Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek III leśny

UIR.271.1.21. 2012.AS.217


 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartości od 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych pn:
„Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek III leśny".

                        Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.03.2013r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 11.02.2013r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych pn: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek III leśny" oraz wybór oferty nr 9 z ceną ryczałtową brutto: 25 923 026,46 zł, złożonej przez spółkę STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10 z siedzibą w Pruszkowie (05-80) wpisanej do KRS nr 0000054588.

Do upływu terminu składania złożono 10 ofert:
Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 7907/12/VI/U z dnia 18.09.2012r.: cena oferty brutto 93 %, okres wykonania 5%, okres udzielonej gwarancji 2%:

Oferta nr 1 - Mota-Engil Central Europe S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków:
1. cena brutto - 32 164 429,51 7,06 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
3. okres wykonania - 82 tygodnie 0 pkt
RAZEM 7,26 pkt

Oferta nr 2 - „Gotowski" Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz:
1. cena brutto - 36 982 362,37 5,33 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
3. okres wykonania - 65 tygodni 0,30 pkt
RAZEM 5,83 pkt

Oferta nr 3 - EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce:
1. cena brutto - 36 006 708,96 5,68 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
3. okres wykonania - 74 tygodnie 0 pkt
RAZEM 5,74 pkt

Oferta nr 4 - Firma Budowlano-Drogowa „MTM" S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia:
1. cena brutto - 27 438 389,40 8,76 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
3. okres wykonania - 61 tygodni 0,50 pkt
RAZEM 9,46 pkt

Oferta nr 5 - BUDIMEX SA, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa:
1. cena brutto - 34 821 914,00 6,11 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy 0 pkt
3. okres wykonania - 104 tygodnie 0 pkt
RAZEM 6,11 pkt

Oferta nr 6 - SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa:
1. cena brutto - 33 170 882,33 6,70 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
3. okres wykonania - 76 tygodnie 0 pkt
RAZEM 6,90 pkt

Oferta nr 7 - Konsorcjum: 1. NDI SA (lider), ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot
2. MOST Sp. z o.o. (partner), ul. Kujawska 51A, 81-862 Sopot:

1. cena brutto - 34 114 668,22 6, 36 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 56 miesięcy 0,20 pkt
3. okres wykonania - 74 tygodnie 0 pkt
RAZEM 6,56 pkt

Oferta nr 8 - Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 11A, 02-672 Warszawa:
1. cena brutto - 34 994 659,51 6,05 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy 0 pkt
3. okres wykonania - 64 tygodnie 0,35 pkt
RAZEM 6,40 pkt

Oferta nr 9 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków:
1. cena brutto - 25 923 026,46 9,30 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
3. okres wykonania - 79 tygodnie 0 pkt
RAZEM 9,50 pkt

Oferta nr 10 - Konsorcjum: 1. POL-DRÓG Gdańsk (lider), ul. Sandomierska 35, 80-051 Gdańsk, 2. WPRD-Grawel Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk:
1. cena brutto - 32 954 247,84 6,78 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy 0,14 pkt
3. okres wykonania - 83 tygodnie 0 pkt
RAZEM 7,92 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 9 złożona przez spółkę STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10 z siedzibą w Pruszkowie (05-80) wpisana do KRS nr 0000054588, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 07.03.2013
Data udostępnienia informacji: 07.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.03.2013 09:52 edycja Anna Stankiewicz
07.03.2013 09:49 Dodanie informacji Anna Stankiewicz