Gminne jednostki organizacyjne

1. Uchwała Nr XXVII/562/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dot. utworzenia jednostki budżetowej "Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni".
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz. Urz. W.P. z 2013 r. poz. 814, data ogłosz. 05.02.2013r.

2. Uchwała nr XXVIII/589/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Miasta Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz. U. W.P. z 2013 r. poz. 1446, data ogłosz. 18.03.2013 r.

3. Uchwała nr XXXI/650/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania polegającego na przekazaniu Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni rekompensaty z tytułu świadczenia przez tę instytucję, w ramach powierzenia, usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym z zakresu kultury i oświaty.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.152.2013.LA
- pobierz rozstrzygnięcie

4. Uchwała nr XXXV/742/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. w sprawie likwidacji Domu Dziecka w Gdyni, powołania placówekopiekuńczo –wychowawczych Nr 1, 2 i 3 w Gdyni oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2013 r., poz. 3812, data ogłosz. 08.11.2013r.

5.Uchwała nr XXXVII/790/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Uchylona przez uchwałę nr XXXVIII/801/14 z 15.01.2014r.

6. Uchwała nr XXXVII/786/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni, ul. Energetyków 13 A.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014r., poz. 356, data ogłosz. 31.01.2014r.

7.Uchwała nr XXXVII/794/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/742/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013r. w sprawie likwidacji Domu Dziecka w Gdyni, powołania placówek opiekuńczo –wychowawczych Nr 1, 2 i 3 w Gdyni oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.W.P. z 2014 r., poz. 101, data ogłosz. 09.01.2014 r.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 31.01.2013
Data udostępnienia informacji: 31.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.12.2014 10:17 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
13.01.2014 10:25 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
13.01.2014 10:21 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
27.12.2013 14:38 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
19.12.2013 12:57 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
10.07.2013 14:39 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
22.03.2013 14:31 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
06.02.2013 09:04 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
31.01.2013 12:14 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz