszerzenie partnerstwa z radami dzielnic i organizacjami pozarządowymi

Obsługa długu: tu zasadniczym celem była zamiana droższych kredytów na tańsze.

Był to budżet zbilansowany, bezpieczny, budżet kontynuacji trendu wzrostowego w sensie pozytywnym, np. w zakresie przekształceń, które mają miejsce w sektorze stoczniowym. Uważam, że podtrzymanie stabilnego poziomu wydatków majątkowych (co piąta złotówka na te wydatki) stanowi potwierdzenie odpowiedzialności gdyńskiego samorządu w kształtowaniu koniunktury gospodarczej.

Ważną cechą minionego budżetu jest wzmocnienie roli rad dzielnic. Ponad 19 mln. zł. przeznaczono na zadania samorządu realizowane przez organizacje pozarządowe. To jest dowód zaufania publicznego. Wysoka aktywność tego sektora to taki gdyński stempel na budżecie.

Rekomenduję przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium.

 

K. Szałucki- nie przemawiają do mnie żadne argumenty Pana Szemiota. Dlaczego? Mechanizmy makroekonomiczne powodują, że w dochodach majątkowych zdecydowanie opieramy się na koniunkturze. Żadna z gmin wbrew koniunkturze nie sprzedaje, a jeśli któraś to robi, to jest nierozsądna.

Unia Europejska: mechanizmy unijne powodują, poprzez stosowanie zasady partnerstwa, wysiłek finansowy gmin być może ponad miarę, ale próbujemy to robić i tu przepraszam Panią Łowkiel, ale ja już nie nadążam za jej aktywnością.

Udział wartości usług w wydatkach bieżących – cieszę się z nich, bo to znaczy, że rozwija się przedsiębiorczość w Gdyni, a to powoduje wzrost dochodów z tytułu PIT i CIT, a więc uruchamia się aktywność społeczna.

Zdaniem Pana Szemiota inwestycje, które wymienił, są nietrafione. Powiedziałbym, że ryzykowne. To jest biznes. Żadna z tych inwestycji nie jest ostatecznie przegrana, a będzie wielkim zwycięstwem, jeśli doprowadzimy je do szczęśliwego końca. Byłem sceptykiem jeśli chodzi o Infoboks, a dzisiaj bardzo się cieszę, że jest.

 

Głos ad vocem zabrał radny T. Szemiot: - Bardzo bym chciał zgodzić się z tą oceną, ale kluczową sprawą dla nas jest wątek poruszony przez Pana skarbnika jako ostatni, czyli kwestia ryzyka. Sądzimy, że te ryzyka są nadmierne. Można je było ograniczać.

 

UCHWAŁA NR XLIV/896/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2013 wraz z przyjęciem dokumentu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, została podjęta: 22/5/1

 

Ad 5.4.

K. Szałucki- podstawą pozytywnej opinii jest badanie audytorskie dokumentów i wykonanie zgodne z ustawą.

Proszę o przyjęcie w całości sprawozdania finansowego za rok 2013.

 

Opinie wszystkich komisji - pozytywne

 

UCHWAŁA NR XLIV/897/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2013 wraz z przyjęciem opinii z badania sprawozdań finansowych Miasta Gdyni za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 sporządzonej na podstawie sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni została podjęta: 19/5/0

 

Ad 5.5.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Stanisław Borski- mam przyjemność rekomendować Państwu przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi absolutorium. Do Komisji Rewizyjnej wpłynęła pozytywna opinia RIO w dniu 18 czerwca b.r. (odczytana opinia stanowi załącznik).

 

UCHWAŁA NR XLIX/898/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za rok 2013 została podjęta: 20/5/0

 

W imieniu Prezydenta Wojciecha Szczurka za udzielenie absolutorium podziękował Wiceprezydent Marek Stępa.

 

Ad 5.6.

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny Paweł Brutel.

 

Opinie komisji:

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Statutowa- pozytywna

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Budżetowa- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLIV/899/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w roku 2015 została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 5.7.

M. Guć- powstała konieczność dookreślenia granic gdyńskich dzielnic tak, by te granice biegły po granicach wydzielonych geodezyjnie działek. Stworzeniem takiej mapy zajęły się biuro planowania przestrzennego, wydziały geodezyjny i organizacyjny. Propozycje zostały skonsultowane z radami dzielnic. Wszystkie uwagi rad dzielnic zostały rozpatrzone, po czym powstała kolejna propozycja, po części uwzględniająca uwagi uznane za zasadne. Tak uaktualniona mapa zostanie przedłożona do wglądu mieszkańcom, w ramach konsultacji społecznych. Głosy mieszkańców zostaną opracowane tak, aby można było przyjąć uchwały ustalające brzmienie statutów rad. Chodzi też o to, aby uchwały te weszły w życie w listopadzie, po wyborach samorządowych.  

Autopoprawka do projektu stanowi załącznik.

 

UCHWAŁA NR XLIV/900/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmiany statutów dzielnic miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 5.8.

Projekt z autopoprawką przedstawił, zgodnie z treścią załączników, Skarbnik K. Szałucki.

 

B. Krzyżankowski- zwracam uwagę na bardzo małą rzecz, która jednak jest dla mnie istotna i wiąże się z pewną satysfakcją. Chodzi o przesunięcie środków w celu urządzenia wybiegów dla psów. Mniej więcej 8 lat temu jednym z postulatów klubu PO było właśnie utworzenie takich wybiegów. Psy traktowane były wtedy jak wróg nr 1. Od tego czasu sporo się zmieniło. Znieśliśmy podatek od psów, przeprowadzona została akcja „Pies w wielkim mieście”. Często o te wybiegi wnioskowaliśmy. Pamiętam wypowiedź Pani Prezydent w prasie, że Miasto będzie budować place zabaw, a nie wybiegi dla psów. Na szczęście dzisiaj jest już świadomość, że powinno być i jedno i drugie. W budżecie obywatelskim mieszkańcy też zwracali  uwagę na konieczność budowy takich wybiegów. Tak więc 8 lat temu wykazaliśmy się wyczuciem tej potrzeby.

 

UCHWAŁA NR XLIV/901/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2014 została podjęta: 23/0/1

 

Ad 5.9.

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił p. K. Szałucki.

 

DEBATA:

 

B. Krzyżankowski- na stronie 16., w tabeli jest podany cel jakim jest system funkcjonowania lotnisk. W związku z tym na rok 2015 zaplanowano 20 500 000 zł. W kontekście tego, co się dzieje z lotniskami nie bardzo rozumiem, na co te środki będą przeznaczone. Wydawało się, że sprawa jest zakończona, a tu jeszcze tyle środków planuje się do wydania na ten cel.

 

K. Szałucki- wieloletnia prognoza jest projektem wydatków, które na wniosek organu można w prognozie zaplanować. Gdy ten dokument tworzyliśmy prognoza była taka, jak zacytował Pan Krzyżankowski. Od tej chwili, z naszego punktu widzenia, sytuacja nie uległa zmianie jeśli chodzi o sprawę projektu i naszych ambicji z tym związanych. Nie było takiego wniosku ani woli.

