Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla ZCK w Gdyni-nadzór inwestorski

UIR.271.1.19.2013 AS.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU


Dotyczy: przetargu publicznego o wartości poniżej 200 000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla ZCK w Gdyni".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.08.2013r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 02.08.2013r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla ZCK w Gdyni" oraz wybór oferty nr 03 złożonej przez Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia, KRS 0000156859


Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 11479/13/VI/U z dnia 16.06.2013r.: cena oferty brutto 100 %.

Oferta nr 01 - Polski Rejestr Statków S.A., ul. Gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk:
cena brutto: 57 687,00 zł brutto

Oferta nr 02 - R.G Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia:
cena brutto: 73 800,00 zł brutto

Oferta nr 03 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia:
cena brutto: 48 708,00 zł brutto

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 03 złożona przez firmę Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3 z siedzibą w Gdyni, która zaoferowała najniższą cenę.


Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 07.08.2013
Data udostępnienia informacji: 07.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.10.2016 11:34 LINK Dominika Wojtunik
28.10.2016 11:33 link do ogł. o zamówieniu Dominika Wojtunik
07.08.2013 15:32 zamieszczenie ogłoszenia Anna Stankiewicz
07.08.2013 15:31 Dodanie informacji Anna Stankiewicz