Wynik postępowania nr MN.271.113.2013 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych dla UMG

   
 
Wynik postępowania nr MN.271.113.2013 prowadzonego w trybie zapytania o cenę  poniżej  200 000 euro  na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Gdyni 
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U .z 2013r poz.907 z późn. zm.) w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni informuję, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr MN.271.113.2013 na  dostawę materiałów biurowych  dla UMG  wybrana została oferta firmy PARTNER XXI - KLEKS Sp.J. Mieczysława Wójcik, Wiesław Wójcik ul. Szosa Lubicka 22, 87 - 100 Toruń, która zaoferowała najniższą cenę 120.434,93 zł  brutto.

Ważne oferty złożyły firmy:
 
1. PARTNER XXI-PIK Sp.z o.o.ul.Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz   -    183.993,67 zł brutto
2. PHU SAMFIX - PAPIER Sp.J.Al.Gen. Hallera 132, 80-416 Gdańsk   -     136.337,22 zł brutto
3. PARTNER XXI - KLEKS Sp.J.ul. Szosa Lubicka 22, 87-100 Toruń      -    120.434,93 zł  brutto
4. P.H."KAS" J.Kasperski Sp.J. ul. J.Wiśniewskiego 20, 81-969 Gdynia-   174.691,03 zł brutto
 
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 12789/13/VI/S z dnia 26.11.2013r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 26.11.2013
Data udostępnienia informacji: 29.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2013 10:21 Aktualizacja treści Alicja Gruchała
29.11.2013 10:18 Dodanie informacji Alicja Gruchała