Budowa schodów terenowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w wybranych lokalizacjach w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 EURO
 NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ
DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.:
„BUDOWA SCHODÓW TERENOWYCH WRAZ Z ODWODNIENIEM , OŚWIETLENIEM I PRZEBUDOWĄ KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W WYBRANYCH LOKALIZACJACH NA TERENIE GDYNI"


Informuję, że Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.07.2013 r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 07.06.2013 r., w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 Euro na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa schodów terenowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni”.   


W postępowaniu ofertę złożyła 1 firma, tj. spółka: EUROPROJEKT Gdańsk S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk, która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 88.560,00 brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 02.07.2013
Data udostępnienia informacji: 11.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.07.2013 14:06 Dodanie informacji Barbara Woźniak
11.07.2013 13:59 Dodanie informacji Barbara Woźniak
11.07.2013 13:04 Dodanie informacji Barbara Woźniak