Zabezpieczenie skarpy przy ul. Dembińskiego


UIR.271.1.2.2013.AS.243

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania p.n:
„Zabezpieczenie skarpy przy ul. Dembińskiego".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.03.2013r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 05.03.2013r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania pn: " Zabezpieczenie skarpy przy ul. Dembińskiego" oraz wybór oferty nr 03 złożonej przez firmę MAKO Sp. z o.o., ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia, KRS 0000110416.

Do upływu terminu składania złożono 4 oferty.
Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 9456/13/VI/U z dnia 22.01.2013r.: cena oferty brutto 92 %, okres wykonania, 4%, okres udzielonej gwarancji 4%:

Oferta nr 01 - SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa:
1. cena brutto - 487 864,03 zł 7,83 pkt
2. okres wykonania - 13 tygodni 0,08 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,12 pkt
RAZEM 8,03 pkt

Oferta nr 02 - PW ELGRUNT , ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia:
1. cena brutto - 1 230 000,00 zł 0 pkt
2. okres wykonania - 13 tygodni 0,08 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,12 pkt
RAZEM 0,20 pkt

Oferta nr 03 - Mako Sp z o.o., ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia:
1. cena brutto - 424 525,51 zł 9,20 pkt
2. okres wykonania - 12 tygodni 0,16 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 61 miesięcy 0,40 pkt
RAZEM 9,76 pkt

Oferta nr 04 - PPHU MARBUD, Ryszard Marcinkiewicz, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia:
1. cena brutto - 557 179,37 zł 6,33 pkt
2. okres wykonania - 9 tygodni 0,40 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,40 pkt
RAZEM 7,13 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 03 złożona przez firmę Mako Sp z o.o, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 18.03.2013
Data udostępnienia informacji: 18.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.03.2013 11:14 wynik postępowania Anna Stankiewicz