XLIII sesja Rady Miasta z dn. 28 maja 2014 r.

PORZĄDEK OBRAD

XLIII SESJI RADY MIASTA GDYNI

28 maja 2014 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

 

 

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta,
  4. Projekty uchwał w sprawach:

 

 

4.1   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gminą Wicko dotyczącego przyjęcia zadania polegającego na opracowaniu dokumentów strategicznych i operacyjnych w ramach projektu „NORDA – Północny Biegun Wzrostu”, zobacz projekt,

4.2   zmiany Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni, zobacz projekt,

4.3   zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody, zobacz projekt,

4.4   przyjęcia do realizacji Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2014-2016, zobacz projekt,

4.5   przekazania środków dla Policji w 2014 r., zobacz projekt,

4.6   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kaspra Geskiego, zobacz projekt,

4.7   wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni ul. Żeromskiego 6, stanowiącej własność osoby fizycznej, zobacz projekt,

4.8   ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Stanisława Moniuszki w Gdyni, zobacz projekt

4.9   ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Wacława Sieroszewskiego w Gdyni, zobacz projekt,

4.10                       ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Bolesława Prusa, zobacz projekt,

 

 

5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej,

6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Mały Kack.

7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.

8.                           Interpelacje.

9.                           Informacje.

10.                        Wolne wnioski.

11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.

12.                        Zakończenie obrad. 

 

Aneks do porządku obrad

XLIII sesji Rady Miasta Gdyni

28 maja 2014 r.

 

 

 

Projekty uchwał w sprawach:

 

 

 

1.         zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia budżetu miasta Gdyni na rok 2014, zobacz projekt

2.         zmiany uchwały Rady miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033, zobacz projekt

3.         zobowiązania Zarządu komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej, zobacz projekt

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 15.05.2014
Data udostępnienia informacji: 15.05.2014
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.05.2014 09:56 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.05.2014 13:48 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.05.2014 13:15 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.05.2014 10:44 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
15.05.2014 08:27 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska