Budowa miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej


OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 EURO
NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.:
„BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W WYBRANYCH LOKALIZACJACH NA TERENIE GDYNI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".

Informuję, że Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.07.2013 r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 24.05.2013 r.,w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 Euro na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej”. 

W postępowaniu złożono 5 ofert:
1.      Przedsiębiorstwo Budowlano- Montażowe DROG –BUD S.C. Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski z siedzibą w Tczewie, przy ul. Piaskowej 3: cena brutto 27.921,00 zł.
2.      Biuro Anna Matea- Migda, Pracownia Projektowa AM-via, z siedzibą w Gdyni, przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 18: cena brutto 42 435,00 zł.
3.       MATPROJEKT Mateusz Muchewicz, ul. Żwirki i Wigury 4/8, 84-230 Rumia: cena brutto 58 917,00 zł.
4.      PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE „EDBUD” inż. Edward Trocka, ul. Wierzbowa 25, 81-558 Gdynia:  cena brutto 71 463,00 zł.
5.      Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk: cena brutto 92 889,00 zł.

Po rozpatrzeniu ofert wykluczono z postępowania Wykonawcę, który nie spełniał warunków udziału w postępowaniu. 

Ponadto, trzech Wykonawców wezwano pismami z dnia 28.05.2013 r. do uzupełnienia ofert oraz złożenia wyjaśnień.
W wyznaczonych terminach dwóch Wykonawców przesłało wymagane wyjaśnienia i uzupełnienia.  

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z uwagi na nie wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wyklucza się z postępowania o udzielenie zamówienia:
1.      Przedsiębiorstwo Budowlano- Montażowe DROG –BUD S.C. Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski z siedzibą w Tczewie, przy ul. Piaskowej 3.
2.      Biuro Anna Matea- Migda, Pracownia Projektowa AM-via, z siedzibą w Gdyni, przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 18.


Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

Pozostałe oferty spełniały kryteria przyjęte w SIWZ. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: MATPROJEKT Mateusz Muchewicz, ul. Żwirki i Wigury 4/8, 84-230 Rumia i zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę  58 917,00 zł. brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 02.07.2013
Data udostępnienia informacji: 11.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.07.2013 12:25 Dodanie informacji Barbara Woźniak
11.07.2013 12:20 Dodanie informacji Barbara Woźniak
11.07.2013 11:56 Dodanie informacji Barbara Woźniak