Wynik postępowania nr MN.271.112.2013 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla UMG

                                                                                                                     
                                                                                                              
 
Wynik postępowania nr MN.271.112.2013 prowadzonego w trybie zapytania o cenę  poniżej    200 000 euro  na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta Gdyni      
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm.) w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr MN.271.112.2013 na  dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla UMG wybrana została oferta firmy P.H. KAS Jacek Kasperski Sp.J. ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81-969 Gdynia, która zaoferowała najniższą cenę 104.764,60 zł brutto.
 
Ważne oferty złożyły firmy:
 
1. PARTNER XXI-PIKSp.z o.o.ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz -    107.425,20 zł brutto
2  PHU SAMFIX - PAPIER S.J. 80-416 Gdańsk ul.Gen. Hallera 132     -    109.641,55 zł brutto
3. ADOS Wiesław Mićko ul. Pilotów 3,80-416 Gdańsk                         -    122.355,20 zł brutto
4. P.H.KAS J.Kasperski S.J. ul. J.Wiśniewskiego 20, 81-969 Gdynia  -    104.764,60 zł brutto
 
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 12702/13/VI/S z dnia  19.11.2013r.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 19.11.2013
Data udostępnienia informacji: 29.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2013 10:10 Aktualizacja treści Alicja Gruchała
29.11.2013 10:04 Aktualizacja treści Alicja Gruchała
29.11.2013 10:01 Dodanie informacji Alicja Gruchała