Wykonanie wycinki drzew i krzewów wraz z karczowaniem pod rozbudowę cmentarza w Kosakowie dla ZCK w Gdyni

UIR.271.1.1.2013.AS.116

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 € na wykonanie zadania pn: „Wykonanie wycinki drzew i krzewów wraz z karczowaniem pod rozbudowę cmentarza Kosakowie dla ZCK w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.02.2013r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 28.01.2013r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 € na wykonanie zadania pn: „Wykonanie wycinki drzew i krzewów wraz z karczowaniem pod rozbudowę cmentarza w Kosakowie dla ZCK w Gdyni" oraz wybór oferty nr 04 z ceną ryczałtową brutto: 57 785,40 zł brutto złożonej przez Zakład Zieleni i Dróg STIASNY Sp. jawna, J.Stiasny, G. Stacewicz, ul. Gdyńska 94, 80-209 Chwaszczyno, KRS nr 0000095700.

Do upływu terminu składania złożono 4 oferty.
Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 9339/13/VI/U z dnia 08.01.2013r.: cena oferty brutto 100 %:

Oferta nr 01 - Zakład Zadrzewień Zieleni i rekultywacji,"ABIES", Łomnica 29, 22-234 Urszulin:
cena brutto: 210 000,00 zł

Oferta nr 02 - Zakład konserwacji Zieleni Miejskiej, Janina Horyd, ul. Piastowska 11E, 82-500 Kwidzyń:
cena brutto: 131 479,00 zł

Oferta nr 03 - Zakład Usług Leśnych GINTER Stefan Ginter, Nieżychowice 44, 89-620 Chojnice:
cena brutto: 127 796,52 zł

Oferta nr 04 - Zakład Zieleni i Dróg STIASNY Sp. jawna, J.Stiasny, G. Stacewicz, ul. Gdyńska 94, 80-209 Chwaszczyno:
cena brutto: 57 785,40 zł

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 04 złożona przez Zakład Zieleni i Dróg STIASNY Sp. jawna, J.Stiasny, G. Stacewicz, która zaoferowała najniższą cenę.


Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 06.02.2013
Data udostępnienia informacji: 06.02.2013
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.02.2013 13:55 zamieszczenie ogłoszenia o wyn Anna Stankiewicz