Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego o wartości do 200 000 euro na świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autobusów i minibusów wraz z kierowcą na terenie kraju i za granicą na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni (MN.271.135.2013)


Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „Ustawą" oraz na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 13283/13/VI/P z dnia 24.12.2013 r. informujemy, że Zamawiający unieważnił ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy.


Uzasadnienie faktyczne i prawne
W dniu 16.12.2013 r. Referat Współpracy z Zagranicą w Biurze Prezydenta Urzędu Miasta Gdyni zaplanował publiczne otwarcie ofert dotyczących dwóch prowadzonych przez Referat postępowań o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: pierwsze o godz. 14:30 i drugie o godz. 15:15. Pierwsze postępowanie dotyczyło obsługi Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów lotniczych na zagraniczne przewozy pasażerskie i krajowe przewozy lotnicze. Podczas otwarcia ofert dot. pierwszego postępowania omyłkowo otwarto również ofertę, która przeznaczona była na drugie postępowanie na świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autobusów i minibusów wraz z kierowcą na terenie kraju i za granicą na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni.W związku z zaistniałą sytuacją Komisja Przetargowa na podst. art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) zdecydowała o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autobusów i minibusów wraz z kierowcą na terenie kraju i za granicą na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Białek
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 24.12.2013
Data udostępnienia informacji: 27.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 27.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.12.2013 14:26 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
27.12.2013 14:08 Dodanie informacji Monika Pawlińska