Podatki, opłaty lokalne

1. Uchwała nr XXXI/646/13 Rady Maista Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2013 r., poz. 2497, data oglosz. 13.06.2013r.

2. Uchwała nr XXXIII/692/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwał poprzez określenie warunków i trybu składania dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2013 r. poz. 3287, data ogłosz. 11.09.2013r.

3. Uchwała nr XXXV/733/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.U.W.P. z 2013 r. poz. 3745. data ogłosz. 06.11.2013r.

4. Uchwała nr XXXV/734/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz. Urz. W.P. z 2013., poz. 3743, data ogłosz. 05.11.2013r.

5. Uchwała nr XXXV/735/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz. Urz. W.P. z 2013r., poz. 3746, data ogłosz. 06.11.2013r.

6. Uchwała nr XXXV/736/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz. Urz. W.P. z 2013r., poz. 3747, data ogłosz. 06.11.2013r.

7. Uchwała nr XXXV/737/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz. Urz. W. P. z 2013 r, poz. 3748, data ogłosz. 06.11.2013r.

8.Uchwała nr XXXV/738/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz. Urz. W. P. z 21013r., poz. 3749, data ogłosz. 06.11.2013r.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 10.07.2013
Data udostępnienia informacji: 10.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.01.2014 13:43 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
19.12.2013 12:32 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
19.12.2013 11:37 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
19.12.2013 11:26 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
19.12.2013 11:22 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
19.12.2013 11:09 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
19.12.2013 11:02 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
19.12.2013 10:51 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
23.10.2013 13:55 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
09.09.2013 12:08 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
10.07.2013 14:19 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
10.07.2013 14:07 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz