Usługi komunalne

1. Uchwała nr XXVIII/592/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.U.W.P. z 2013 r. poz. 1445, data ogłosz. 18.03.2013r.

2. Uchwała nr XXVIII/593/13 Rady Maista Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.U.W.P. z 2013 r. poz. 1444, data ogłosz. 18.03.2013r.

3. Uchwała nr XXVIII/594/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.U.W.P. z 2013 r. poz. 1443, data ogłosz. 18.03.2013r.

4. Uchwała nr XXVIII/595/13 Rady Maista Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.U.W.P. z 2013 r. poz. 1442, data ogłosz. 18.03.2013r.

5. Uchwała nr XXVIII/596/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych albo w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.U.W.P. z 2013 r. poz. 1441, data ogłosz. 18.03.2013r.

6. Uchwała nr XXXII/687/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2013 r. poz. 2705, data ogłosz. 03.07.2013 r.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 22.03.2013
Data udostępnienia informacji: 22.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.01.2014 14:19 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
09.09.2013 11:05 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
10.07.2013 15:13 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
22.03.2013 14:35 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
22.03.2013 14:23 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
22.03.2013 14:13 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz