Wynik postępowania na druk i kolportaż tygodnika RATUSZ – Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2014 roku

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 13235/13/VI/P z dnia 18 grudnia 2013 r. zatwierdza się wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 euro na druk i kolportaż tygodnika RATUSZ – Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2014 roku.

 

W przetargu wzięły udział 3 firmy: Drukarnia WL, Leszek Wojtczuk z Gdańska, Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o. z Tczewa oraz firma Labelpoland.com sp. z o.o. z Sopotu.

 

W przetargu wzięły udział 2 firmy: Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o. z Tczewa oraz Drukarnia WL, Leszek Wojtczuk z Gdańska.

 

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny oferty:

1.      cena oferty brutto (waga 70 %)

2.      ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza” (waga 30 %).

 

Oferta nr 1 – Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o. z Tczewa, ul. Gazety Tczewskiej 1

1.      Cena oferty brutto – 417.050,00 zł (70 pkt)

2.      Ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza” – 27,71 pkt

Razem: 97,71 pkt

 

Oferta nr 2 - Drukarnia WL, Leszek Wojtczuk z Gdańska, ul. Elbląska 68C

1.      Cena oferty brutto – 598.100,00 zł (48,81 pkt)

2.      Ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza” – 27,29 pkt

Razem: 76,1  pkt

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 - Zakładów Graficznych im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o. z Tczewa, która spełniła wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwięcej punktów. „Ratusze” wydrukowane przez tę firmę cechowała dobra ostrość druku i jakość odwzorowania kolorów oraz poprawna obróbka introligatorska.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) umowa może zostać zawarta w terminie od dnia 27.12.2013 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Grajter
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 20.12.2013
Data udostępnienia informacji: 20.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.12.2013 08:23 Aktualizacja treści Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
22.12.2013 08:22 Dodanie informacji Sylwia Szumielewicz - Tobiasz