Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską-nadzór inwestorski

UIR.271.1.4.2013 AS.269


 

OGŁOSZENIE O WYNIKU


Dotyczy: przetargu publicznego o wartości poniżej 200 000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską".


               Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.03.2013r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 19.03.2013r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską" oraz wybór oferty nr 07 złożonej przez konsorcjum firm: 1.Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA, Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, 80-297 Banino -lider; 2. Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów-partner.

Do upływu terminu składania ofert złożono 10 ofert.

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 9926/13/VI/U z dnia 05.03.2013r.: cena oferty brutto 100 %:

Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Powiernik" Sp. z o.o., ul. 4 Marca 38, 75-708 Koszalin;
cena brutto: 144 894,00

Oferta nr 02 - Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKUB Tomasz Hryniewicz, 82-440 Dzierzgoń, ul. Kajki 4
cena brutto: 122 385,00

Oferta nr 03 -DEKRA INDUSTRIAL Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa:
cena brutto: 98 139,24

Oferta nr 04- Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk:
cena brutto: 120 540,00

Oferta nr 05 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia
cena brutto: 133 799,40
Oferta nr 06 - NADZORY-GL, Grzegorz Leszman, ul. Reymonta 3, 83-200 Starogard Gdański:
cena brutto: 121 647,00

Oferta nr 07- konsorcjum firm: 1.Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA, Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, 80-297 Banino -lider; 2. Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów-partner:
cena brutto: 91 770,00

Oferta nr 08- B-Act Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 24, 85-075 Bydgoszcz
cena brutto: 185 000,00

Oferta nr 09 - NBQ Sp. z o.o., ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin:
cena brutto: 223 860,00

Oferta nr 10-Tractebel Engineering S.A., ul. Dulędy 5, 40-833 Katowice:
cena brutto: 351 392,55

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 07 złożona przez konsorcjum firm: 1.Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA, Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, 80-297 Banino -lider; 2. Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów-partner, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 27.03.2013
Data udostępnienia informacji: 27.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.03.2013 15:38 Dodanie informacji Anna Stankiewicz