Zagospodarownaie przestrzenne

1. Uchwała Nr XXVII/561/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego.

- pobierz uchwałę (format pdf)

- pobierz załacznik (format pdf)
Dz.U.W.P. z 2013 r. poz. 1126, data ogłosz. 27.02.2013r.

2. Uchwała Nr XXVIII/579/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2013 r. poz. 1714, data ogłosz. 04.04.2013r.


3. Uchwała  nr XXXI/630/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej

- pobierz uchwałe (format pdf)

Dz.Urz.W.P. z 2013 r. poz. 2725, data ogłosz. 04.07.2013r.

4. Uchwała Nr XXXI/631/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XIII/247/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2013r., poz. 2638 - rozstrzygn. nadzorcze nr NK-III.4131.151.2013.LA
-pobierz rozstrzygnięcie nadzorcze

5. Uchwała nr XXXII/657/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej i Podolskiej.
- pobierz uchwałe (format pdf)
Dz. Urz. W.P. z 2013r. poz. nr 3188, data ogłosz. 21.08.2013r. 
 

6. Uchwała Nr XXXIV/723/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2013r. poz. 3682, data ogłosz. 29.10.2013r. 

7. Uchwała nr  XXXV/739/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej.

-pobierz uchwałę (format pdf)

Dz.Urz. W.P. z 2013r., poz. 4125, data ogłosz. 22.11.2013r.

8. Uchwała NR XXXV/740/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic J. Porazińskiej i Nowowiczlińskiej.

- pobierz uchwałę (format pdf)

Dz.Urz.W.P. z 2013 r. poz. nr 4263, data ogłosz. 04.12.2013r.

rozstrzyg. nadzor. - Dz. Urz.W.P. z 2013r. poz. 4312, data ogłosz. 04.12.2013r.

9.Uchwała NR XXXVI/759/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na wschód od ul. Świętokrzyskiej.

- pobierz uchwałę (format pdf)

Dz.Urz.W.P. z 2013.r poz. 4621, data ogłosz. 17.12.2013r.

10. Uchwała NR XXXVI/761/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego

- pobierz uchwałę (format pdf)

Dz.Urz.W.P. z 2014, poz. 1, data ogłosz. 02.01.2014r.

rozstrzyg. nadz - Dz.Urz.W.P. z 2014r., poz. 2, data ogłosz. 02.01.2014r.

11.Uchwała nr XXXVI/760/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej.

- pobierz uchwałę (format pdf)

Dz.Urz.W.P. z 2014r. poz. 127, data ogłosz. 10.01.2014r.

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 31.01.2013
Data udostępnienia informacji: 31.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.01.2014 15:08 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
13.01.2014 14:48 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
13.01.2014 14:25 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
19.12.2013 12:37 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
19.12.2013 10:40 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
23.10.2013 13:32 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
09.09.2013 11:30 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
10.07.2013 15:01 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
10.07.2013 13:01 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
10.07.2013 12:46 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
22.03.2013 14:40 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
22.03.2013 13:50 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
31.01.2013 12:11 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz