Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym

1. Uchwała nr XXXIII/692/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwał poprzez określenie warunków i trybu składania dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2013 r. poz. 3287, data ogłosz.11.09.2013r.

2. Uchwała nr XXXV/741/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/1136/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy”.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2013 r. 3750, data ogłosz. 06.11.2013r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 09.09.2013
Data udostępnienia informacji: 09.09.2013
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2013 12:49 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
23.10.2013 13:52 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
09.09.2013 12:15 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz