Transport i komunikacja

1. Uchwała Nr XXVIII/581/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.U.W.P. z 2013 r. poz. 1450, data ogłosz. 18.03.2013r.

2. Uchwała nr XXXI/643/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia karty " Gdynia Rodzinna Plus".
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2013 r. poz. 3020, data ogłosz. 25.07.2013r.

3. Uchwała nr XXXI/644/13 Rady Maista Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej i zmianie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.
- pobierz uchwałe (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2013 r., poz. 2470, data oglosz. 10.06.2013 r.

4. Uchwała nr XXXI/645/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich.
- pobierz uchwałe (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2013 r. poz. 2469, data oglosz. 10.06.2013r.

5. Uchwała nr XXXVI/766/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2013r., poz. 4468, data ogłosz. 10.12.2013r.

6.Uchwała nr XXXVI/767/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w przypadku zmian adresowych wynikających ze zmian administracyjnych uchwalonych przez Radę Miasta Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2013r., poz. 4488, data ogłosz. 11.12.2013r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 22.03.2013
Data udostępnienia informacji: 22.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.01.2014 13:57 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
19.12.2013 14:22 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
10.07.2013 13:58 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
22.03.2013 14:38 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
22.03.2013 13:54 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz