Szkoły, przedszkola, żłobki

1. Uchwała nr XXVIII/588/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Miasta Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.U.W.P. z 2013 r. poz. 1447, data ogłosz. 18.03.2013r.

2. Uchwała nr XXX/622/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach/semestrach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązującego tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz. W.P. z 2013 r. , poz. 2288, data ogłosz. 28.05.2013 r.

3. Uchwała nr XXXIII/692/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwał poprzez określenie warunków i trybu składania dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2013 r. poz. 3287, data ogłosz. 11.09.2013r. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 22.03.2013
Data udostępnienia informacji: 22.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.01.2014 13:48 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
23.10.2013 13:56 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
09.09.2013 12:11 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
10.07.2013 15:20 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
29.04.2013 11:39 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
22.03.2013 14:36 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
22.03.2013 14:08 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz