Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek III leśny-nadzór inwestorski

UIR.271.1.3.2013 AS.231


 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek III leśny".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.03.2013r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 15.02.2013r w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek III leśny" oraz wybór oferty nr 08 złożonej przez Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia, KRS nr 0000156859.

Do upływu terminu składania ofert złożono 8 ofert.

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 9458/13/VI/U z dnia 22.01.2013r.: cena oferty brutto 100 %:

Oferta nr 01 - NBQ Sp. z o.o., ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin
cena brutto: 361 620,00 zł

Oferta nr 02 - DEKRA INDUSTRIAL Sp. z o.o., ul. Indiry Gandhi 15/4, 02-776 Warszawa:
cena brutto: 286 104,15 zł

Oferta nr 03 - B-Act Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 24, 85-075 Bydgoszcz
cena brutto: 687 400,00 zł
Oferta nr 04 - Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk-
cena brutto: 413 280,00 zł0

Oferta nr 05 - Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań:
cena brutto: 411 243,12zł

Oferta nr 06 - Konsorcjum firm: 1. Maurycjusz Niklas, ul. Świętojańska 65/8, 80-840 Gdańsk, 2. ELMAR Elzbieta Toczko-Piwowarczyk, Wielowicz 40, 89-412 Sośno woj. Kujawsko-Pomorskie, ul. K.Guderskiego 11/4, 80-180 Gdańsk:
cena brutto: 489 000,00 zł
Oferta nr 07 - BUD-INVENT Sp. z o.o. , ul. Odkryta 36A, 03-140 Warszawa:
cena brutto: 366 600,00 zł

Oferta nr 08 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3, 81-537 Gdynia:
cena brutto: 193 110,00 zł

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 08 złożona przez spółkę Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o, która zaoferowała najniższa cenę.

Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 14.03.2013
Data udostępnienia informacji: 14.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2013 13:56 Dodanie informacji Anna Stankiewicz