Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdyni (jednostki edukacyjne oraz ABK nr 3 i nr 4)

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759z póź. zm.) uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 11487/13/VI/S z dnia 2013-07-23 zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 2013-07-10 w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000€ na usługę Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdyni (jednostki edukacyjne oraz Administracja Budynków Komunalnych nr 3 i nr 4)

W postępowaniu złożono 3 oferty.
1. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, 02-822 Warszawa, , ul. Poleczki 35;
cena - Część I - 61.646,27 zł
2. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group Oddział Gdańsk,
80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 13; cena - Część I - 137.044,00 zł
Część II - 158.044,00 zł
3. Generali TU S.A. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15B;
cena - Część I - 71.063,63 zł

Zamówienie zostało udzielone firmie:
Część I - TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych , 02-822 Warszawa, , ul. Poleczki 35 , działającą na podstawie wpisu do KRS pod nr 00001710621,
cena - 61.646,27 zł
Część II - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group Oddział Gdańsk, 80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 13, działającą na podstawie wpisu do KRS pod nr 0000054136, cena - 158.044,00 zł
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym przez Zamawiającego, tj. 30.07.2013r., zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Ireneusz Dankowski
Ostatnio zmodyfikował: Ireneusz Dankowski
Data wytworzenia informacji: 24.07.2013
Data udostępnienia informacji: 24.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.09.2013 10:25 Aktualizacja treści Ireneusz Dankowski
24.07.2013 12:37 Dodanie informacji Ireneusz Dankowski