Wynik postępowania na publikację lokalnych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 13325/13/VI/P z dnia 24 grudnia 2013 r. zatwierdza się wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 euro na publikację lokalnych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku.
 
W przetargu wzięły udział 2 firmy: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Filia Gdańsk, ul. Targ Drzewny 9/11, Gdańsk  oraz AGORA SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Tkacka 7/8, Gdańsk.
 
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny oferty:
- cena oferty brutto (waga 50 %),
- średnia dzienna sprzedaż w 2012 roku (waga 50%).
 
Część A - dot. publikacji lokalnych ogłoszeń prasowych:
Oferta nr 1 - POLSKAPRESSE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Filia Gdańsk, ul. Targ Drzewny 9/11, Gdańsk
Cena oferty brutto: 355.895,60 zł
Średnia dzienna sprzedaż w 2012 roku: 34.106 egz.
Łączna punktacja oceny oferty: 84,45 pkt

Oferta nr 2
- AGORA SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Tkacka 7/8, Gdańsk
Cena oferty brutto: 245.218,32 zł
Średnia dzienna sprzedaż w 2012 roku: 14.676 egz.
Łączna punktacja oceny oferty: 71,51 pkt

 
Część B - dot. publikacji ogólnopolskich ogłoszeń prasowych:
Na tę część zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta.
Oferta nr 2 - AGORA SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Tkacka 7/8, Gdańsk
Cena oferty brutto: 312.764,26 zł
Średnia dzienna sprzedaż w 2012 roku: 256.497 egz.
Łączna punktacja oceny oferty: 100 pkt
 
 
Za najkorzystniejszą została uznana:
- w części A oferta firmy POLSKAPRESSE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Filia Gdańsk, ul. Targ Drzewny 9/11, Gdańsk, która spełniła wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwięcej punktów.
- w części B oferta firmy AGORA SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Tkacka 7/8, Gdańsk, wydawcy „Gazety Wyborczej". Była to jedyna oferta na tę część zamówienia. Firma zaproponowała korzystną cenę.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) umowa może zostać zawarta w terminie od dnia 7.01.2014 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Grajter
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 31.12.2013
Data udostępnienia informacji: 31.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2014 12:54 Aktualizacja treści Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
03.01.2014 13:02 Aktualizacja treści Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
03.01.2014 12:59 Dodanie informacji Sylwia Szumielewicz - Tobiasz