Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200.000 euro na dostawę mebli, stanowiących wyposażenie żłobka przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni

INFORMACJA

o wyniku postępowania

 

 

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro na dostawę mebli, stanowiących wyposażenie żłobka  przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni.

 

 

Wydział Budynków Urzędu Miasta Gdyni zawiadamia, że Zarządzeniem Nr 12745/13/VI/M z dnia 19.11.2013r. Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 14.11.2013r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro na dostawę mebli, stanowiących wyposażenie żłobka  przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni i  wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

„MOJE BAMBINO” Sp. z o.o. S.K.A, z  siedzibą : 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46 - z  ceną brutto 44.961,56 zł, która stanowiła jedyne kryterium oceny ofert i była najniższa spośród ofert spełniających warunki określone w SIWZ.

 

Poza ww. ofertą w wyznaczonym terminie wpłynęły  niżej wymienione oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

1.

CENTRUM SEDNO Sp. z o.o.

ul. Niepodległości 44-48

75-252 Koszalin

fax: (94) 341-20-63

 

72.078,00 zł

2.

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw

Grom 36

12-130 Pasym

fax: (89) 621 64 41

 

59.483,41 zł

3.

Nowa Szkoła

ul. POW 25

90-248 Łódź

fax: (42) 632 73 28

 

54.483,00 zł

 

Zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Grabda
Data wytworzenia informacji: 21.11.2013
Data udostępnienia informacji: 21.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.11.2013 15:04 Dodanie informacji Gabriela Grabda