Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr MN.271.132.2012, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 mln euro na usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 113 , poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) informuję, że w ww. postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor”, Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Sportowej 8, NIP: 586-010-29-26, Regon: 190560289, KRS: 0000114710, z ceną oferty:
1)      I sektor - 5 205 218,12 zł brutto,
2)      II sektor - 8 168 570,07 zł brutto,
3)      III sektor - 7 695 869,62 zł brutto,
4)      IV sektor - 7 051 095,36 zł brutto,
5)      V sektor - 7 405 596,08 zł brutto,
6)      VI sektor - 10 510 843,83 zł brutto,
7)      VII sektor - 11 437 075,59 zł brutto. 

UZASADNIENIE WYBORU:Oferta najkorzystniejsza cenowo spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.
  

W postępowaniu ofertę złożyło 8 podmiotów z przedstawionymi poniżej cenami przedmiotu zamówienia:

I.  PRSP S.A. ul. Trakt św. Wojciecha 43/45, 80-044 Gdańsk
1)      I sektor - 7 743 600,00zł brutto,
2)      IV sektor - 9 788 266,80 zł brutto,
3)      V sektor - 9 072 000,00 zł brutto,
4)      VI sektor - 17 085 816,00 zł brutto,
5)      VII sektor - 16 883 640,00 zł brutto.

II.  Konsorcjum firm: FBSerwis S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agora sp. z o.o.
ul. 12 Marca 188, 84-200 Wejherowo, CESPA S.A. Avda Catedral 6-8 1ª planta. 08002. Barcelona
1)      I sektor9 499 906,80 zł brutto,
2)      II sektor - 17 156 059,20 zł brutto,
3)      III sektor - 20 102 094,00 zł brutto,
4)      IV sektor - 12 843 262,80 zł brutto,
5)      V sektor - 11 427 739,20 zł brutto,
6)      VI sektor - 18 049 975,20 zł brutto,
7)      VII sektor - 19 723 629,60 zł brutto. 

III. Elwoz Sp. z o.o. Szklana 44, 83-334 Miechucino, Oddział Sierakowice ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice
1)      II sektor - 10 332 360,00zł brutto,
2)      V sektor - 7 740 360,80 zł brutto,

IV. KOMA Usługi Komunalne Jakub Maniak ul. Sikorskiego 19C, 19-300 Ełk
1)      II sektor - 9 549 672,23zł brutto,
2)      VII sektor - 13 332 268,22 zł brutto,

V. Konsorcjum firm: PPU Metalpol Zbigniew Kazub, Ryszard Peta SP.J. ul. Tatrzańska 11, 84-230 Rumia; Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach Korzonek 98, 42-274 Konopiska; PU CLEAN-BUD Sp.J. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska ul. Amona 76,
81- 601 Gdynia
1)      II sektor10 128 082,54 zł brutto,
2)      III sektor - 9 746 799,34 zł brutto,
3)      V sektor - 8 173 196,14 zł brutto,
4)      VII sektor - 13 727 786,69 zł brutto,

VI. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sanipor Sp. z o.o. ul.Sportowa 8, 81-300 Gdynia
1)      I sektor - 5 205 218,12 zł brutto,
2)      II sektor - 8 168 570,07 zł brutto,
3)      III sektor - 7 695 869,62 zł brutto,
4)      IV sektor - 7 051 095,36 zł brutto,
5)      V sektor - 7 405 596,08 zł brutto,
6)      VI sektor - 10 510 843,83 zł brutto,
7)      VII sektor - 11 437 075,59 zł brutto. 

VII. Remondis Sp z o.o ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
1)      I sektor8 171 928,00 zł brutto,
2)      II sektor - 13 220 807,04 zł brutto,
3)      III sektor - 12 207 915,00 zł brutto,
4)      IV sektor - 7 972 344,00 zł brutto,
5)      V sektor - 10 031 137,20 zł brutto,
6)      VI sektor - 13 500 866,16 zł brutto,
7)      VII sektor - 19 446 324,48 zł brutto. 

VIII. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Rumia ul.Dębogórska 148, 84-230 Rumia
 1)     VI sektor - 13 215 506,40 zł brutto,

Nie zaistniały przesłanki do odrzucenia którejkolwiek z ofert lub wykluczenia któregokolwiek z oferentów.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie wcześniej niż w ciągu 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Damian Kleina WŚ
Ostatnio zmodyfikował: Damian Kleina
Data wytworzenia informacji: 01.03.2013
Data udostępnienia informacji: 01.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.03.2013 16:42 Korekta Damian Kleina
01.03.2013 16:41 Korekta Damian Kleina
01.03.2013 15:54 Dodanie informacji Damian Kleina