wynajem systemu multimedialnego


  Zarządzeniem nr 10520/13/VI/M  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.04.2013 r. zatwierdzony został wynik postępowania, nr EZP MN.28.13,  na  wynajem na okres 36 miesięcy systemu multimedialnego składającego się z czterech zestawów komputerowych wyposażonych  w ekrany  dotykowe,  dwóch projektorów i dwóch ekranów rozwijanych elektrycznie  wraz   z  obsługą serwisową   w okresie wynajmu, z opcją wykupu elementów systemu  po upływie okresu wynajmu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  wpłynęły dwie oferty:
1) iMedia Joanna Sawicka, ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków -cena oferty  brutto 298 752.24 zł,
2)  TFF SA, ul. Żytnia 15/23, 01-014 Warszawa- cena oferty brutto -260 101.26 zł.

Obie oferty zostały uznane przez komisję przetargową za ważne.
Jedynym kryterium wyboru była cena oferty brutto. Niższą cenę brutto zaoferowała firma TFF SA.

Zamawiający zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 zamierza zawrzeć umowę  z wybranym w postępowaniu wykonawcą          TFF SA, ul. Żytnia 15/23, 01-014 Warszawa  w  terminie nie  krótszym niż 5 dni od daty publikacji  niniejszego zawiadomienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 25.04.2013
Data udostępnienia informacji: 26.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2013 09:42 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska