Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 200 tyś euro na dostawę paliwa dla UMG 2014-2015

                Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej  200 tyś euro na zakup paliwa samochodowego dla Urzędu Miasta Gdyni w latach 2014-2015  
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 907 z póź. zm.) w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni informuję, że            w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr MN.271.130.2013 na dostawę               paliwa samochodowego dla Urzędu Miasta Gdyni w latach 2014-1015, wybrana została oferta  firmy STATOIL Fuel & Retail Polska Sp. z o.o.  ul. Puławska 86 we Warszawie, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - 98.
 
Ważne oferty złożyły firmy:
 
1) Shell Polska Sp z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 lok nr 7a w Warszawie, uzyskując 40,72 punkta
2) Statoil Fuel & Retail Polska Sp z o.o., uzyskując 98 punktów
 
Przy wyborze wyżej wymienionej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny oferty:

  1. wielkość udzielonego upustu 60%
  2. dostępność sieci dystrybucyjnej 30%
  3. cena oferty 10%
 
 
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr  13016/13/VI/S  z dnia 10 grudnia 2013 r.


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Lompert
Data wytworzenia informacji: 10.12.2013
Data udostępnienia informacji: 12.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.12.2013 12:21 Dodanie informacji Joanna Lompert