 

B. Krzyżankowski- program podlegał wielokrotnie nowelizacji, kiedy zmienialiśmy budżet, więc myślę, że  i w tym zakresie powinien ulec zmianie. Spółka ogłosiła upadłość. Proszę o konkretną informację – co za te pieniądze będzie realizowane?

 

K. Szałucki- na tę chwilę jest to zapis czysto formalny i ulegnie on zmianie wraz ze zmianą zakresu  działalności. Mogę obecnie zapewnić, że cel po dokonaniu zmiany będzie inny.

 

M. Stępa- to, że Bruksela wypowiedziała się w tej sprawie nie znaczy, że sprawa jest już zakończona. Od decyzji KE można się odwołać do europejskiego sądu i my to zrobiliśmy. Proszę więc nie rozstrzygać przedwcześnie, że sprawa się skończyła. W naszym interesie jest doprowadzenie tej sprawy do końca. Być może te kwoty będą podlegały redukcji. Stanowisko zajął ważny organ, ale nie tak ważny, żeby nie było od jego decyzji możliwości odwołania.

 

UCHWAŁA NR XLIV/902/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014 – 2033 została podjęta: 21/0/2

 

5.10

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił p. K. Szałucki.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Oświaty- pozytywna

Komisja Kultury- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLIV/903/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gdyni jak również jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 5.11

M. Stępa- powodem wniesienia projektu pod obrady jest realizująca się inwestycja na Placu Tajnego Hufca Harcerzy. Jak Państwo wiecie, rozpoczęły się roboty. Powstaje tam budynek realizowany zgodnie z zasadami określonymi  w miejscowym planie. Inwestor zwrócił się z wnioskiem dotyczącym rozwiązania, które mogłoby budynek uatrakcyjnić i które przyczyniłoby się także do uatrakcyjnienia Śródmieścia. Argumenty wydały się nam warte podjęcia odpowiednich prac. Chodzi o zmianę w zakresie wysokości budowli. Obecnie wysokość jest opisana jako wysokość względem konkretnego miejsca na placu budowy.  Dotychczasowy zapis powoduje, że budynek w tym miejscu musi być o 20, 30 cm niższy. Stąd propozycja określenia dopuszczalnej wysokości w sposób bezwzględny, co skutkowałoby tym, że budynek będzie w niektórych miejscach o te 30 cm wyższy. Chodzi też o umożliwienie zrealizowania zaokrąglonych narożników, tak charakterystycznych dla modernizmu gdyńskiego. W dokumentacji, która została złożona w wydziale architektury i uzyskała pozwolenie, te narożniki są wyostrzone. Wydaje się, że nawiązanie do wartości gdyńskiego modernizmu jest ważne. Dopuszcza się funkcję usługową na poziomie – 1. Część pomieszczeń jest przewidziana na realizację funkcji technicznych i one mogłyby być przeznaczone na funkcje usługowe. I ostatnia zmiana - lokalizacja urządzeń dla niepełnosprawnych. Wcześniej urządzenia dla niepełnosprawnych miały się znajdować poza obrysem budynku, co niczemu dobremu by nie służyło. Proponowane zmiany nie naruszają ustaleń studium ani nie kolidują ze strefą ochrony zabytków. Wydaje się, że opracowanie zmienionego planu nie będzie pracochłonne, dlatego ten wysiłek warto podjąć.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

/w/w komisje wszystkie projekty dot. kwestii planistycznych zaopiniowały pozytywnie/

 

Mirosława Król- jest to budynek mieszkalno – usługowy z podziemnym garażem. Wnioskodawca wnioskuje też o zmniejszenie wskaźnika parkingowego. Rozumiem, że będziecie tego Państwo pilnowali. Miejsc parkingowych mamy mało.

 

Paweł Stolarczyk- gdy uchwalaliśmy w 2007 roku plan, byłem jedynym radnym przeciwnym zasłonięciu części Kamiennej Góry z pomnikiem tajnego hufca. Mój głos podyktowany był wówczas protestami mieszkańców, a także organizacji i stowarzyszeń. Wobec tego jakakolwiek poprawka nie ma tu znaczenia.

 

M. Stępa- na liście zmian wyszczególnionych w uzasadnieniu nie ma propozycji mniejszej liczby miejsc parkingowych. Zawsze towarzyszy mi troska, aby do Śródmieścia nie wprowadzać nadmiernej liczby samochodów, a w tym przypadku można je schować pod ziemią.

Bardzo się cieszę, że Pan Stolarczyk mówi, że to nie ma żadnego znaczenia, bo tym samym nie sprzeciwia się temu. Nie zgadzam się z tezą, że znika skwer. Wprost przeciwnie (można obejrzeć wizualizację). Ten skwer dopiero teraz nabierze kształtu znacznie godniejszego niż wtedy, gdy w sąsiedztwie pomnika sprzedawano wietnamskie specyfiki czy śmierdzące zapiekanki.

 

UCHWAŁA NR XLIV/904/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawi przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście  w Gdyni, rejon ul. Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego, została podjęta: 22/1/0

 

Ad 5.12

M. Stępa- jest to fragment planu, który został przyjęty w 2008 roku. Dotyczy pochyłego terenu, na którym przewidywaliśmy realizację zabudowy jednorodzinnej o charakterze rezydencjonalnym. Są to bardzo duże działki. W ciągu 6. lat nikt nie zainteresował się tego rodzaju zabudową, co wydaje się być sugestią dla planistów i właściciela, czyli gminy. Stąd inicjatywa wydziału polityki  gospodarczej, który proponuje zmianę na zabudowę wielorodzinną o niższej intensywności, a więc takiej, jaka powstaje w sąsiedztwie. Oczywiście taka zmiana jest zgodna ze studium.

 

UCHWAŁA XLIV/905/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ul. Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej, została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 5.13

M. Stępa- przedmiotowy projekt też jest propozycją wydziału polityki gospodarczej. Właściciel jednej z działek niestety przed uchwaleniem planu dostał decyzję o warunkach, która pozwalała mu na zrealizowanie zabudowy, natomiast w świetle planu stracił taką możliwość. Jego działka liczy 2 300 m kw., my natomiast przyjęliśmy za minimum 2 tys. m kw. Pomimo upływu 6. lat i podejmowanych prób przez właściciela mniejszej działki, właściciel większej nie zgodził się na sprzedaż części gruntu, żeby możliwe było osiągnięcie wymaganej powierzchni. Właściciel przypomniał sobie, że ma decyzję. Uznaliśmy, że korzystniejsze będzie zabudowanie tej działki, o pow. 2 300 ha. W tym celu chcemy wprowadzić  stosowny wymóg co do wielkości, aby było to możliwe, ale też, żeby na sąsiedniej działce mógł pozostać jeden budynek (żeby ewentualne podzielenie działki nie spowodowało nie osiągnięcia wymogu co do minimalnej powierzchni działki). To gwarantuje, że liczba obiektów będzie niezmieniona.

 

M. Król- czy to nie stworzy precedensu, jeśli dla tej jednej działki uchwalimy taką zasadę? Pojawią się inne wnioski tego typu.

 

M. Stępa- nie. Celem jest ochrona Polany Bernadowo, a więc okrojenie liczby obiektów, które w tym miejscu mogłyby powstać. Ta zmiana liczby obiektów nie zwiększy. Czy mogą wpłynąć inne wnioski? Pewnie mogą, ale myślę, że nasza polityka nie ulegnie zmianie. Będziemy analizować takie ewentualne wnioski pod kątem, czy da się je załatwić jak w omawianym przypadku. Tu załatwiamy trzy sprawy: idziemy na rękę ludziom, którzy chcą coś zbudować, zapobiegamy płaceniu ewentualnych odszkodowań i nie zmieniamy zasad ochrony, bo liczba budynków będzie niezmieniona. I jeszcze ważna informacja: nie mam wiadomości, że tego rodzaju decyzji było więcej, więc takich wniosków raczej nie powinno być. Jeśli się pojawią, będziemy je realizować wg zasad, o których powiedziałem.

 

UCHWAŁA NR XLIV/906/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo, wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 5.14

M. Stępa- rada przystąpiła do opracowania planu we wrześniu 2012 r. Biuro planowania wykonało swoją pracę i uzyskało dla projektu pozytywne opinie i uzgodnienia w wymaganym zakresie. Projekt został wyłożony do publicznego wglądu po raz pierwszy 27 grudnia 2013 r. (do 28 stycznia b.r.). Odbyła się dyskusja publiczna, w wyniku której wpłynęły do Prezydenta 3 uwagi. Dwie zostały uwzględnione w całości, jedna w części. To spowodowało konieczność dokonania ponownych uzgodnień i ponownego wyłożenia. Po publicznej dyskusji wpłynęła jedna uwaga, której treść ogranicza się do podziękowań. Ustalenia są zgodne ze studium.

Zgłoszona przez Wiceprezydenta autopoprawka stanowi załącznik.

 

UCHWAŁA NR XLIV/907/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej, została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 5.15

M. Stępa- do wyłożonego w 2013 r. planu wpłynęło po dyskusji 35 uwag, z czego 5. uwzględniono w całości, 26 w części, 5. nie uwzględniono. Taka liczba uwag musiała spowodować ponowne wyłożenie zmienionego planu, po czym wpłynęły 34 uwagi. 6. z nich rozpatrzono pozytywnie, 16 w części, 12 nie uwzględniono. Cała procedura musiała się ponownie powtórzyć. Po 3-cim wyłożeniu w roku bieżącym wpłynęło 26 uwag, z czego 8 uwzględniono w całości, 9 w części, a 11. nie uwzględniono. Tym razem nie trzeba było ponawiać procedury. Ustalenia są zgodne ze studium (Wiceprezydent omówił zapisy planu zgodnie z treścią zał.).

Autopoprawka stanowi zał.

 

Paweł Stolarczyk- plan jest przełomowy nie tylko dla mieszkańców Górnego Tarasu Działek Leśnych, ale i wschodniej części dzielnicy Grabówek. Mieszkańcy od lat czekają na połączenie z ulicą Wolności, co umożliwi im wygodny i bezpieczny dojazd, zwłaszcza w zimie. Dziękuję planistom za stworzenie możliwości powstania tej drogi.

 

B. Krzyżankowski- jest to długo oczekiwany projekt. Swego czasu klub PO wnioskował o przystąpienie do opracowywania tego planu. Jeden obszar budzi nasze zastrzeżenia: karty terenu 0,87 i 0,86. W naszym odczuciu jest tu zbyt wysoki współczynnik intensywności zabudowy. Nie ma tu potrzeby realizowania tak intensywnej zabudowy, która w zbyt dużym stopniu obciąży układ drogowy i występującą tam infrastrukturę. Argumentem jest tylko zwiększenie dochodu developera. Nie jest to odosobniony sąd, bo tego typu zastrzeżenia zgłaszali też mieszkańcy. 96 % mieszkańców okolicznych domów wypowiedziało się w tym mniej więcej tonie. Jest to około 170 osób, a więc ilość niebagatelna. Ich uwagi nie zostały, niestety, uwzględnione. Zwracam uwagę na ulicę Bacowską – jest to bardzo wąska uliczka, na której ruch będzie się generował w razie powstania tak intensywnej zabudowy.

Radny zgłosił dwie poprawki dot. kart 086 i 087 (treść niżej), które – jak stwierdził – są kompromisem, bo nie są tak radykalne jak wnioski mieszkańców.

 

J. Zielińska- to ważne, że po 3. wyłożeniach możemy uchwalić plan dla niejednorodnej dzielnicy. Myślę, że plan próbuje pogodzić mieszkańców różnych typów zabudowy. Mieszkańcy ulicy Wolności niepokoili się, że przyjęcie planu spowoduje jeszcze większy ruch niż ten, który ma obecnie miejsce. Została ograniczona gęstość zabudowy na małych obszarach, między już istniejącymi domami. Myślę, że jest to kompromis między oczekiwaniami dzielnicy, która powstała w 1935 roku, a oczekiwaniami mieszkańców współczesnych budynków. Rekomenduję przyjęcie planu.

 

Andrzej Bień- jest to plan szczególny, ponieważ dotyka starej części miasta i dzielnicy, która ma olbrzymi potencjał. Ważne, że przewiduje się ochronę ważnych budynków poprzez wpisanie 22. do grupy A, 106. do grupy B, a 27 do grupy C. To jest chyba obszar o największej liczbie takich obiektów. Na wczorajszym posiedzeniu długo  dyskutowaliśmy o obszarze, o którym mówił radny Krzyżankowski. Obszar jest blisko centrum, świetnie skomunikowany. Jest to dobry teren do wprowadzenia nowej zabudowy. Akurat ten inwestor gwarantuje, że jakość tej zabudowy będzie dobra. Rekomenduję przyjęcie projektu.

 

B. Krzyżankowski- wnioskuję, żeby zabudowa była o tyle mniej intensywna, o ile da to większy komfort mieszkańcom –  i tym obecnym, i tym, którzy się dopiero wprowadzą. W centrum nie brakuje miejsc, które można zagospodarować. Mieszkań w centrum jest bardzo dużo. Nie chodzi o wykluczenie zabudowy, ale o to, żeby ta zabudowa była wygodna dla dotychczasowych mieszkańców i dla tych, którzy tam mieszkania dopiero otrzymają.

 

Jarosław Kłodziński- na obszarze Działek Leśnych znajduje się sto kilkadziesiąt obiektów militarnych na powierzchni ziemi i kilkanaście podziemnych obiektów z perełką w postaci schronu tunelowego. Mam nadzieję, że mieszkańcy nadal będą mogli z tego korzystać.

 

M. Stępa- odniosę się do zgłoszonych poprawek. Głosowaliście Państwo z PO za planem dla Polany Bernadowo, dzięki czemu ominie nas konieczność wypłacenia ewentualnego odszkodowania. Proszę o konsekwencję. Tu jest podobna sytuacja, tyle że dotyczy większej ilości przypadków. Ten obszar także był przedmiotem decyzji o warunkach zabudowy i ta decyzja działa, jest faktem prawnym i jeśli uchwalimy plan o postulowanych przez Państwa parametrach, narażeni będziemy na konieczność wypłacenia odszkodowań. Ważniejszy jednak jest argument wynikający z analizy charakteru terenów sąsiednich. Takie właśnie są na nich parametry intensywności powierzchni zabudowy jak proponowane w planie. Oczywiście proponujemy większą intensywność, ponieważ planowana jest narastająca wysokość budynków. Najwyższa zabudowa pojawi się wzdłuż ulicy Kieleckiej, przy której już znajdują się wysokie budynki. Nie ma tu dramatycznego zwiększenia parametrów w stosunku do reszty dzielnicy.

Uchwalenie Państwa poprawki zmusiłoby nas do wypłacania odszkodowania na rzecz właściciela terenu. Apeluję o wycofanie tych poprawek, a jeśli Państwo ich nie wycofacie, apeluję do reszty radnych o ich odrzucenie.

 

Radny B. Krzyżankowski nie wyraził woli wycofania poprawek, w związku z czym poddano je pod głosowanie:

 

Poprawka dot. karty terenu 086: w punkcie 5. (zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu) zmniejszyć dopuszczalną powierzchnię zabudowy z 0,4 na 0,3 i ustalić intensywność zabudowy w wysokości 0,75 oraz poprawka dot. karty terenu 087: w punkcie 5 i) oraz 5 iv, strefa C i D zmienić istniejący zapis na: „do 3 kondygnacji naziemnych i do 12 m wysokości, w punkcie 5 d) zmniejszyć powierzchnię zabudowy z 0,4 do 0,3, ustalić intensywność zabudowy na poziomie 0,75, nie zostały przyjęte: 5/17/1

 

UCHWAŁA NR XLIV/908/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon  ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 5.16

E. Łowkiel- ustawa wprowadziła opłatę za korzystanie dziecka z godziny wykraczających poza 5-cio godzinną podstawę programową. Kwota została wprowadzona do dotacji dla samorządów. W przypadku Gdyni koszt godziny powyżej bezpłatnych 5. godzin wynosi 3,33 zł., z czego 1,50 zł. dopłaci ministerstwo, a 1,88 Miasto. A więc w większym stopniu jest to prezent od Miasta. Jak koszty będą się kształtowały – zobaczymy. Składa się na nie wiele czynników.

Jest i drugie zjawisko w budowanym systemie – wszystkie samorządy otrzymują taką samą dotację, nawet te, które nie utrzymują żadnego przedszkola. Bardzo wiele gmin pozbawia się przedszkoli. Co to znaczy? Im więcej miejsc tworzonych jest w przedszkolach samorządowych, tym więcej gminy będą do tego systemu dokładać. Nie rozumiem intencji ustawodawcy.

 

Opinie komisji:

Komisja Zdrowia- pozytywna

Komisja Oświaty- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLIV/909/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za

 

Ad 5.17

M. Stępa- czyste powietrze to nasz skarb, dla tego musimy o nie dbać. I dbamy. Dofinansowujemy osoby prywatne wymieniające źródła ciepła. Pojawiła się możliwość robienia tego z pomocą WFOŚ, który do tej pory nie wspomagał w tym zakresie Trójmiasta. Zasady przyznawania pomocy nie zmieniają się.

 

Opinia Komisji Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLIV/910/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2014”, została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 5.18

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny Jarosław Kłodziński.

 

UCHWAŁA NR XLIV/911/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uznania za pomnik przyrody brzozy brodawkowej rosnącej na działce nr 25/3 KM 12, w Leśnictwie Gołębiewo, oddział 25 b, została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za

 

Ad 5.19

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Wiceprezydent Bogusław Stasiak.

 

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

/powyższe odnosi się do wszystkich projektów dot. nieruchomości/

 

UCHWAŁA NR XLIV/912/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej, została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za

 

Ad 5.20

Projekt przedstawił p. B. Stasiak.

 

Wystąpienie radnego Pawła Stolarczyka:

 

Do powyższego odniósł się Wiceprezydent B. Stasiak: - Do projektu dołączony jest fragment planu. Każdy z Państwa uczestniczył w jego przyjmowaniu. Nieruchomość obejmuje budynek wielorodzinny oraz grupę garaży i ma dodatkowe połączenie komunikacyjne z ulicą poprzez przebieg drogi oznaczonej numerem 34 kdx. Nieruchomość jest własnością Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. W momencie przyjmowania planu korzystający z przejazdu powinni wszcząć procedurę ustanowienia służebności drogi koniecznej do ulicy Bema. WAM nie wyraziła zgody na usunięcie przeszkody komunikacyjnej. Droga jest wydzierżawiana na rzecz byłych lokatorów tworzących obecnie wspólnoty przy ul. Bema. Jeśli chodzi o dojazd z ulicy I Armii Wojska Polskiego, to zagrodzenie drogi, o której mówił Pan radny jest związane z toczącym się procesem inwestycyjnym. Jest to inwestycja na działce prywatnej. Dlatego zaplecze wieżowca i garaży zostało pozbawione dojazdu. Gmina podjęła się prowadzenia szeregu negocjacji, których docelowym efektem miałoby być wzajemne ustanowienie służebności i mam nadzieję, że tak to się zakończy. Nie zmienia to faktu, że plan miejscowy wskazuje, że prawidłowym skomunikowaniem zaplecza powinna być droga 34 kdx i od tego rozwiązania ostatecznie uciec się nie da, chociaż przywrócenie dojazdu od strony ulicy I Armii WP jest rozwiązaniem najmniej kłopotliwym dla stron. Dopóki nie rozpoczęła się budowa, nikt nigdy nie podnosił problemu, że grupa osób komunikuje się z ulicą I Armii WP.

 

 P. Stolarczyk- jeśli chodzi o ciąg 34 kdx, to ta droga faktycznie nie istnieje i być może jeszcze przez wiele lat nie zaistnieje ze względu na trudności czynione przez WAM. Plan również przewiduje dojazd od ulicy I Armii Wojska Polskiego i ul. Krasickiego oraz przez działkę 406. To była dobra okazja, żeby ten problem terenowo – prawny  rozwiązać poprzez zamianę gruntów.

 

B. Stasiak- projekt dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż. Jeśli w procesie negocjacyjnym pojawi się opcja polegająca na zbyciu lub zamianie tej nieruchomości, to taka możliwość istnieje, czyli w momencie dysponowania tą nieruchomością będzie można ją zbyć lub zamienić. Najszybszym rozwiązaniem byłoby udrożnienie ulicy I Armii WP.

 

UCHWAŁA NR XLIV/913/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bema, została podjęta: 20/1/0

 

Ad 5.21

Przedstawił p. B. Stasiak.

 

UCHWAŁA NR XLIV/914/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni, przy ul. Wojewody Wachowiaka 6, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za

 

Ad 5.22

Przedstawił p. B. Stasiak.

 

UCHWAŁA NR XLIV/915/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworskiego 36 została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za

 

Ad 5.23

Przedstawił p. B. Stasiak.

 

UCHWAŁA NR XLIV/916/1 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Krzywej, została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za

 

Ad 5.24

Projekt przedstawił radny Andrzej Kieszek – Przewodniczący Komisji Statutowej.

 

P. Stolarczyk- szkoda, że sprawa  trwała  latami i nie wszyscy, którym byliśmy winni ten pomnik, doczekają tej chwili.

 

UCHWAŁA NR XLIV/917/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie budowy pomnika Gdynian wysiedlonych przez niemieckich okupantów została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 5.25

Projekt i sylwetkę ks. Jana Bernarda Szlagi przedstawiła radna Małgorzata Balsewicz.

Biskup Jan Bernard Szlaga urodził się w Gdyni, w dzielnicy Mały Kack, przy ul. Kurpiowskiej 13. W Gdyni Małym Kacku mieszkał przez pierwsze 13 lat swojego życia. Tu też w parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla został ochrzczony. W Gdyni Małym Kacku późniejszy biskup pelpliński skończył również szkołę podstawową. Jest to funkcjonująca i dzisiaj gdyńska trzynastka. Wracał do niej chętnie, jeżeli tylko pozwolił wypełniony kalendarz, z okazji różnych uroczystości, choćby z racji Jubileuszy Szkoły.

Po ukończeniu szkoły podstawowej, w 1953 roku Jan Szlaga opuścił Gdynię. Wówczas nie myślał pewnie, że na dziesiątki lat. Rozpoczynał przecież naukę w szkole średniej, w Collegium Leoninum w Wejherowie. Decyzja o wstąpieniu do Wyższego Seminarium Duchownego sprawiła, że domem przyszłego kapłana miała być każda wskazana przez biskupa parafia. Wszak kapłan idzie pracować tam, gdzie go poślą. 2 czerwca 1963 roku, ks. Jan Szlaga przyjął święcenia kapłańskie, po czym pracował jako wikariusz w swoich pierwszych parafiach. Do rodzinnego miasta, do domu wracał. Tu pozostali rodzice, rodzeństwo, krewni, znajomi ze szkoły podstawowej, ludzie z którymi zadzierzgnął serdeczne więzi.

Od 1965 roku ks. Jan Szlaga związał się z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Najpierw jako student teologii, a potem jako doktorant, wreszcie, od roku 1983, jako profesor, kierownik katedry Egzegezy Ksiąg Narracyjnych Nowego Testamentu. Wcześniej, w roku 1977, został mianowany profesorem egzegezy Nowego Testamentu (kwestie wybrane) w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Studiował też w Rzymie. Odbył studia specjalistyczne na Papieskim Instytucie Biblijnym. Wyróżniał się niezwykłą erudycją i elokwencją. Był świetnym wykładowcą i kaznodzieją. Wykłady ks. profesora, prowadzone przez niego rekolekcje cieszyły się ogromną popularnością. Zresztą erudycji i elokwencji bp. Szlagi mieliśmy możliwość doznawać tu w Gdyni. Zawsze, gdy przyjeżdżał wygłaszał zapadające w pamięć kazanie, jak to ostatnie wygłoszone 10 lutego 2012 r., którego motywem przewodnim było civitas i urbs Gdynia – społeczeństwo i miasto Gdynia.

Ks. bp. Jan Bernard Szlaga był tytanem pracy. W latach 1969-88 pracował w zespole redakcyjnym „Encyklopedii Katolickiej”. Uczestniczył w pracach wielu komisji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, m.in. przewodniczył komisji stypendialnej, komisji kontrolnej, komisjom rekrutacyjnym. Przez wiele lat był sekretarzem generalnym Towarzystwa Przyjaciół KUL.

I mimo, że 26 maja 1988 r został mianowany biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej nadal zachował, choć w zmniejszonym wymiarze, zajęcia ze studentami na KUL-u oraz podjął się szeregu wykładów w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. W roku akademickim 1991/1992 podjął, jako profesor zwyczajny, wykłady monograficzne z symboliki biblijnej na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Współpraca ta trwała 10 lat. Pracę dydaktyczną na KUL-u bp. Szlaga zakończył w 1995 roku, czyli po 25 latach.

Jak znajdował czas na zajęcia w radzie programowej Wydawnictwa Diecezjalnego diecezji chełmińskiej i komisjach diecezjalnych oraz 6 Komisjach Konferencji Episkopatu Polski, a z czasem na przewodniczenie Radzie Naukowej Konferencji Episkopatu Polski i aktywne członkostwo w Radzie do Spraw Ekumenizmu wiedzą Ci, którzy znali biskupa Szlagę bliżej. Swój dzień zaczynał o 4 rano od nagrywania na dyktafon konferencji, książek, artykułów, listów duszpasterskich, recenzji prac magistrantów. Dzień kończył często o północy.

19 marca 1992 roku ks. Jan Bernard Szlaga został nominowany na pierwszego biskupa diecezjalnego pelplińskiego. 10 dni później objął rządy w nowo powstałej diecezji pelplińskiej.

Jako biskup diecezjalny nie ustawał w pracy na rzecz reformy diecezji, dbałości o jej stan materialny, poszerzenie oferty edukacyjnej dla młodzieży, wprowadzenia nowoczesnych mediów. Był w niej niestrudzonym duszpasterzem i administratorem.

Na zaproszenie ks. biskupa Jana Bernarda Szlagi w czerwcu 1998 roku, po raz pierwszy w Pelplinie, odbyło się 295. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. W 1998 roku ks. Biskup rozpoczął w diecezji pelplińskiej przygotowania do wizyty Ojca Świętego w Pelplinie. Ojciec Święty przybył do Pelplina 6 czerwca 1999 roku.

Ważnym wydarzeniem w życiu diecezji pelplińskiej i jej pasterza było zakończenie w 24 maju 2011 ogólnopolskiego etapu na szczeblu diecezjalnym procesu beatyfikacyjnego grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej.

Bp. Jan Bernard Szlaga był laureatem wielu wyróżnień, ale jako przyjaciel Gdyni i gdynian bardzo cenił sobie tytuł Honorowego Obywatela Gdyni, które to wyróżnienie otrzymał w roku 2008. Wówczas powiedział, że Jego historia jakby zatoczyła koło. Wyszedł z Gdyni i wrócił do niej jako Jej Honorowy Obywatel.

Na koniec, jeśli Państwo pozwolą osobista refleksja. Dane było mi spotkać biskupa Jana Bernarda Szlagę wielokrotnie. Najpierw na mojej Alma Mater – Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Biskup Szlaga nie był moim wykładowcą, ale spotykał się ze studentami diecezji chełmińskiej przy różnych okazjach. Starał się poznać historię każdego osobiście. Z każdym rozmawiał, także przy okazji spotkań choćby na dziedzińcu uczelni.  Przy takiej miłej rozmowie wyszło na jaw iż ks. biskup, moja mama i jej siostra to klasowe koleżeństwo, o czym ja wiedziałam od dawna, ks. biskup zaś nie. Odtąd zawsze kiedy spotykaliśmy się, a było to wielokrotnie, także po studiach zawsze pytał o Tereskę, Kazię, moich najbliższych. Był dobrym, miłym, ciepłym człowiekiem.  Zmarł 25 kwietnia 2012 roku.

Proszę Wysoką Radę, aby fragment ulicy Halickiej, oznaczonej na załączniku graficznym jako działka nr 886/2, którą ks. Bp Jan Bernard Szlaga, najpierw jako mały Janek uczeń, ministrant, potem jako ksiądz, a wreszcie pierwszy biskup rodem się z Gdyni przemierzał wielokrotnie nazwać Jego imieniem. Wniosek ten złożyła nie tylko wygłaszająca te słowa, ale też Rada Dzielnicy Mały Kack. Poparła rada parafialna parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla z obecnym ks. proboszczem.

Proszę o poparcie projektu uchwały. Dziękuję za uwagę.

 

 

Beata Szadziul- wiele środowisk zabiegało o uczczenie osoby księdza.
Ulica, która zostanie nazwana jego imieniem, zyska szczególną magię i będzie na pewno ważnym miejsce dla mieszkańców Małego Kacka.

 

UCHWAŁA NR XLIV/918/14  RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany nazwy ulicy w Gdyni (na ks. Jana Bernarda Szlagi) została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 5.26

Przedstawiający projekt radny Stanisław Borski poinformował o przedmiocie skargi (jak w załączniku), po czym stwierdził: - Po zasięgnięciu opinii Dyrektora ZDiZ, pana Romana Witowskiego i wysłuchaniu jego wyjaśnień, Komisja Rewizyjna uznała za uzasadnione odrzucenie skargi.

 

UCHWAŁA NR XLIV/919/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia skargi – wniesione przez Komisję Rewizyjną RMG (na przewlekłość w załatwianiu sprawy), została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za

 

Ad 5.27

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej St. Borski poinformował o odrzuceniu przedmiotowej skargi  przez komisję. – Komisja zapoznała się z materiałami i wyjaśnieniami ZDiZ oraz ZKM i w ich świetle uznała skargę za niezasadną.

Pełna treść uzasadnienia jak w załączniku.

 

UCHWAŁA NR XLIV/920/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia skargi – wniesione przez Komisję Rewizyjną RMG (na działalność Prezydenta M. G. – w spr.  przestawienia wiaty przystankowej) została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za

 

Ad 5.28

Projekt obywatelski prezentowała pani Magdalena Warmowska: - Celem autorów projektu jest uporządkowanie struktury przestrzennej poprzez zmuszenie do zaniechania niekontrolowanej zabudowy, co – w odczuciu mieszkańców – ma do tej pory miejsce. Dla terenu, którego dotyczy projekt, do tej pory nie ma planu, w odróżnieniu od sąsiednich terenów. Przyjęcie projektu sprawi, że mieszkańcy będą wiedzieli, czego się mogą spodziewać. Mamy nadzieję, że weźmie się pod uwagę potrzebę urządzenia terenów zielonych, rekreacyjnych, które są w tym miejscu pożądane.

Autopoprawka do projektu stanowi załącznik.

 

Opinie komisji:

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej-  pozytywna

 

J. Miotke- ten obszar rzeczywiście wymaga uporządkowania. Mam nadzieję, że służby planistyczne, zgodnie z dobrymi standardami, doprowadzą do wyłożenia, a potem spotkamy się ponownie i będziemy mogli plan uchwalić. Bardzo dziękuję mieszkańcom za inicjatywę.

 

UCHWAŁA NR XLIV/921/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże, rejon ulic Płk. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Bonisławskiego została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Pani M. Warmowska podziękowała radzie za podjęcie uchwały.

 

Wiceprzewodnicząca Beata Łęgowska- jest to pierwsza uchwała obywatelska, którą podjęliśmy.

 

Ad 5. 29

 W imieniu projektodawców wniesienie projektu obywatelskiego uzasadnił pan Krzysztof Chachulski:

Panie Przewodniczący !

Panie Prezydencie !

Panie i Panowie Radni !

Staję dzisiaj przed Państwem celem przedstawienia krótkiego uzasadnienia do Obywatelskiego Projektu Uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie zmiany,  niektórych zapisów   uchwały nr. V/80/11 Rady Miasta Gdyni, ustalającej opłaty za usługi przewozowe osób, środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.

Przedstawiony w projekcie uchwały zapis, wprowadza jedną tylko grupę dzieci – najmłodszych -,  od momentu urodzenia, do momentu rozpoczęcia obowiązku szkolnego  uprawnioną do bezpłatnych przejazdów, likwidując niczym nieuzasadnioną dotychczasową granicę do bezpłatnych przejazdów  tylko dla dzieci do lat 4. Propozycja ta,  spełnia cele „Projektu Gdynia Rodzina na lata 2013 – 2018” , realizując poprawę warunków życia i wzmocnienie kondycji rodzin poprzez eliminację, ograniczeń i barier ekonomiczno-społecznych. 

Proponowane przez nas zmiany, wychodzą naprzeciw czynionym staraniom, przez obecne władze Gdyni    promocji naszego miasta. W tym roku władze Gdyni, na promocję miasta, w różnej formie przeznaczą 15 milionów złotych. Nagłośnienie  informacji o tym, że w Gdyni, dzieci do momentu rozpoczęcia nauki w szkole, korzystają z darmowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, pięknie wpisuje się w promocję naszego miasta, miasta które otacza ochroną i wsparciem swoich mieszkańców, a w szczególności dzieci, miasta w którym dla  władz administracyjnych i uchwałodawczych, sprawą nadrzędną jest najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.

 Lepszej promocji, pod hasłem (w Gdyni dzieciaki jeżdżą za darmo), nie trzeba,  nawet gdyby miało to kosztować podaną przez Pana Prezydenta Marka Stępę w odpowiedzi na interpelację jednego z radnych kwotę , 485 tysięcy złotych , to co to jest za kwota?, żadna, jak dla tak dużego miasta, a korzyści, zarówno dla rodzin których to będzie dotyczyć, jak i dla promocji Gdyni   ogromne.

 Gdynia po raz kolejny ma szanse dołączyć do miast które , już unormowały zapisy niczym nie uzasadnionego podziału na dzieci do lat 4 i powyżej lat 4.  Ten istniejący zapis to nic innego jak ekonomiczny wyzysk (żerowanie ekonomiczne) w którym narzędziem jest małe dziecko.

 Takiego zapisu rodem z Gomułkowskiego okresu PKP i PKS lat 50 ubiegłego stulecia powinny się wstydzić każde władze, nawet te, a może przede wszystkim te, które na czele swojego zakładu komunikacji miejskiej mają kadrę z tytułami profesorskimi.

Zwrócę Państwa uwagę na fakt, że proponowane rozwiązanie w wielu polskich miastach już funkcjonuje od lat.

 Liczę, że przedstawiona argumentacja pozwoli Państwu na podjęcie pozytywnej decyzji.

