Wynik postępowania na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek w ramach projektu "Odkryj moje możliwości", współfinansowanego ze środków UE

logo2logo1


Gdynia, dnia 14.08.2013 r.

 

MN.271.82.2013

                                                                                                                            
Wynik postępowania 
 
przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 200.000 euro na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek w ramach realizowanego projektu „Odkryj moje możliwości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Zarządzeniem Nr 11743/13/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.08.2013 r. zaakceptowany został wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę  o wartości poniżej 200.000 euro na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek.   


I. W postępowaniu złożone zostały cztery oferty:

      1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Samfix-Papier Grzegorz Badtke, Dagmar  

   Badtkeova Sp.j.,  Gdańsk ul. Hallera 132  z ceną 31.611,45 zł

      2. P.H. „Kas” J. Kasperski Sp. j., Gdynia ul. Janka Wiśniewskiego 20  z ceną 36.843,63 zł

      3. Filer Gabryela Rzechowska, Gdynia ul. 2 Morskiego Pułku Strzelców 9 z ceną 35.492,52 zł

4.Partner XXI Pik Sp. z o.o. Bydgoszcz ul. Fordońska 246, oddział Sopot All4office

   Al. Niepodległości 606/610 z ceną 42.302,88 zł.

 

II. Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

 

      IIII. Zatwierdzono wybór najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Samfix-Papier Grzegorz Badtke, Dagmar Badtkeova Sp.j. z siedzibą w Gdańsku ul. Hallera 132,  z ceną brutto 31.611,45 zł.

     

 

 

                                                                                                 Naczelnik Wydziału Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Mariola Majkowska
Ostatnio zmodyfikował: Michalina Siemińska
Data wytworzenia informacji: 14.08.2013
Data udostępnienia informacji: 14.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 20.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.08.2013 09:50 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
14.08.2013 13:16 Aktualizacja treści Mariola Majkowska
14.08.2013 13:14 Aktualizacja treści Mariola Majkowska
14.08.2013 13:09 Dodanie informacji Mariola Majkowska