dostawa 800 szt. papierowych torebek do usuwania psich nieczystości

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 11358/13/VI/R z dnia 9 lipca 2013 r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 800 tysięcy sztuk torebek papierowych na psie nieczystości oraz wybór najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jedyną i najkorzystniejszą ofertę według kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z ceną 240 000 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia przedstawiła firma ROSA Martyna Folwarska, ul. Miętowa 3G/9, 81-589 Gdynia, z którą w dniu 11.07.2013 r. została zawarta umowa KB/641/RO/133/W/2013 na wykonanie zadania jw.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Barbara Strzelczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Strzelczyńska
Data wytworzenia informacji: 11.07.2013
Data udostępnienia informacji: 19.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.07.2013 11:44 Dodanie informacji Barbara Strzelczyńska