Rozbudowa ul. Lipowej w Gdyni na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ul. Zwinisławy


OGŁOSZENIE O WYNIKU
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania
p.n: „Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy".

                   Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.11.2013r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 06.11.2013r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania pn: " Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy" oraz wybór oferty nr 02 złożonej przez Firmę Budowlano-Drogową MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, wpisaną do KRS nr 0000023405.

Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.
Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 10785/13/VI/U z dnia 21.05.2013r.: cena oferty brutto 93 %, okres wykonania 5%, okres udzielonej gwarancji 2%:

Oferta nr 1 - EUROVIA Polska S.A., ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce:
1. cena brutto - 3 919 448,37 6,89 pkt
2. okres wykonania - 43 tygodni 0 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 6,95 pkt


Oferta nr 2 - Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia:
1. cena brutto - 3 113 580,52 9,30 pkt
2. okres wykonania - 35 tygodni 0,35 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 9,71 pkt


Oferta nr 3 - Skanska S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka, 01-518 Warszawa:
1. cena brutto - 3 296 478,72 8,75 pkt
2. okres wykonania - 40 tygodni 0,10 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 8,91 pkt


Oferta nr 4 - WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk:
1. cena brutto - 3 502 823,90 8,14 pkt
2. okres wykonania - 32 tygodni 0,50 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy 0,14 pkt
RAZEM 8,78 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez Firmę Budowlano-Drogową MTM S.A. z siedzibą w Gdyni, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 21.11.2013
Data udostępnienia informacji: 21.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2016 14:45 link do ogloszenia Dominika Wojtunik
21.11.2013 14:58 korekta edycyjna Anna Stankiewicz
21.11.2013 14:47 Dodanie informacji Anna Stankiewicz