Podobną promocją Gdyni, może okazać się zaproponowany przez nas w projekcie uchwały bilet seniora. Wprowadzenie imiennego, rocznego  „Biletu seniora” dla osób które ukończyły 65 rok życia, przy proponowanej  rocznej opłacie w wysokości 50 złotych,  uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w obrębie miasta Gdyni, i dodatkowo linią do Cmentarza Komunalnego Kosakowo.

Proponowana zmiana wymaga jednak słowo wyjaśnienia. Bilet seniora ma być nie obligatoryjny dla wszystkich, którzy ukończyli 65 lat, ale  dla tych  mieszkańców Gdyni, którzy uznają, że jest on dla nich korzystny   i potrzebny.

Nie wszyscy z grupy 11255 osób (4,5% ogółu mieszkańców), których by to dotyczyło z przedziału wiekowego 65 – 70 lat, będą nim zainteresowani, nie wszyscy codziennie jeżdżą komunikacja publiczną, a ponadto trzeba za ten bilet zapłacić 50 złotych, co nie jest mało w budżecie, nie jednego seniora. Proponowany przez nas w Uchwale „ Bilet seniora „ to nie ulga dla emerytów i rencistów, to bilet dla osób którzy osiągnęli wiek 65 lat bez względu na płeć i swój aktualny status ekonomiczno – zawodowy.

 Skala utraconych kwot przez zakład komunikacji miejskiej , tytułem proponowanej zmiany jest dzisiaj trudna do oszacowania. Podana przez Prezydenta Marka Stępę w odpowiedzi na interpelację jednego z radnych                             kwota 3 miliony 318 tysięcy złotych wydaje się mocno przeszacowana.

 Zwrócę Państwa uwagę na następujący fakt,  w stolicy Polski – Warszawie, jest już ponad 350 tysięcy seniorów którzy ukończyli 65 lat, (20,3% ogółu mieszkańców Warszawy), i tam  od kilku lat funkcjonuje Bilet Seniora, Imienny i kosztuje tylko 40 złotych,  uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów przez rok. Czy Gdyni nie stać, na podobny  gest, w kierunku swoich starszych obywateli, tych którzy przez lata to miasto budowali i rozwijali, dziś kiedy jeszcze są w sile wieku, i aktywnie chcą  uczestniczyć i być obecni w wielu wydarzeniach kulturalno – sportowych i innych, organizowanych w różnych częściach miasta, a wymagających przemieszczania się, trzeba im to umożliwić. Wierzę w wrażliwość radnych naszego miasta i dlatego też liczę na pozytywny wynik dzisiejszego głosowania.

Oba projekty maja jeszcze jedną wspólna zaletę. Mianowice ze względu na ich ekonomiczny walor znacznie mogą się przyczynić do zmniejszenia korzystania z prywatnych samochodów osobowych  na rzecz korzystania ze środków komunikacji publicznych, co nie jest bez znaczenia dla zatłoczonej Gdynia.

Chciałbym jeszcze odnieść się do  podnoszonej  na posiedzeniu komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Rady Miasta Gdyni, oraz w przywoływanym  wystąpieniu Pana Prezydenta Marka Stępy, kwestii zobowiązań jakie wynikają ze wspólnej polityki taryfowej realizowanej w ramach Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

Po pierwsze, nasz projekt zakłada tylko wprowadzenie powyższych ulg w przewozach realizowanych w obrębie Gdyni i przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Jako autorzy projektowanych zmian nie widzimy potrzeby wprowadzania zmian na obszarze całego Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, pozostawiamy tą sprawę lokalnym władzom samorządowym poszczególnym uczestnikom Związku Metropolitalnego.

 A tak na marginesie, jak współpraca w ramach Związku Metropolitalnego  ma się tak układać i wyglądać jak to co obserwowaliśmy i obserwujemy w sprawie realizacji podpisanej deklaracje, zawartej w liście intencyjnym dotyczącym projektu wykorzystania bazy Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni na potrzeby lotnictwa cywilnego, lotniska Gdynia-Kosakowo to współczuję Panu,  Panie Prezydencie takiej współpracy i takich członków  związku.

Reasumując, chcę zwrócić Państwa uwagę na fakt, że transport publiczny jest jednym z instrumentów realizacji polityki społecznej władz publicznych, natomiast narzędziem tej polityki jest wprowadzanie uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych.

Przykładem najdalej idących zmian w stosowaniu narzędzi w postaci uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych w Europie, jest stolica Estonii Tallinn, gdzie transport publiczny jest całkowicie darmowy, w Polsce również wiele miast się do tego przymierza, a od maja bieżącego roku w Nysie, Żorach, Ząbkach czy Gostyniu już jeździ się całkowicie za darmo.

Tak dalekich zmian my jednak nie proponujemy, oceniamy realne, zarówno po stronie potrzeb jak i ich możliwości realizacyjnych. Kończąc proszę jeszcze raz Państwa radnych o poparcie przedłożonego projektu uchwały.

 

 

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- negatywna

 

O przyczynach negatywnego stanowiska komisji mówił Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski: - Dziękuję wnioskodawcom za próbę i wysiłek wprowadzenia do dyskusji o naszym mieście ważnych wątków i za troskę, myślenie o tym, jak promować transport zbiorowy i zapobiegać tym samym dominacji prywatnych samochodów, za propozycje dotyczące dzieci (tu rzeczywiście jest to próba zapełnienia pewnej luki w systemie). Projekt z różnych powodów formalnych, treściowych, ale przede wszystkim ze względu na decyzje Gdyni dotyczące taryf w obrębie aglomeracji odrzuciliśmy, ale nie zmienia to tego, co powiedzieliśmy na posiedzeniu komisji – że propozycje dotyczące dzieci pomiędzy 4. rokiem życia a pójściem do szkoły są warte rozważenia. Argumenty, w naszej ocenie, są istotne. Warto omówić ten wątek w ramach związku komunalnego.

 

Marcin Wołek- bardzo ciekawie przedstawiony projekt. Dziękuję za głos w społecznej dyskusji. W Polsce jest parę miasteczek, gdzie wprowadzono bezpłatną komunikację miejską. Nie są to duże miasta. W stolicy Estonii takie rozwiązanie traktuje się jako rodzaj eksperymentu, nawiązania do próby podjętej w latach 60. we Włoszech, z czego się zresztą wycofano. Mam kontakty z przedstawicielami transportu miejskiego Talina. Brak właściwego finansowania rozwoju transportu miejskiego w Talinie skutkuje tym, że jego funkcjonowanie jest zagrożone. W uzasadnieniu zabrakło ekonomii, a warto pamiętać, że dzisiaj dopłata do transportu z budżetu wynosi 56 % całości przychodów ZKM, co stanowi prawie 88,5 mln. zł. Warto też wspomnieć, odnosząc się do części dotyczącej seniorów, że nie tylko gdynianie, ale wszyscy, którzy ukończyli  70 lat mogę jeździć za darmo, a jedynym wymogiem jest posiadanie przez te osoby dowodów tożsamości. Zniżka 50 % przysługuje wszystkim osobom, które są emerytami. To jest oczywiście ulga ustawowa, z tytułu której nie otrzymujemy od Państwa żadnej refundacji, ale poza nią mamy dodatkową ulgę w postaci darmowych przejazdów dla wszystkich powyżej 70 roku życia.

 

M. Stępa- poczułem się upoważniony do zabrania głosu z tytułu częstego wymieniania mojego nazwiska przez wnioskodawcę. Wyliczenia ZKM rzadko mijają się z prawdą. Konsekwencje przyjęcia tej propozycji opiewają na kwotę minimalną 3, 5 mln. zł. Ja oczywiście głosowałbym przeciw projektowi. Wydaje mi się, że te co najmniej 3,5 mln. zł. to jest dużo. Był w wypowiedzi wnioskodawcy zawarty passus, moim zdaniem niebezpieczny, że współpraca w sprawach lotniczych wygląda jak wygląda, a wygląda rzeczywiście źle (kiedyś poczynione uzgodnienia z Gdańskiem nie do końca są honorowane). Przestrzegam jednak przed wrzucaniem do jednego worka wszystkich spraw w relacji Gdańsk – Gdynia. To nie jest dobry sposób myślenia. Podzieliliśmy naszą trudną współpracę z Gdańskiem na szereg sektorów. Jednym z nich jest komunikacja miejska i mimo szeregu „zgrzytów” udało się nam wypracować wspólną formułę działań. Jednak samorządy szanują się nawzajem. W ramach związku udało się wypracować formułę, co do której chciałbym, żeby była jednym z fundamentalnych uzgodnień – że nie będziemy wprowadzać rozwiązań indywidualnych w zakresie taryfowym. W przypadku Gdańska koszt wprowadzenia Państwa propozycji wyniósłby ok. 6 mln. zł., zważywszy na proporcję demograficzną. Dla małych samorządów mogłoby to być jeszcze większym problemem. Można na zgromadzeniu związku miast szukać wspólnych rozwiązań, dopuszczalnych dla wszystkich. Co do propozycji dotyczącej dzieci, zwłaszcza z dużych rodzin, mogę się zobowiązać, że stanie się to przedmiotem dyskusji w metropolitarnym związku, ale nie mogę teraz powiedzieć, jakie będą wyniki takiej debaty.

 

Głos zabrał drugi z wnioskodawców obecny na debacie, pan Romuald Walkiewicz: - Dziękuję Panu Prezydentowi za słowa otuchy, dziękuję Paniom i Panom radnym. Mam nadzieję, że to co powiedział w ostatnim zdaniu swojej wypowiedzi Pan Prezydent Stępa, a także Przewodniczący komisji, weźmiecie sobie Państwo do serca i będziecie to stopniowo realizować. Nie jest to projekt na tyle precyzyjny, żebyśmy byli w stanie wyliczyć koszty tak, jak na pewno zrobiłby to Pan profesor Wyszomirski. Wyliczenia Dyrektora ZKM chyba nie do końca są tożsame z faktycznymi skutkami finansowymi. Koszt ponad 3 mln. zł. wydaje się przeszacowany. Wg mojego rozeznania w grupie 65., 70. – latków około 10 % z nich  korzysta z miejskiego transportu. Gdyby to zmienić w bilet roczny, kupowałoby może 70 czy 80 % tej populacji. Jeśli chodzi o dzieci, to koszty też nie wydają się tak wysokie. Naszą inicjatywę spowodowały właściwie dwie ustawy – jedna przyspieszająca moment rozpoczęcia edukacji i druga, podnosząca pułap wieku emerytalnego. Chodzi o uaktywnienie tej drugiej grupy – żeby te osoby wyszły z domów.

Wnioskodawcy, czyli my dwaj (także pan K. Chachulski – p.p.) nie będziemy beneficjentami tego systemu – dzieci już się nie spodziewamy, a do osiągnięcia 65. lat jeszcze sporo czasu nam brakuje.  

 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr V/80/11 RMG w sprawie ustalenia opłaty za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej nie został przyjęty: 3/16/2

 

Wiceprzewodnicząca B. Łęgowska podziękowała autorom za trud przygotowania projektu zaznaczając, że będzie on na pewno przedmiotem dalszego procedowania.

 

Ad 5.30

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła radna Ewa Krym.

 

UCHWAŁA NR XLIV/922/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Emigracji w Gdyni została podjęta: 17/0/1

 

Ad 5.31

Projekt, zgodnie z treścią załączonych dokumentów,  przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.

Wiceprezydent stwierdził m.in.: - Czy można ten lokal zagospodarować inaczej? Stopień jego dewastacji jest tak zaawansowany, że Miasto poniosłoby wyłącznie koszty.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLIV/923/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w suterenie budynku przy ul. Kwidzyńskiej 2 w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 18 gł. za

 

Ad 6.

Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Obłuże przesunięto na termin późniejszy, z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność przewodniczącego rady.

 

Ad 7.

B. Łęgowska- związek prowadzi bieżącą działalność. Zarząd związku otrzymał absolutorium.

 

Ad 8.

Do Prezydium interpelacje nie wpłynęły.

 

Ad 9.

J. Miotke- naukowiec UG we współpracy z uczniami gdyńskich szkół, 6 lat temu, przeprowadził ankietę, z której wynika, że 20 % mieszkańców utożsamia się z Kaszubami. Na terenie Polski od 1956 roku (rok zarejestrowania) działa Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie. W Gdyni działa jego oddział liczący ponad 300. członków, w tym kilkoro gdyńskich radnych. Kultywujemy obrzędy, zwyczaje, wartości przekazane przez przodków. Znajomość języka kaszubskiego jest dziś dość powszechna. W 6. gdyńskich szkołach dzieci uczą się tego języka, który jest jedynym odrębnym językiem na terenie Polski uznanym ustawowo. Na terenie Gdyni działa kilka grup pieśni i tańca kaszubskiego odnoszących sukcesy nie tylko w kraju. Bardzo ważnym elementem naszej działalności jest kultywowanie pamięci wybitnych postaci z kręgu kaszubskiej kultury. W rocznicę śmierci Antoniego Abrahama odbywają się co roku uroczystości. Dziękuję władzom Gdyni za piękny, tegoroczny wystrój Gdyni z tej okazji. Wielkim orędownikiem kultury kaszubskiej okazał się Św. Jan Paweł II, który podczas wizyty w Sopocie apelował o utrzymanie tożsamości kaszubskiej.

 

Fragmenty poezji kaszubskiej przedstawił radny Stanisław Borski.

 

Radny J. Kłodziński poinformował o terminach imprez piłkarskich.

 

Ad 10.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 

Ad 11.

Termin kolejnej sesji: 27 sierpnia b.r.; godz. 12

 

Ad 12.

Zakończenie obrad ogłosiła Wiceprzewodnicząca RMG, radna Beata Łęgowska.

 

 

 

Na podstawie stenogramu zredagowała:

insp. Zofia Kostrzewska

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 03.06.2014
Data udostępnienia informacji: 03.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.09.2014 12:11 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
03.06.2014 14:03 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
03.06.2014 13:59 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska