Rozbudowa ul. Lipowej w Gdyni na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ul. Zwinisławy-nadzór inwestorski

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 

Dotyczy: przetargu publicznego o wartości poniżej 200 000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ul. Zwinisławy".

 

                    Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.11.2013r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 13.11.2013r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ul. Zwinisławy" oraz wybór oferty nr 04 złożonej przez firmę Transprojekt Gdański Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk.

Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert.


Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 11916/13/VI/U z dnia 03.09.2013r.: cena oferty brutto 100 %.


Oferta nr 01 - DEKRA INDUSTRIAL Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa
cena brutto: 89 667,00 zł


Oferta nr 02 - Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 6, 80-297 Banino-lider; Maciej Masłowski Transexpert-Partner, ul.Lipowa 2B/9, 81-572 Gdynia:
cena brutto: 69 126,00 zł


Oferta nr 03 - Polski Rejestr Statków S.A., ul. Gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk:
cena brutto: 123 000,00 zł


Oferta nr 04 - Transprojekt Gdański Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk:
cena brutto: 61 500,00 zł


Oferta nr 05 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia
cena brutto: 68 634,00 zł


Oferta nr 06 - Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKUB Tomasz Hryniewicz, 82-440 Dzierzgoń, ul. Kajki 4:
cena brutto: 87 945,00 zł

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 04 złożona przez firmę Transprojekt Gdański Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk, która zaoferowała najniższą cenę.

Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 21.11.2013
Data udostępnienia informacji: 21.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2016 14:30 link do ogłoszenia Dominika Wojtunik
21.11.2013 14:56 korekta edycyjna Anna Stankiewicz
21.11.2013 14:53 Dodanie informacji Anna Stankiewicz