Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą - 2

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania p.n: „Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą - 2"


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 11917/13/VI/U z dnia 03.09.2013 r. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą - 2".

Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie roboty budowlanej pn.: „Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą - 2" nie złożono żadnej oferty.

Zgodnie z art. 93. ust.1. pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 05.09.2013
Data udostępnienia informacji: 05.09.2013
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2016 14:52 link do ogłoszenia Dominika Wojtunik
05.09.2013 13:17 Dodanie informacji Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska