Wykonanie usługi konserwacji i utrzymania w sprawności eksploatacyjnej lokalnego systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) oraz na podstawie Zarządzenia  Prezydenta Miasta Gdyni nr 11626/13/VI/P z dnia 31.07.2013 r. zawiadamia się, że w postępowaniu  na  wykonanie usługi  konserwacji  i utrzymania w sprawności eksploatacyjnej lokalnego systemu  monitoringu wizyjnego miasta Gdyni.

 została wybrana niżej wymieniona oferta:

Oferta nr 2 – Łukasz Krause MEDIAS-SYSTEM

ul. Gniewska 21 box 9

81-047 Gdynia

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Ronduda
Wprowadził informację: _Łukasz Zacharski
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Zacharski
Data wytworzenia informacji: 31.07.2013
Data udostępnienia informacji: 02.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.08.2013 11:48 Dodanie informacji Łukasz Zacharski