Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą - unieważnienie postępowania


ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania p.n: „Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą"


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 10629/13/VI/U z dnia 07.05.2013 r. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą".

Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie roboty budowlanej pn.: „Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą" nie złożono żadnej oferty.

Zgodnie z art. 93. ust.1. pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
Data wytworzenia informacji: 10.05.2013
Data udostępnienia informacji: 10.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2013 11:02 Dodanie informacji Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska