Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
o wartości poniżej 200.000 euro na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa wraz z budową kanału deszczowego umożliwiającego odprowadzenie wód z terenów objętych rewitalizacją do odbiornika, którym jest rzeka Chylonka” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.07.2013 r. na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia
pn: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa wraz z budową kanału deszczowego umożliwiającego odprowadzenie wód z terenów objętych rewitalizacją do odbiornika, którym jest rzeka Chylonka” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego z uwagi, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Barbara _Kozyra
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Kozyra
Data wytworzenia informacji: 09.07.2013
Data udostępnienia informacji: 09.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.07.2013 09:49 Dodanie informacji Barbara Kozyra