Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola

UIR.271.1.35. 2012.AS.76

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości od 5 000 000 EURO na wykonanie robót budowlanych pn:
„Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.01.2013r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 20.12.2012r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych pn: „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola"oraz wybór oferty nr 5 złożonej przez spółkę BUDREM-RYBAK Sp. z o.o Sp. komandytowa, ul. Krótka 1, 84-242 Luzino, nr KRS 0000400993.

Do upływu terminu składania ofert oferty złożyło 9 firm.
Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 8494/12/VI/U z dnia 06.11.2012r.: cena oferty brutto 98 %, okres udzielonej gwarancji 2%.

Oferta nr 1 - CHM Obras e Infraestructuras S.A., C/Jean Claude combaldieu S/N, 03008 Alicante-Hiszpania:
1. cena brutto - 21 865 975,02 9,62 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 56 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 9,82 pkt

Oferta nr 2 - PRZEMBUD GDAŃSK S.A., ul. Litewska 15, 80-719 Gdańsk:
1. cena brutto - 29 553 288,92 6,12 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 40 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 6,18 pkt

Oferta nr 3 - Firma Budowlana ANNA-BUD Anna Bartela, Bilcza ul. Marmurowa 60, 26-026 Morawica:
1. cena brutto - 22 892 455,26 9,15 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 9,35 pk

Oferta nr 4 - Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa:
1. cena brutto - 23 758 116,04 8,76 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 8,96 pkt


Oferta nr 5 - BUDREM-RYBAK Sp. z o.o Sp. komandytowa, ul. Krótka 1, 84-242 Luzino:
1. cena brutto - 21 475 000,00 9,80 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 10 pkt

Oferta nr 6 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD -Przemysłówka Sp. z o.o., ul. Biskupińska 11, 85-375 Bydgoszcz
1. cena brutto - 23 469 056,40 8, 89 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 9,09 pkt

Oferta nr 7 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia:
1. cena brutto - 21 769 731,56 9, 66 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 9,86 pkt

Oferta nr 8 - Firma Usługowo Handlowa LEMAR W. & M. Hartuna Spółka Jawna, ul. Drogowców 2, 83-250 Skarszewy:

1. cena brutto - 29 975 849,70 5,92 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy 0 pkt
RAZEM 5,92 pkt

Oferta nr 9 - Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa:

1. cena brutto - 23 948 837,80 8,67 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy 0 pkt
RAZEM 8,67 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 5 złożona przez spółkę BUDREM-RYBAK Sp. z o.o Sp. komandytowa, ul. Krótka 1, 84-242 Luzino, nr KRS 0000400993, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z Art.94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 24.01.2013
Data udostępnienia informacji: 24.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.10.2016 08:53 link do ogłoszenia o zamówieni Dominika Wojtunik
24.01.2013 14:50 zamieszczenie wyników Anna Stankiewicz