Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla ZCK w Gdyni

UIR.271.1.9.2013.AS

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania p.n:
„Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla ZCK w Gdyni".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.08.2013r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 29.07.2013r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania pn: "Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla ZCK w Gdyni„ oraz wybór oferty nr 03 złożonej przez PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia, wpisanej do CEIDG.

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty:
Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 10729/13/VI/U z dnia 14.05.2013r.: cena oferty brutto 93 %, okres wykonania 5%, okres udzielonej gwarancji 2%:

Oferta nr 1 - Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia:
1. cena brutto - 4 459 662,35 6,66 pkt
2. okres wykonania - 254 dni 0 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 6,72 pkt

Oferta nr 2 - WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk:
1. cena brutto - 4 800 787,06 5,74 pkt
2. okres wykonania - 281 dni 0 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 5,80 pkt

Oferta nr 3 - PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia:
1. cena brutto - 3 472 468,03 9,30 pkt
2. okres wykonania - 124 dni 0,50 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 9,86 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 03 złożona przez PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.


Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 07.08.2013
Data udostępnienia informacji: 07.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.10.2016 11:27 link do ogł. o zamówieniu Dominika Wojtunik
07.08.2013 15:29 Dodanie informacji Anna Stankiewicz