Ochrona środowiska

1. Uchwala nr XXXII/662/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2013 r. poz. 3035, data ogłosz. 26.07.2013r.

2. Uchwała nr XXXVI/765/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: określenia trybu postępowania udzielanie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobie ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2013r., poz. 4431, data ogłosz. 09.12.2013r.

3. Uchwała nr XXIX/613/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2013r. poz. 1768, data ogłosz. 09.04.2013r.

4. Uchwała nr XXXII/687/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2013r., poz. 2705, data ogłosz. 03.07.2013r.

Uchwała nr XXXVI/775/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2013r., poz. 4470, data ogłosz. 10.12.2013r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 10.07.2013
Data udostępnienia informacji: 10.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.01.2014 13:49 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
15.01.2014 13:47 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
13.01.2014 13:40 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
19.12.2013 14:37 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
19.12.2013 14:00 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
23.10.2013 13:54 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
10.07.2013 15:05 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz