Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską

UIR.271.1.23.2013.AS.252 

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania p.n:
„Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską"


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 9982/13/VI/U z dnia 12.03.2013r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 06.03.2013r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania pn: "Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską" oferty nr 2 złożonej przez spółkę STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10 z siedzibą w Pruszkowie (05-800) wpisanej do KRS nr 0000054588.

Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 8946/12/VI/U z dnia 05.12.2012r.: cena oferty brutto 90 %, okres wykonania 8%, okres udzielonej gwarancji 2%:

Oferta nr 1 - Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia:
1. cena brutto - 19 649 045,70 7,94 pkt
2. okres wykonania - 24 tygodnie 0,80 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 8,94 pkt

Oferta nr 2 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków:
1. cena brutto - 17 580 556,66 9,00 pkt
2. okres wykonania - 27 tygodni 0,56 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20pkt
RAZEM 9,76 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez spółkę STRABAG Sp. z o.o., która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 20.03.2013
Data udostępnienia informacji: 20.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.03.2013 11:55 Dodanie informacji Anna Stankiewicz