Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kredyt długoterminowy w wysokości do 35 mln zł

EZP nr MN.271.98.2013                                                              Gdynia 06.11.2013 r.

                                                                           
 Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 EURO na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do  35 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. 

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 907 zm. 2013 r. poz. 984 i poz. 1047) oraz na podstawie Zarządzenia nr 12562/13/VI/K Prezydenta Miasta Gdyni zatwierdzającego wynik zamówienia, uprzejmie informuję, że w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego EZP nr MN.271.98.2013 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 euro na usługę udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 35 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 
Lp.WyszczególnienieCena = prowizja + odsetki w okresie kredytowaniaMarżaProwizja
 1.SBG - Bank S.A.
ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań
Bank RUMIA Spółdzielczy
ul. Morska 21,
84-230 Rumia
Bank Spółdzielczy w Krokowej
ul. Żarnowiecka 1,
84-110 Krokowa
Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie
ul. Pucka 5,
84-200 Wejherowo
Bank Spółdzielczy w Pucku
ul. Gen. J.Hallera 3,
84-100 Puck
9.680.760,29 0,90%0,00%
 2.Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Regionalne Centrum Korporacyjne w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 59
80-557 Gdańsk
9.502.430,470,83%0,00%
3.Nordea Bank Polska S.A.
Centrala
ul. Kielecka 2,
81-303 Gdynia
9.214.222,270,71%0,05%
4.Bank Polska Kasa Opieki S.A.II Pomorskie Centrum Korporacyjne
w Gdyni
ul. Śląska 23/25,
81-319 Gdynia
9.779.333,180,87%0,50%
 
 Elementem oceny ofert była cena 100%. Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

 Nordea Bank Polska S.A.  
 Centrala
 ul. Kielecka 2,
 81-303 Gdynia 
 

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest zgodna z zapisami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Iwaniak
Data wytworzenia informacji: 05.11.2013
Data udostępnienia informacji: 06.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.11.2013 15:06 Korekta Barbara Iwaniak
06.11.2013 15:00 Dodanie informacji Barbara Iwaniak