Wynik postępowania na wynajem pięciu samochodów osobowych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013 i 2014 r

        Prezydent Miasta Gdyni
                   
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 euro na wynajem pięciu samochodów osobowych  dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013 i 2014r. zamówienie uzyskała firma Corpo Flota Sp. z o.o.  ul. Palisadowa 20/22   01-940 Warszawa (Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni  nr 11018/13/VI/S)
 
Do przetargu wpłynęły oferty  firm:
1. K2Fleet Sp. z o.o. ul. Źródlana 15b 05-090 Falenty Duże -137600,01zł
2. PHU KAMIL ul. Przyjazna 23 15-666 Białystok - 199260,00zł
3. Eurorent Sp. z o.o. ul Warszawska 1 05-820 Piastów - 148320,00 zł
4. Corpo Flota Sp. z o.o. ul. Palisadowa 20/22 01-940 Warszawa - 121079,52zł
5. Cosmopol Sp. z o.o. ul. Narutowicza 3 81-436 Gdynia - 149445,00zł
6. JD Kulej Sp. z o.o. ul Chwaszczyńska 178 81-571 Gdynia - 132840,00zł           
 
Oferta firmy: JD Kulej Sp. z o.o. ul Chwaszczyńska 178 81-571 Gdynia     została odrzucona jako niezgodna z zapisami SIWZ. art.89 ust. 1pkt 2 długość pojazdu nie spełniła wymagań (SIWZ zał. nr 4 poz.15).
Po ocenie punktacji pozostałych ofert firmy otrzymały następującą liczbę punktów:
1. Corpo Flota Sp. z o.o. ul.Palisadowa 20/22 01-940 Warszawa -70+27= 97pkt.
2. K2Fleet Sp. z o.o. ul.Żródlana15b 05-090Falenty Duże - 61,60+27=88,60pkt.
3. Eurorent Sp. z o.o. ul Warszawska 1 05-820Piastów -57,14+27= 84,14pkt.
4. Cosmopol Sp. z o.o. ul. Narutowicza 3 81-436Gdynia -56,71+27= 83,71pkt.
5. PHU KAMIL ul. Przyjazna 23 15-666 Białystok -42,54+27= 69,54pkt.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 11.06.2013
Data udostępnienia informacji: 12.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.06.2013 14:31 Aktualizacja treści Andrzej Ciupalski
12.06.2013 13:16 Dodanie informacji Andrzej Ciupalski